In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007
File not found.

Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot

De behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in de gemeente Breda, vergeleken met enkele jaren geleden, is niet afgenomen. Deze conclusie wordt getrokken op basis van de provinciale vertaling van de Bedrijven Locatie Monitor (BLM) van het Rijk. De Bedrijventerreinenrapportage West-Brabant uit 2006 onderschrijft deze conclusie.

Breda blijkt tot het jaar 2020 behoefte te hebben aan 140 hectare nieuwe bedrijventerreinen, terwijl de harde voorraad van direct uitgeefbare bedrijventerreinen toereikend is tot circa 2012. Verder blijkt dat het aanbod van kwalitatief goede bedrijfspanden onvoldoende is, terwijl tegelijkertijd het aanbod van direct uitgeefbare bedrijfspanden te laag blijkt te zijn. De gegevens van de provincie bevestigen het standpunt dat de aandacht voor de bestaande voorraad en de nieuw te ontwikkelen terreinen van groot belang is voor Breda. Deze aandacht is zichtbaar gemaakt in de notitie "Behoefteraming Bedrijven-terreinen Breda".

De conclusie van de provincie is gebaseerd op een lokale vertaling die het bureau ETIN Adviseurs heeft gemaakt van de Bedrijven Locatie Monitor (BLM) van het rijk. Het BLM heeft namelijk alleen op landelijk niveau de behoefte aan bedrijventerreinen bekeken. Daarbij kwam naar boven dat zeker voor de langere termijn, maar in sommige regio's ook op korte termijn, de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen zal afnemen. Daarbij is wel de kanttekening geplaatst dat dit beeld per regio kan verschillen. De vertaling naar de afzonderlijke planregio's bevestigt nu dat die afwijking zeker voor Breda geldt en dat die behoefte voorlopig niet zal afnemen. In ieder geval ziet de provincie er geen aanleiding in om de eerder geconstateerde regionale behoefte aan bedrijventerreinen aan te passen. Wel geeft de provincie aan dat maatwerk op lokaal niveau nodig is om tegemoet te komen aan bijvoorbeeld de hogere kwaliteitseisen die aan bedrijventerreinen worden gesteld. Dit zou kunnen door in bestemmingsplannen in te spelen op die veranderende eisen.


...droomt
Dromen verwezenlijken dankzij de BOOST

...wenst
Specialist in bedrijfsfinancieringen

...wint
Duurzame innovatie wint terrein

...exporteert
Exporteren vraagt om gedegen voorbereiding

...inoveert
Innoveren doet exporteren

...organiseert Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...spreekt
Importeurs aan het woord op Internationale Handelsdag

....haalt uit
Bedrijfsleven haalt flink deel omzet uit export

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...compeseert
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...vervoert
Vervoer over water heeft de toekomst

...signaleert
EVO biedt praktische oplossingen

...op maat
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...groeit
Trends in trucks

...ontwikkelt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...reikt uit
VW reikt verder

...hernoemt
Nissan heeft het nog steeds

...rijdt compact
Renault blijft sterk

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...rijdt
zakkelijk onderweg

...belegt
De beleggingsadviseurs

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...concludeert
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot