In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2005
File not found.

















Tholen promoot Duurzaam Ondernemen

De derde sessie van het Stimuleringstraject Duurzaam Ondernemen op Tholen is inmiddels achter de rug. Een vijftigtal ondernemers en bestuurders, waaronder gedeputeerde Suurmond en wethouder Heijboer, gaven op donderdagmiddag 9 juni in het schilderachtige gemeentehuis te Sint-Maartensdijk acte de présence.

Thoolse ondernemers bijeen in het monumentale gemeentehuis te Sint-Maartensdijk.
Thoolse ondernemers bijeen in het monumentale gemeentehuis te Sint-Maartensdijk.

De bijeenkomst startte met het tonen van de dvd 'In no time terugverdiend' van Van der Endt-Louwerse. Omdat dit bedrijf uit Yerseke goed met duurzaam ondernemen aan de slag is, heeft het ministerie van VROM een dvd van het bedrijf laten maken over duurzaam ondernemen. Deze dvd wordt door heel Nederland gebruikt op bijeenkomsten over duurzaam ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bedoeling is om andere bedrijven en overheden over te halen om hier eveneens mee aan de slag te gaan. Op 30 juni werd het eerste exemplaar van de definitieve dvd door gedeputeerde Suurmond officieel uitgereikt aan de directie van Van der Endt-Louwerse. Na een toespraak van bedrijfsleider Wilfried de Smet van Van der Endt-Louwerse over milieuzorg en duurzaam ondernemen sprak Marc Herberigs van de Stichting Stimular de aanwezigen toe onder het motto 'Zoeken van Preventiemaatregelen'. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden legde hij uit dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Moet bij het nodige gasverbruik een verwarmingsketel al dan niet vervangen worden. Vragen die daarbij opdoemen zijn bijvoorbeeld: hoe oud is de ketel? Wat is het rendement? Is er iets nieuws op de markt? Ten aanzien van een koeling die voor veel energiegebruik zorgt wordt een aanpak voorgesteld in volgorde van wenselijkheid: 1. preventie (voorkomen van het gebruik van de koeling); 2. intern hergebruik (bijvoorbeeld warmte); 3. extern hergebruik (bijvoorbeeld warmte aan de buren); 4. duurzame inkoop; 5. zorgvuldige afvoer en verwerking. Stimular staat voor stimuleren van duurzaam ondernemen in het MKB. Er werd van die zijde ook gewezen op het zoeken van maatregelen. Ten eerste bewustwording van duurzaam ondernemen en ten tweede technische maatregelen via de branche, collega-bedrijven en internet. (www.duurzaammkb.nl, www.milieubarometer.nl, www.milieuwinst.nl)

Gedrevenheid
Vervolgens was het woord aan milieugedeputeerde Jacques Suurmond die (onaangekondigd, 'heel kort, ik hou u van de koffie') een warm pleidooi hield voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij verontschuldigde zich eerst voor zijn vertraging. "Ik kom net van een commissievergadering van provinciale staten dat democratisch gezien de baas is en mij 'vastgehouden' heeft." Suurmond pleitte voor het 'afleveren samen met heel veel overheden in Nederland en daarbuiten van een iets nettere planeet aan onze kinderen'. "Als college van gedeputeerde staten hebben we een beleidsplan ingericht om duurzaamheid te ontwikkelen en te enthousiasmeren. De provincie Zeeland wil bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaam ondernemen idealen en ambities overbrengen op ondernemers. Ontdaan van vooroordelen zoals het is soft en het leidt nergens toe. Ik vind het niet soft om voor een nettere planeet te zorgen. De opmerking dat duurzaam ondernemen veel kost is ook niet waar. Ik durf met Zeeuwse onbescheidenheid te zeggen dat we voorop lopen in Nederland op het gebied van duurzaam ondernemen. Dat neemt niet weg dat het onderwerp nog veel aandacht behoeft. Er is niet alleen enthousiasme, maar ook gedrevenheid nodig. Die gedrevenheid is bijvoorbeeld duidelijk merkbaar bij het bedrijf Van der Endt-Louwerse", aldus Suurmond.

