In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006
File not found.

26 april Motel Goes:
Grenzeloos innoveren

Syntens organiseert in samenwerking met de Kamer van Koophandel Zeeland en de provincie Zeeland op woensdag 26 april in Motel Goes in Goes een bijeenkomst over innoveren over de landsgrenzen heen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor MKB ondernemers die geïnteresseerd zijn in innoveren en zaken doen over de Nederlandse grenzen heen.

De toenemende internationalisering zorgt voor meer concurrentie en vraagt van ondernemers een innovatieve aanpak. Specialisatie wordt steeds belangrijker maar vergt investeringen die niet altijd meer in Nederland terug te verdienen zijn. Voor steeds meer ondernemers is het urgent geworden om over de landsgrenzen heen te kijken. De adviseurs van Syntens merken dat er een groeiende interesse ontstaat naar zaken doen in andere landen

Kansen
„De opkomst van de lage lonen landen betekent dat de productie overgeheveld wordt naar Azië of Oost-Europa”, zegt Syntensadviseur Jan Henk Verburg, „Maar dat biedt tegelijkertijd kansen voor de Nederlandse ondernemingen om extra te investeren in innovatieve productontwikkeling, nieuwe markten te ontginnen en hun kennisniveau te verhogen.” Zo is het maken van matrijzen door China enorm in opkomst omdat ze zoveel goedkoper zijn. Dat kan een bedreiging zijn, ware het niet dat de kwaliteit niet geweldig is. Nederlandse matrijzenmakers hebben zich gespecialiseerd in het verbeteren en onderhouden van die goedkope Chinese matrijzen. Daarmee hebben zij een bedreiging omgezet in een nieuwe kans.”

China
Omdat veel MKB ondernemers niet goed weten wat de mogelijkheden zijn van het zaken doen over de grenzen heen, organiseert Syntens met de Kamer van Koophandel in Middelburg en de provincie Zeeland een bijeenkomst over dit onderwerp. Gedeputeerde voor economische zaken M. le Roy staat achter dit initiatief van Syntens. „De provincie neemt zelf ook initiatief om internationale handel te bevorderen. Zo worden behalve Europese investeringsmogelijkheden ook de ontwikkelingen met China bevorderd”, aldus Le Roy die vorig jaar november met een (Zeeuwse) delegatie onder meer Sjanghai bezocht.

Funderingsmachine
Er zijn op 26 april inleidingen van diverse Zeeuwse sprekers te horen die hun ervaringen willen delen. Een van hen is J. Struys van IHC Fundex Equipment uit Goes. „Wij hebben een funderingsmachine ontwikkeld die kan heien en boren. Met name die laatste methode wint steeds meer terrein. Zeker in dichtbebouwde gebieden kan het traditionele heien trillingsschade veroorzaken. Het grondverdringend boren is trillingsarm en levert geen vervuilde grond op die voor veel geld afgevoerd moet worden. Aan het boren kunnen hoge eisen gesteld worden.” De funderingsmachine vergde een investering die IHC Fundex in Nederland niet kon terug verdienen, zeker nu de meeste grote infrastructurele werken het grondboorstadium voorbij zijn.

Russische website
Struys: „Het was voor ons essentieel om werk buiten Nederland te zoeken. We zijn in Sint Petersburg, waar niet geheid mag worden, begonnen. Door goede lokale contacten op te bouwen met een effectieve communicatielijn (een Russische website) hebben we inmiddels vaste voet in Rusland en andere delen van Oost-Europa weten te zetten. Die wordt nog eens versterkt door onze handel in tweedehands materieel die we daar verkopen en waarmee we naam maken. Nu het in West-Europa economisch beter wordt, gaan we ons op die markt richten.”

Ervaringen
Ook Zeelandia (bakkerijgrondstoffen) en Unitron (elektronica) vertellen over hun ervaringen. „De bijeenkomst is vooral bedoeld om ondernemers een beeld te geven van de internationale mogelijkheden, aanpak, werkwijze, planvorming, uitvoering en de randvoorwaarden”, vult Verburg aan. „Ook zijn er intermediairs en komen stimuleringsregelingen aan bod en is er voldoende gelegenheid om internationaal te netwerken en kennis uit te wisselen.”

Belangstellenden die op 26 april geen kans zien om te komen, kunnen op donderdag 27 april in de regio Breda terecht voor eenzelfde bijeenkomst maar dan in samenwerking met de Kamers van Koophandel Breda en Tilburg en met Brabantse sprekers.

Meer informatie
Neem contact op met Jan Henk Verburg, Syntens Zeeland 088 4440555
E-mail: jhv@syntens.nl
Kijk ook op: www.syntens.nl of www.innovatienetwerkzeeland.nl


...stimuleert
Terminal goed voor uitstraling Zeeland

...begeleidt
Psychosociale begeleiding voor vrouwen

...spreekt
In 't kort

...werft klanten
Vrouwelijke ondernemers maken elkaar sterk

...kijkt verder
Grenzeloos innoveren

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006 komt er weer aan

...doet het goed
Zeeuwse export boekt flinke omzetstijging

....oriënteert zich
Internationale Handelsdag in Bergen op Zoom

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...volgt op
OCG is dynamisch ondernemersnetwerk

...wint
Project Tholen wint Ei van Columbus

...pioniert
Peter Pronk van EWT uit Schoondijke: "In China raak je nooit uitgeleerd"

...rijdt
Onderweg

...legt contacten
Succesvol ondernemen tussen eb en vloed

...krijgt bezoek
Hoog bezoek bij JK Z.Vlaanderen

...heeft visie
Samen bouwen aan de toekomst van Zeeland

...presenteert
Dialoog met de klant op WoningExpo Zeeland

...groeit
Hart van Zeeland bouwt aan zijn toekomst

...bloeit
Tuinidee Goes

...zoekt
Beursindex Tuinidee

...heeft heel wat in huis
Initiatiefnemer Woningexpo 2005 ziet volop kansen

...werkt samen
Makelaars zien WoningExpo als kans om Zeeland te promoten

...beleeft
Wonen in een prachtstad

...heeft stijl
Als de consument ons kent, vergeet hij ons nooit meer!

...bezoekt
Beursindex Woningexpo

...verwacht
Sportief Pasen 2006

...bezichtigt
'Boegbeelden' koestert maritiem erfgoed

...ervaart
Campagne voor zeeland als ideaal watersportgebied

...publiceert
Zeeland, visserij en toerisme

...gaat naar
Beursindex Maritiem

...vertegenwoordigt
Wat doet het watersportverbond

...adviseert
"Uw Veiligheid, Vaarkunde en Vaarplezier is Onze Zorg"

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...test
Vaak van doorslaggevende betekenis

...detacheert
Alle krachten bundelen

...neemt uit handen
Meer dan het oplossen van de personeelsvraag

...leidt op
Bouwen aan een toekomst de intermediair voor het bedrijfsleven

...investeert
Het nut van permanente scholing

...spreekt
In 't kort

...selecteert
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling