In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2005
File not found.

Viskwekerij Neeltje Jans innoveert en experimenteert

De hangcultuurmossel mag misschien maar 2 procent van de totale aanvoer aan consumptiemosselen uit de Oosterschelde omvatten, deze niche in de markt ontwikkelt zich doorlopend. Onlangs heeft Viskwekerij Neeltje Jans uit Vrouwenpolder toestemming gekregen om op vijf locaties de komende drie jaar kleinschalige experimenten te verrichten voor onder meer de winning van mosselzaad.

Viskwekerij Neeltje Jans innoveert en experimenteert

Viskwekerij Neeltje Jans is op dit moment de grootste producent van hangcultuurmosselen in de Oosterschelde. Deze mosselen worden gekweekt aan touwen (kousen genaamd) die vrij hangen in het water. De mosselen zijn zandvrij en altijd eerder in het seizoen (half juni) op gewicht dan de bodemcultuurmosselen. Vooral voor de lokale restaurants, die willen inspelen op de belangstelling van de toeristen, zijn afnemers.

Tot op heden koopt Viskwekerij Neeltje Jans het mosselzaad in. Om de hele kweek zelf in de hand te kunnen houden, wil directeur Simon Schot onderzoeken of de viskwekerij haar eigen mosselzaad kan produceren. Op de huidige kweekplaats, de voormalige bouwdokken van de Oosterscheldekering, vindt nagenoeg geen zaadval plaats. Daarom is aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid toestemming gevraagd (en gekregen) om op verschillende locaties kleinschalige experimenten te doen voor de winning van mosselzaad.

Duurzaam Innoveren Plus
Momenteel groeien de mosselen aan kousen die met touwen aan boeien vast zitten. Deze boeien kunnen het beeld van de Oosterschelde verstoren. Viskwekerij Neeltje Jans wil onderzoeken of een systeem van kunststof buizen het hangsysteem met boeien kan vervangen. Deze buizen komen nauwelijks boven het wateroppervlak uit. Die kunststof buizen zouden het nieuwe drijflichaam voor de hangcultuurmosselen kunnen worden. In Noorwegen is al een dergelijk buizensysteem ontwikkeld. Via het project Duurzaam Innoveren Plus dat Syntens in opdracht van de provincie Zeeland uitvoert, zijn ook andere drijfconstructies uitgedacht. Hiervoor is in overleg met de Syntensadviseur samenwerking gezocht met M. van Stralen van Marinx, P. Rombouts van Europlastics en W. Bakker van Machinefabriek Bakker. Al deze drijfsystemen kunnen in weer en wind beproefd worden bij het invangen van mosselzaad.

Een andere werkgroep binnen het project Duurzaam Innoveren Plus volgt met Syntens nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van de (on)mogelijkheden van mosselvermeerdering in het laboratorium en het opgroeien in het jonge stadium.

Proeflocaties
De komende drie jaar zullen de ontwikkelingen op de vijf locaties actief gevolgd worden. De locaties zijn gekozen om hun specifieke kwaliteiten. Zo staat de locatie bij de Philipsdam bekend om zijn goede broedval; hier kan het oogstsysteem in combinatie met het doorlopende touw en de kunststofbuizen worden getest. De proeflocatie Vuilbaard heeft minder zekere zaadval maar daar kunnen de verschillende buizensystemen op stevige zeegang getest worden. Uiteindelijk zullen alle resultaten tegen elkaar afgezet worden en wordt bekeken welke oplossing voor welk gebied het beste is.

Meer informatie
Internet: Duurzaam innoveren plus
Internet: www.viskwekerijneeltjejans.nl


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Gastvriendelijk- en laagdrempelig hotel

...innoveert
Viskwekerij Neeltje Jans innoveert en experimenteert

...onderneemt
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

...verhuist
Meer bedrijven verhuizen naar Zeeland

...mailt
Adressen bepalen succes mailingactie

...verdwijnt
Afschaffing verplichte advertentie Staats- courant

...organiseert
Lions Schouwen-Duiveland maatschappelijk dienstbaar

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...pleit
Minister Remkes pleit op VNG Congres Goes voor wederzijds vertrouwen

...promoot
Tholen promoot Duurzaam Ondernemen

...viert
Het is gewoon goed toeven in Goes

...verbetert
Perspectieven voor de markt van bedrijfs- ruimten verbeteren

...wint
Masterclass Duurzaam Ondernemen wint Responsible Care-prijs 2005

...integreert
Zeeland loopt voor met Jong Ondernemen

...stagneert
Verbetering gemeentelijk ondernemingsklimaat zet niet door