Gedeputeerde Suurmond sprak de zaal op 9 juni toe.
Gedeputeerde Suurmond sprak de zaal op 9 juni toe.

Meteen na de pauze sprak Anja de Groene, lector Duurzaamheid aan de Hogeschool Zeeland, de zaal toe. Zij vertelde onder andere over een nieuwe onderwijsstructuur waarbij de HZ veel meer uitgaat van wat het bedrijfsleven wil. "De filosofie van de Hogeschool Zeeland is een zo breed mogelijk onderwijsaanbod zodat Zeeuwse jongeren de mogelijkheid geboden wordt om in Zeeland te studeren wat hij of zij wil. Met onder andere real cases wordt uitvoering gegeven aan de filosofie om de praktijk van de regio binnen de HZ te halen en andersom. Naast onderwijsinstituut zijn we ook kennisinstituut. We willen ook kenniscirculatie tot stand brengen." Haar collega Jouke Heringa hield vervolgens een toespraak over Duurzame Polder. Hij had het over een sociaal-economische oplossing voor de landbouw, water (zoet-zout) en de groen-blauwe oase (toerisme). Een voorbeeld van een project Duurzame Polder is ontijzering van het grondwater voor een zagerkwekerij. Dat deed een vraag bij Thools wethouder Heijboer van economische zaken opborrelen omdat 'de verzilting in Tholen erg sterk is'.

Een Thoolse ondernemer merkte droogjes op: "De consument is niet bereid om een cent meer te betalen voor duurzaamheid. Dan koopt men liever producten uit bijvoorbeeld China." De beide HZ-vertegenwoordigers, Revinh Ramnandanlall van Stimular en beieldsmedewerker Anne-Marie Mol van de provincie stelden daarop dat toegevoegde waarde en keurmerken ('groen label, wij doen het op een duurzame manier') uitkomst bieden. Vanuit de zaal werd daarop gezegd: "Ik hoor hier allemaal argumenten op basis van emotie. Is er ook objectief te zeggen wat de kosten zijn?" Ramnandanlall: "Milieueffecten kun je wel in geld uitdrukken via de schaduwprijsmethodiek. Bijvoorbeeld: 'dit zijn de kosten om te storten'. De Groene: "Het grote probleem is dat als er iets geloosd wordt, vaak pas later elders de gevolgen waarneembaar zijn, terwijl ook de economie niet mee zit. Wel kan de jeugd in de toekomst anders gaan denken over de begrippen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen." Een Thoolse ondernemer verzuchtte daarop: "Ik denk dat we dan mobieltjes moeten gaan verkopen."

Tot slot sprak directeur Ries Ham van Ham BV,over zijn drijfveren op het gebied van duurzaam ondernemen en de verankering daarvan in zijn bedrijfsmissie. De volgende sessie vindt plaats op donderdag 22 september om 13.30 uur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk.


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Gastvriendelijk- en laagdrempelig hotel

...innoveert
Viskwekerij Neeltje Jans innoveert en experimenteert

...onderneemt
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

...verhuist
Meer bedrijven verhuizen naar Zeeland

...mailt
Adressen bepalen succes mailingactie

...verdwijnt
Afschaffing verplichte advertentie Staats- courant

...organiseert
Lions Schouwen-Duiveland maatschappelijk dienstbaar

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...pleit
Minister Remkes pleit op VNG Congres Goes voor wederzijds vertrouwen

...promoot
Tholen promoot Duurzaam Ondernemen

...viert
Het is gewoon goed toeven in Goes

...verbetert
Perspectieven voor de markt van bedrijfs- ruimten verbeteren

...wint
Masterclass Duurzaam Ondernemen wint Responsible Care-prijs 2005

...integreert
Zeeland loopt voor met Jong Ondernemen

...stagneert
Verbetering gemeentelijk ondernemingsklimaat zet niet door