In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007
File not found.

De beleggingsadviseurs

April doet wat hij wil
Leo Louwerse - ABN Amro Bank Senior beleggingsadviseur

Rin Visser April doet wat hij wil„ zelfs op de beurs. De ontwikkelingen blijven heftig. Grote uitslagen onder de stijgers en dalers op de AEX. Aan de pluskant wordt de koersontwikkeling gedomineerd door speculatie over activiteiten aan het fusie en overnamefront. Groot nieuws over Akzo; Abn Amro en Unilever. Naast fusie en overnamegeruchten domineren nog andere thema s de markt, dat zijn de cijfers en ontwikkelingen over de Amerikaanse huizenmarkt. De aandelenmarkt is uiterst zenuwachtig, dat is duidelijk. De beleggers onzeker. De pijlen van menig technisch analist wijzen naar beneden. Koersdoel Aex 470 en wellicht AEX 450 en lager bij het doorbreken van dit nivo. Fundamentele analisten zijn een stuk positiever. De vooruitzichten voor aandelen blijven onverminderd gunstig. De economische groei blijkt sterk en solide. Bedrijfswinsten ontwikkelen zich robuust, de rentestanden zijn laag. Door de hoge beweeglijkheid op de markten is de vraag van beleggers naar garantiefondsen hoog. Wat is mooier dan koersrendement wanneer de aandelen stijgen, geen hoofdsomrisico op einddatum en regelmatig inkomsten ontvangen? ABN AMRO heeft hier een produkt voor ontworpen. ABN AMRO Dutch Delight. Profiteren van drie Nederlandse topfondsen en bovendien beschermd beleggen. Jaarlijkse coupon op basis van dividend en hoofdsomgarantie op de afloopdatum. Wat wilt u nog meer ?

Tip: tot en met 13 april 2007 inschrijven in ABN AMRO Dutch Delight.


Carry Trade, makkelijk verdiend
Martien Sponselee - Fortis bank Senior beleggingsadviseur

Rin Visser Het verschijnsel van de Carry Trade staat momenteel flink in de belangstelling. Maar wat is nu precies een Carry Trade en waarom kan deze techniek een gevaar zijn voor de aandelenmarkten? Carry Trade is geld lenen in een valuta met een lage rente en dit geld uitzetten in een valuta met een hoge rente. In plaats van het geleende geld op een spaarrekening te zetten, kan er ook voor gekozen worden om het te beleggen in risicovolle aandelen of grondstoffen. Vooral hedge funds bedienen zich van deze praktijken. Van dit laatste een voorbeeld: stel, je leent geld in Japan tegen een rente van circa 0,5 procent. De geleende yens worden omgewisseld in Amerikaanse dollars. Deze dollars worden belegd in Oost-Europese aandelen. Een stijging van deze aandelenmarkten levert zo een hoog rendement op. Eerst namelijk een winst op de gekochte aandelen. En verder kan er een extra winst worden behaald als de yen ten opzichte van de dollar is gedaald. Je krijgt dan immers meer yens terug voor je dollars. Toch kleven er aan deze strategie enorme risico's. Want wat gebeurt er als de Japanse centrale bank de rente verhoogt waardoor de kans bestaat dat de yen stijgt ten opzichte van de dollar? Op dat moment zullen hedge funds massaal deze constructies afbouwen met dalende aandelenkoersen in Oost-Europa als gevolg. Dan blijkt dat door een Carry Trade twee ogenschijnlijk niet met elkaar verbonden markten, namelijk de Japanse geldmarkt en de Oost-Europese aandelenmarkt, plotseling toch met elkaar samenhangen.


Herhaalt de geschiedenis zich?
Arian Bakker ING bank Hoofd beleggen

Rin Visser Ik ben er de laatste maand niet geruster op geworden. Niet door de recente koersval in de aandelenmarkten, maar door de uitspraken van Greenspan. Als de 'wizard of US' zich uitlaat over een recessie, dan moet je dat heel serieus nemen. In de afgelopen twintig jaar zijn er twee recessies in de VS geweest: eind 1990/begin 1991 en 2001. Beide waren tevens dramatisch slechte perioden voor beleggers in aandelen. Twee sterke signalen gaven ruim een jaar voor de echte recessie aan dat deze eraan zat te komen: de zogenaamde 'yield curve' en de nieuwe orders van de industrie. Nu weer! Maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen toen en nu. De bovenstaande signalen vielen telkens samen met een fors afvlakkende groei van de werkgelegenheid. Dat hebben we tot nu toe niet gezien. Ten tweede zal Bernanke zal niet aarzelen de rente te verlagen als er een echte draai in de arbeidsmarkt komt. Ten derde zien we redelijke waarderingen van de aandelenmarkten, terwijl de liquiditeitsstroom vanuit de Aziatische en olie-economiën op gang blijft, evenals de yen-carry trade. Dat biedt in ieder geval steun. Mijn conclusie: Voor beleggen op recessie is het nog te vroeg, maar houd er in het achterhoofd rekening mee. Volg de arbeidsmarktcijfers van de VS en maak intussen gebruik van de marktbewegingen om 'Goldilocks'-posities (zoals high yield, materials e.d.) te verminderen. Laten we hopen dat de wizard ook de 30% kans van recessie goed schat.


Demografie en de auto
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers Senior beleggingsanalist

Rin Visser Het gaat niet goed met de westerse automobielindustrie en vooral de Amerikaanse tak wankelt. De sector die kampt met een dalende vraag. Hoe is het gesteld met die vraag? De totale omvang van de vraag is de uitkomst van de nieuwe vraag en de vervangingsvraag. Al jaren is de vervangingsvraag in de VS 13-16 miljoen auto's en in Europa 10-13 miljoen auto's groot De groei in de vraag is afhankelijk van factoren als consumentenvertrouwen, koopkracht en demografische trends. In de VS zwakt de economie in 2007 af en dat maakt het waarschijnlijk, dat de vraag eerder zal af- dan toenemen. In Europa bloeit de economie, maar de nieuwe vraag wordt gedrukt door de forse BTW verhoging naar 19% in Duitsland. In jaren van recessie blijkt de totale vraag naar nieuwe auto's samen te vallen met de vervangingsvraag. Zodoende lijkt de vervangingsvraag de bodem in de totale vraag. Voor de VS is die vraag 13 tot 15 miljoen auto's groot ofwel 70% tot 80% van de gemiddelde vraag. De nieuwe groei in de vraag is in de VS afhankelijk van het aantal 17 jarigen en dat zijn er in 2007 4,3 miljoen en de groep mensen die een tweede auto willen aanschaffen. Naar schatting zullen 1,2 miljoen zeventienjarigen een rijbewijs zullen halen. Maar van de tweede groep is weinig te verwachten. De gemiddelde Amerikaan al 1,2 auto's heeft en dan is het duidelijk dat de vooruitzichten op echte groei niet echt riant zijn, zowel in de VS als in de EU. De nieuwe groeimarkten zijn die van Rusland, China, India en Brazilië, maar daar is het nu al dringen geblazen. Nee, het zal niet snel beter worden!
Van Lanschot heeft een koopaanbeveling op: Ordina, Arcadis, Vopak, Pharming en Unit4 Agresso.


