In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006
File not found.

Ondernemerscongres MKB-Zeeland

MKB-Zeeland organiseert op woensdag 17 mei samen met ING Bank het Regionaal Ondernemers Congres in Theater de Mythe te Goes.


Louise Beduwé, manager MKB-Zeeland: „Zeeland heeft ook economisch veel te bieden."

De collectieve belangenbehartiger van de Zeeuwse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zal op het congres de nadruk leggen op het benutten van kansen. Zeeland heeft namelijk veel te bieden, niet alleen ruimtelijk maar ook economisch. In het regionaal ondernemersdebat worden de gedeputeerden Le Roy (economische zaken) en Van Waveren (ruimtelijke ordening), voorzitter KvK Ezinga en de Goese burgemeester Van der Zaag uitgedaagd om met bruikbare ideeën voor het Zeeuwse bedrijfsleven te komen. „Voor ons is het congres een podium om ons te profileren.
Onze achterban wordt nader geïnformeerd over onze speerpunten. Door te netwerken versterken ondernemers elkaar.
Het congres biedt de mogelijkheid tot leggen van contacten tussen de ondernemers en tot kennisverbreding", aldus MKB-manager Louise Beduwé. De Bredase van origine houdt zich inmiddels ruim een jaar bezig met het dagelijkse management van MKB-Zeeland. De hoofdlijnen worden uitgezet door de Regioraad MKB-Zeeland onder leiding van voorzitter Peter Feijtel. In dit MKB-bestuur zijn diverse branches vertegenwoordigd: bouw, metaal, installatietechniek, detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, recreatie, zorg en ict.

Spilfunctie
Hoofddoelstellingen van het MKB-Zeeland zijn het behartigen van de belangen voor het midden- en kleinbedrijf in Zeeland en het actief verbeteren van het ondernemersklimaat in deze provincie. Het richt de focus daarbij op de dertigduizend MKB-ondernemers in Zeeland, brancheverenigingen en locale ondernemersverenigingen. Samen met deze ondernemers en verenigingen vervult het MKB-Zeeland een spilfunctie in de Zeeuwse economie.
Strategische samenwerkingspartners zijn daarbij provincie en gemeenten. Het MKB-Zeeland bepleit tevens samenwerking met onder andere de Kamer van Koophandel en de verschillende kennisinstellingen in Zeeland. Drempels tussen ondernemers, overheid en onderwijs (de drie O's) moeten worden geslecht.


„In het toekomstige ondernemingshuis worden onder andere MKB Zeeland, Kamer van Koophandel, Recron, Syntens, het Centrum Zeeuwse Kenniseconomie en hopelijk ook het nieuwe Ontwikkelingsbedrijf Zeeland onder één dak gehuisvest. Daardoor worden al deze instituten laagdrempeliger en kan er meer praktisch worden gewerkt. Kansen kunnen zo beter benut worden. Ook wij vinden dat er een Zeeuws ontwikkelingsbedrijf nodig is om de uitbreiding van de Zeeuwse economie gestalte te geven, maar het moet wel praktisch zijn. Er mag dus geen laag tussen zitten die belemmerend werkt. We moeten als MKB-Zeeland uit blijven gaan van eigen kracht. Het midden- en kleinbedrijf is tenslotte de motor van de provinciale economie.
Er moet gebruik gemaakt worden van de vele kwaliteiten van Zeeland. Ondernemers willen vaak wel, maar weten niet hoe omdat ze niet de juiste middelen of de juiste netwerken hebben. Maar ondernemers moeten ook zelf initiatieven nemen. Mark Rutte zei het onlangs treffend bij zijn bezoek aan Zeeland: 'als je constant aan de zijlaan staat, moet je achteraf niet mekkeren. Ondernemers moeten ook zelf verantwoording nemen'. Bovengenoemde organisaties moeten elkaar niet voor de voeten lopen, maar elkaar juist versterken. Agenda's moeten op elkaar worden afgestemd. En dat gaat lukken, want er is genoeg onderling vertrouwen. Met het ondernemershuis wordt een meerwaarde voor het bedrijfsleven gecreëerd", legt Louise Beduwé uit.

Innovatie is eveneens een belangrijk speerpunt van MKB-Zeeland. Door innovatie wordt de toegevoegde waarde van producten vergroot en is men beter opgewassen tegen nationale en internationale concurrentie. Het project Task Force MKB-Zeeland, onder instigatie van voorzitter Feijtel, heeft innovatieve processen bevorderd. Er is een gunstig klimaat geschapen ten bate van de concurrentiekracht en het innovatiepotentieel van de Zeeuwse ondernemers.

Beduwé stelt dat Zeeland een unieke provincie is. „Mede door de eilandenstructuur is het een gevarieerde provincie waarin veel gebeurt.
Sterke sectoren zijn haven en industrie, recreatie en toerisme, landbouw en de wooneconomie. Het project Innovation Island laat bijvoorbeeld zien dat er volop kansen zijn voor de wooneconomie in Zeeland."
Naast kennisuitwisseling en innovatie heeft MKB-Zeeland als speerpunten: nieuwe vormen van bedrijvigheid, brancheoverstijgende belangenbehartiging op lokaal niveau, arbeidsmarkt en onderwijs, ruimte voor ondernemen en toerisme en recreatie. Bij haar vorige werkgever RPA-Zeeland, had ze ook veel te maken met 'arbeidsmarkt en onderwijs'. De Stuurgroep Ouderen en Arbeid van het RPA heeft de campagne de GrijsGroene Motor in het leven geroepen om de gevolgen van de vergrijzing op de Zeeuwse arbeidsmarkt op te vangen. „Iedere jongere die de provincie verlaat, is er één te veel.
De sterke vergrijzing van de beroepsbevolking vormt samen met het wegtrekken van de jeugd een bedreiging voor het MKB in Zeeland. We willen daarom zorgdragen voor meer gekwalificeerde mensen en innovatie in Zeeuwse ondernemingen bevorderen. Het MKB-Zeeland wil middels het MKB-leerbanenproject een grotere instroom van jongeren op de arbeidsmarkt via beschikbare stageplaatsen en leerwerkplekken. Ouderen zouden langer door moeten werken om hun kennis over te dragen op jongeren en opleidingen dienen maatwerk te zijn voor de vraag uit de markt", aldus Louise Beduwé

...onderneemt
Ondernemerscongres MKB-Zeeland

...werkt
Maatwerkoplossingen met polyester

...geeft advies
Innovatieteam Syntens adviseert advocatenkantoor

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006

...zoekt
'Een goede adviseur betaalt zich altijd terug'

...verkoopt
Wat levert uw bedrijf straks op?

...verhuist
Bedrijven verhuizen naar Zeeland

....spreekt
Spreekdag bedrijfsoverdracht

...tekent
Techniek heeft de toekomst

...opent
Kapelle heeft gunstig vestigingsklimaat

...en de Smokkelhoek
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...heeft ruimte
Ruimte om te wonen en te werken

...groepeert
Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

...werkt met uien
Succesvol eerste jaar

...kweekt
Parels in de Oosterschelde

...proeft
Zeeuwse kreeft voor culinaire fijnproevers

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...verzorgt een lezing
Met visie voor de toekomst

...moet
Veranderen!

...op water
Succes is voor de volhouders

...moet innoveren
Kiezen of ka(b)belen

...op de markt
Probeer niet de grootste te zijn, maar wel de beste en de slimste

...zet door
Bedenk het voor je klanten zoals je het zelf zou willen hebben

...op boorplatforms
Wees innovatief en doe nooit concessies aan kwaliteit

...in Goes
Investeren čn exploiteren

...spreekt
De Beleggingsadviseurs

...vaart
Watersport Totaal & Maritieme Dagen wordt geprolongeerd

...en lifestyle
Veel bezoekers bij eerste WoningExpo Zeeland

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij