In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006
File not found.

Project Tholen wint Ei van Columbus

Er zijn onlangs zes prijzen voor innovatie en duurzaamheid uitgereikt in theater 't Spant! in Bussum. De winnaars van dit zogenaamde Ei van Columbus ontvingen een wisseltrofee en € 12.500 van de ambassadeur Duurzame Ontwikkeling, Ton Boon von Ochssee. In de categorie Kleinschalige duurzaamheid (VI) hebben de Provincie Zeeland en de Gemeente Tholen met hun gezamelijke project 'Duurzaam Ondernemen Tholen' de eerste prijs gewonnen.


Van links naar rechts: Ton Boon (ambassadeur duurzaamheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die namens staatssecretaris Van Geel de prijs uitreikt); Anne-Marie Mol (beleids-medewerker duurzaam ondernemen van de provincie Zeeland); Trudy Hertogs (beleidsmedewerker milieu van de gemeente Tholen); Wim van Kempen (wethouder gemeente Tholen); Jacques Suurmond (gedeputeerde provincie Zeeland).

De Vakjury heeft deze inzending tot winnende inzending uitgeroepen, omdat ze het zeer inspirerend vindt hoe een groep ondernemers op Tholen consistent en creatief met elkaar samenwerkt om duurzaam te ondernemen. De Vakjury vindt het knap dat het hen lukt om duurzaamheid integraal op te pakken en allerlei instrumenten toe te passen die in de loop van de jaren ontwikkeld zijn om dergelijke processen te ondersteunen. Hierdoor lukt het goed om de voortgang te monitoren, over de geboekte resultaten van gedachten te wisselen en nieuwe initiatieven te ontplooien die weer voortborduren op deze resultaten.
Zeeuws succes was er ook in de categorie Duurzame bedrijfsvoering (I). Rozenkwekerij de Bierkreek uit IJzendijke won de eerste prijs met het project 'Biologische rozen ook logisch'. De Vakjury heeft deze inzending tot winnende inzending uitgeroepen, vanwege de aandacht voor innovatie en duurzaamheid in de breedte en in de diepte. De Vakjury vindt het aansprekend dat De Bierkreek werkt vanuit een visie die het mogelijk maakt een maatschappelijk probleem aan te pakken, op een authentieke manier. Met de gebruikte apparatuur en machines kan dit bovendien op grote schaal gebeuren, hetgeen van toenemend belang is in de huidige economische setting. Tenslotte blijkt uit diverse kleinere en grotere activiteiten van De Bierkreek dat er oog is voor de wensen van zowel de individuele klant, als van omvangrijke groepen klanten.
Met de slogan 'Win het Ei van Columbus' schreef de Minister van VROM in samenwerking met de Minister van OCenW in 2001 voor het eerst de Prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid uit. Hiermee was de verbreding en vernieuwing van de voormalige Milieuprijzen voor de Industrie, die bestonden sinds 1987, een feit. Uit het grote aantal inzendingen in 2001 en 2003 van organisaties uit alle segmenten van de samenleving bleek dat er van de Prijzen een flinke stimulans naar organisaties uitgaat om aan producten en projecten te blijven werken die innovatief zijn en duurzaamheid bevorderen.

Brede oproep
Voor de Staatssecretaris van VROM vormde dit resultaat voldoende aanleiding om de Prijzen in 2005 weer uit te schrijven. Nu samen met maar liefst zeven Ministers. Deze brede oproep aan organisaties weerspiegelt het karakter van de Prijzen van 2006: met het uitloven ervan willen de Staatssecretaris en de zeven Ministers namelijk grotere bedrijven, het midden- en kleinbedrijf, provincies, gemeenten en waterschappen, dienstverlenende organisaties, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen belonen die zich inspannen voor een duurzame bedrijfsvoering, product of dienst, productietechnologie, onderwijs- en onderzoeksprogramma's, internationale samenwerking of voor kleinschalige duurzaamheid. Het gaat daarbij om de invoering van iets nieuws, na een integrale afweging van economische, ecologische en sociale aspecten. Dat gebeurt 'hier en nu', op de terreinen van (o.a.) productie, consumptie, transport, opleiding, recreatie, samenwerking, werken en wonen en rekening houdend met 'daar' en 'later' (Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling, juli 2003).
Aan deze editie van de wedstrijd deden 345 inzenders mee, afkomstig uit grotere bedrijven, het midden- en kleinbedrijf, provincies, gemeenten en waterschappen, dienstverlenende organisaties, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. Hun inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke Vakjury.

Criteria
De Vakjury heeft de inzendingen beoordeeld aan de hand van criteria die relevant zijn als het gaat om innovatie en duurzaamheid. De Vakjury heeft als eerste naar de inzendingen gekeken aan de hand van een aantal algemene beoordelingscriteria, die voornamelijk betrekking hadden op 'innovatie', bijvoorbeeld of er sprake was van een nieuw product, dienst of productietechnologie. Vervolgens zijn inzendingen beoordeeld met behulp van nog een reeks beoordelingscriteria die voor de betreffende categorie van toepassing waren.
Deze criteria hadden vooral betrekking op 'duurzaamheid'. In het geval van de categorie duurzame bedrijfsvoering ging het er bijvoorbeeld om of uit de inzending bleek dat er opvallend vernieuwend en creatief te werk gegaan wordt bij de inrichting, het management en het beheer van de organisatie. In de categorie kleinschalige duurzaamheid bekeek de Vakjury ter beoordeling van de mate van duurzaamheid of er ook een significante bijdrage aan duurzaamheid geleverd werd vanuit lokaal, provinciaal of regionaal perspectief.


...stimuleert
Terminal goed voor uitstraling Zeeland

...begeleidt
Psychosociale begeleiding voor vrouwen

...spreekt
In 't kort

...werft klanten
Vrouwelijke ondernemers maken elkaar sterk

...kijkt verder
Grenzeloos innoveren

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006 komt er weer aan

...doet het goed
Zeeuwse export boekt flinke omzetstijging

....oriënteert zich
Internationale Handelsdag in Bergen op Zoom

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...volgt op
OCG is dynamisch ondernemersnetwerk

...wint
Project Tholen wint Ei van Columbus

...pioniert
Peter Pronk van EWT uit Schoondijke: "In China raak je nooit uitgeleerd"

...rijdt
Onderweg

...legt contacten
Succesvol ondernemen tussen eb en vloed

...krijgt bezoek
Hoog bezoek bij JK Z.Vlaanderen

...heeft visie
Samen bouwen aan de toekomst van Zeeland

...presenteert
Dialoog met de klant op WoningExpo Zeeland

...groeit
Hart van Zeeland bouwt aan zijn toekomst

...bloeit
Tuinidee Goes

...zoekt
Beursindex Tuinidee

...heeft heel wat in huis
Initiatiefnemer Woningexpo 2005 ziet volop kansen

...werkt samen
Makelaars zien WoningExpo als kans om Zeeland te promoten

...beleeft
Wonen in een prachtstad

...heeft stijl
Als de consument ons kent, vergeet hij ons nooit meer!

...bezoekt
Beursindex Woningexpo

...verwacht
Sportief Pasen 2006

...bezichtigt
'Boegbeelden' koestert maritiem erfgoed

...ervaart
Campagne voor zeeland als ideaal watersportgebied

...publiceert
Zeeland, visserij en toerisme

...gaat naar
Beursindex Maritiem

...vertegenwoordigt
Wat doet het watersportverbond

...adviseert
"Uw Veiligheid, Vaarkunde en Vaarplezier is Onze Zorg"

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...test
Vaak van doorslaggevende betekenis

...detacheert
Alle krachten bundelen

...neemt uit handen
Meer dan het oplossen van de personeelsvraag

...leidt op
Bouwen aan een toekomst de intermediair voor het bedrijfsleven

...investeert
Het nut van permanente scholing

...spreekt
In 't kort

...selecteert
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling