In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2005
File not found.

Minister Remkes pleit op VNG Congres Goes voor wederzijds vertrouwen

Alvorens minister Johan Remkes van binnenlandse zaken de burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren toesprak op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Goes, werd hij door duizenden politieagenten uitgejoeld op het parkeerterrein bij de Zeelandhallen. De sterke arm protesteerde tegen de bezuinigingen op de politie-CAO. Remkes bleef stoïcijns onder alle verwensingen en verwees de politiebonden naar de onderhandelingstafel.

Boze agenten op het parkeerterrein bij de Zeelandhallen.
Boze agenten op het parkeerterrein bij de Zeelandhallen.

Eenmaal in de congreszaal werd Remkes geïntroduceerd door voorzitter Deetman van de VNG. "Ik wil de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksaangelegenheden van harte welkom heten. We hebben niets nagelaten uw veiligheid te garanderen", refereerde Deetman quasi-serieus naar de duizenden agenten die buiten protesteerden. "Ik dacht dat het land er tussen Den Haag en Goes rustig bij lag. Gelukkig zijn er niet alleen boze politieagenten. De bijdrage die agenten leveren aan de maatschappij is van groot belang. Zij hebben gevaarlijk werk, maar er moet pas op de plaats gemaakt worden en uitvoering worden gegeven aan het najaarsakkoord. Achter de rust is er een dynamische samenleving. Ik kies bewust voor het beeld van een dynamische maatschappij. Laten we niet vergeten dat er ook veel goed gaat in ons land. Toch kan het altijd beter. Dat is een gezamenlijke opgave voor rijk, provincies en gemeenten. We hebben elkaar nodig, samen staan we sterk", aldus Remkes.

Minister Remkes: 'Alleen overleg aan de onderhandelingstafel.'
Minister Remkes: "Alleen overleg aan de onderhandelingstafel."

Er liepen bestuurders van diverse pluimage rond tijdens het tweedaagse congres in het jubilerende Goes, variërend van burgemeesters Annemarie Jorritsma (VVD) van Heerenveen, Dick van der Zaag (CDA) van Goes en Jan Lonink (PvdA) van Terneuzen tot het bijna voltallige collegebestuur van Hulst. Zij luisterden naar de speerpunten van beleid van de minister: zichtbare veiligheid, slagvaardig bestuur en goede dienstverlening. De minister stelt dat er 'sinds het VNG-congres van vorig jaar veel gebeurd is'. Hij rept over 'de circustent op het Malieveld' waar een half jaar geleden de forse protestactie van de vakbeweging tegen de regering plaatsvond, betreurt het vroegtijdige afscheid van collega Thom de Graaf en blikt terug op het referendum over de Europese grondwet dat precies een week eerder plaatsvond. "Het referendum viel anders uit dan het kabinet gehoopt en in eerste instantie verwacht had. Laten we luisteren naar elkaar."

De afsluitende lunch voor bestuurlijk Nederland.
De afsluitende lunch voor bestuurlijk Nederland.

'De burger in beeld' was het hoofdthema van het afgelopen VNG congres. De burger stelt steeds hogere eisen en wil een gemeente die beter presteert en minder kost. Het gemeentebestuur kan aan kwaliteit winnen als het een goede beeldvorming heeft van de kijk van de burger op het gemeentebestuur. Hierop werd ingezet tijdens het congres en op investering in wederzijds vertrouwen tussen burger en bestuur. De VNG wil haar leden een spiegel laten voorhouden door de burger. De gemeente is tenslotte de overheid die het dichtst bij de burger staat.

Voorzitter Wim Deetman sprak de zaal toe tijdens de VNG-Jaarrede.
Voorzitter Wim Deetman sprak de
zaal toe tijdens de VNG-Jaarrede.

Verloedering
"De burger heeft een hekel aan overbodige rompslomp. Vanaf 2006 wordt de verantwoording en controlelast minder die aansluit bij de grotere verantwoording aan de gemeenteraad. Uw leven en dat van uw inwoners moet makkelijker gemaakt worden. Pijnpunten worden aangepakt. Dat is in het bestuurlijk overleg afgesproken en daar valt niet aan te tornen. De gemeenten kunnen veel zelf, maar soms moet het rijk de helpende hand bieden. Preventief, repressief en alles daar tussenin. Bovenaan de prioriteitenlijst staan zichtbare veiligheid en het tegengaan van de verloedering. Daar vragen de mensen om. Neem de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit. Dat is echter niet louter een justitiële taak. Kijk naar Amsterdam. Het tegengaan van discriminatie, geweld, terreur en radicalisering staan hoog op de agenda. Het is een plaag die we alleen bij de wortels kunnen uitroeien. Rijk en gemeenten moeten samenwerken voor meer veiligheid. We hebben elkaar nodig. De aanpak vraagt om meer gemeentelijke beleidsvrijheid, om maatwerk. En lokaal politiewerk moet lokaal ingebed blijven. Van Den Haag, van collega Donner en van mij, mogen ambities worden verwacht op het gebied van de aanpak van de onveiligheid, criminaliteit en verloedering. In 2008 moet deze met 20 à 25 procent zijn teruggedraaid. Voor het ontwikkelen van slagkracht hebben we u als gemeenten nodig. U moet medewerking van andere lokale partijen af kunnen dwingen. Doorzetting en maatwerk is nodig, om uw voorzitter Deetman te citeren. Laten we elkaar aanspreken op onze kracht, niet op onze tekorten. Het is een bestuurlijke uitdaging om het vertrouwen terug te winnen bij de burgers. Heel veel succes, tot volgend jaar!", besloot Remkes zijn toespraak.

Minister Johan Remkes als gastspreker op het VNG Congres.
Minister Johan Remkes als gastspreker op het VNG Congres.

Tussen de bedrijven door overhandigde de minister aan Jan Mans, oud-burgemeester van Enschede en thans waarnemend burgemeester van Venlo, de Prijs der Gemeenten voor zijn bijzondere verdiensten voor het lokaal bestuur. Het slotakkoord was voor burgemeester Ger Leers van Maastricht omdat het VNG-congres volgend jaar (13 en 14 juni) binnen zijn gemeentegrenzen plaatsvindt. Hij promootte zijn gemeente op de van hem bekende wijze. "Maastricht is de meest Europese stad van Nederland, bekend om zijn rijke taal, 'soi de vivre' en allure."

Burgemeester Ger Leers van Maastricht waar het congres in 2006 plaatsvindt.
Burgemeester Ger Leers van Maastricht waar het congres in 2006 plaatsvindt.

Tijdens de afsluitende lunch werden de ervaringen van de afgelopen congresdagen uitgewisseld. Ondanks vele ongenode (politie)gasten kon het VNG-congres 2005 al bij al in juiste banen worden geleid.

Jan Mans ontving de Prijs der Gemeenten.
Jan Mans ontving de Prijs der Gemeenten.


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Gastvriendelijk- en laagdrempelig hotel

...innoveert
Viskwekerij Neeltje Jans innoveert en experimenteert

...onderneemt
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

...verhuist
Meer bedrijven verhuizen naar Zeeland

...mailt
Adressen bepalen succes mailingactie

...verdwijnt
Afschaffing verplichte advertentie Staats- courant

...organiseert
Lions Schouwen-Duiveland maatschappelijk dienstbaar

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...pleit
Minister Remkes pleit op VNG Congres Goes voor wederzijds vertrouwen

...promoot
Tholen promoot Duurzaam Ondernemen

...viert
Het is gewoon goed toeven in Goes

...verbetert
Perspectieven voor de markt van bedrijfs- ruimten verbeteren

...wint
Masterclass Duurzaam Ondernemen wint Responsible Care-prijs 2005

...integreert
Zeeland loopt voor met Jong Ondernemen

...stagneert
Verbetering gemeentelijk ondernemingsklimaat zet niet door