Onstuimige markten
Paul Koole - Rabobank Beveland Senior beleggingsspecialist

Rin Visser Sinds eind februari bevinden de financiële markten zich opnieuw in onrustig vaarwater. Rond 20 februari stond de AEX index nog op een niveau van 512 punten, ruim een week later naderden we de stand van 470 punten. Deze ontwikkeling was vooral te wijten aan het groeiende aantal Amerikaanse hypotheekverstrekkers dat in betalingsproblemen is gekomen. Het betreft hier zogenaamde 'sub-prime lenders', ofwel instellingen die geld met een hoge renteopslag uitlenen aan mensen met een lage kredietwaardigheid. Hoewel dit slecht nieuws is, verwachten wij dat de Amerikaanse economie het huidige gematigde groeitempo weet vast te houden. Wij houden vast aan onze positieve visie op aandelen. Er was trouwens ook leuk nieuws voor de beleggers. Ruim een half jaar geleden heb ik in deze column Akzo Nobel getipt op 41 euro met een koersdoel van minimaal 50 euro. Inmiddels is door de verkoop van Organon voor de fantastische prijs van 11 miljard euro, de beurskoers gestegen tot een niveau van meer dan 55 euro: een stijging van ruim 34 procent. Ook de koers van ABN-Amro is door fusie en overnamegeweld behoorlijk gestegen. Ook hier zijn rendementen te noteren van ruim 50 procent in minder dan een half jaar. Samenvattend kunnen we stellen dat het inderdaad onrustig is op de financiële markten, maar dat het zeker niet alleen kommer en kwel is. Wij blijven positief over beleggen in aandelen en houden vast aan ons koersdoel van 540 tot de 560 voor AEX index in 2007.


Beleggen in Afrika
Michèl Beckers - SNS bank Senior beleggingsadviseur

Rin Visser Tot voor kort was het niet mogelijk om in Nederland via een beleggingsfonds in Afrika te beleggen, maar met het binnenhalen van het HQ Afrika-fonds door SNS Fundcoach kan dat nu wel. Zuid-Afrika geldt voor het fonds als het vertrekpunt en daar is dan ook 70% in geïnvesteerd. Daar bevindt zich de meest stabiele en ontwikkelde economie met een liquide aandelenmarkt. Van daaruit zoekt het fonds naar diversificatie. Dat betekent niet alleen beleggen in Zuid-Afrika, maar bijvoorbeeld ook in Kenia (5%), Namibië (3%) en Zambia (2%). Het fonds onderzoekt de mogelijkheid om in Botswana te beleggen. Begrijpelijk, Botswana kent een jaarlijkse economische groei van 8%. HQ investeert al sinds 1996 in Zuid-Afrika en heeft daar vele contacten met ondernemingen die dat land als basis nemen om van daaruit, uit te breiden naar de rest van het continent. Het continent bevat 10% van de oliereserves ter wereld. Nigeria is bijvoorbeeld één van de grootste olieproducerende landen ter wereld. Daarnaast kent Afrika enorme gasvelden en is het een producent van grondstoffen zoals koffie, diamanten en goud. Hoewel er overduidelijk kansen liggen, de waarderingen van Afrikaanse bedrijven liggen namelijk vele malen lager dan in andere opkomende landen, is het Afrika-fonds niets voor de nerveuze belegger. Er kleven risico's aan beleggen in het continent. Zoals bijvoorbeeld de politieke instabiliteit, inflatie en fluctuatie van de grondstofprijzen....droomt
Dromen verwezenlijken dankzij de BOOST

...wenst
Specialist in bedrijfsfinancieringen

...wint
Duurzame innovatie wint terrein

...exporteert
Exporteren vraagt om gedegen voorbereiding

...inoveert
Innoveren doet exporteren

...organiseert Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...spreekt
Importeurs aan het woord op Internationale Handelsdag

....haalt uit
Bedrijfsleven haalt flink deel omzet uit export

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...compeseert
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...vervoert
Vervoer over water heeft de toekomst

...signaleert
EVO biedt praktische oplossingen

...op maat
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...groeit
Trends in trucks

...ontwikkelt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...reikt uit
VW reikt verder

...hernoemt
Nissan heeft het nog steeds

...rijdt compact
Renault blijft sterk

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...rijdt
zakkelijk onderweg

...belegt
De beleggingsadviseurs

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...concludeert
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot