In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006
File not found.

De Beleggingsadviseurs

Duurzaam beleggen is hot!
Rin Visser - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Rin Visser Het totaal duurzaam belegde vermogen steeg in 2004 met ruim 38 procent. Dit terwijl de totale beleggingen in Nederland in datzelfde jaar met "slechts" 1,6 procent groeide. Was in 1987 4,5 miljoen euro duurzaam belegd, inmiddels is dat opgelopen tot een kleine 2,5 miljard euro. Betrekken we ook het duurzaam sparen hierin, dan is het bedrag gegroeid van 333 miljoen euro in 1987 naar 8,3 miljard euro in 2004. Ondanks de sterke groei, is de markt voor duurzaam sparen en beleggen nog klein. Kijken we puur naar het duurzaam beleggen, dan was in 2004 een kleine 2,5 procent van het totaal belegd vermogen op deze manier belegd. Nederland is hiermee wel koploper in Europa, maar blijft achter bij de VS, waar al meer dan 10 procent van alle particuliere beleggingen plaatsvindt op basis van duurzaamheidscriteria. De mogelijkheden om duurzaam te beleggen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit cijfers blijkt dat er eind juni 2005 375 duurzame beleggingsfondsen in Europa actief waren, een groei van circa 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Duurzame fondsen investeren hun geld in ondernemingen die niet alleen uit zijn op winst, maar ook blijk geven van respect voor natuur en milieu, respect voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden bieden aan hun medewerkers en transparant (en volledig) informeren over hun bedrijfsvoering. In sommige sectoren wordt vaak helemaal niet geïnvesteerd, zoals in de wapen-, gok- en tabaksindustrie. Er is zelfs een fonds dat jaarlijks 1% van het gehele vermogen doneert aan vier goede doelen!

Tips : Robeco Duurzaam Aandelen, Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, ABN Amro Duurzaam Donatie Fonds.


Fibonacci
Martin Janse - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Martin Janse Lang geleden, ergens in de dertiende eeuw, leefde een wiskundige met de naam Fibonacci (letterlijk vertaald 'De stomkop'. Hij kon toen nog niet vermoeden dat zijn uitvinding, de Fibonacci- oftewel de konijnenreeks, zo'n grote invloed zou krijgen op beleggers. Deze reeks is als volgt opgebouwd: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, enzovoort. Elk volgend getal wordt gevonden door steeds de voorgaande twee bij elkaar op te tellen. Het interessante is dat, wanneer je opeenvolgende getallen door elkaar deelt, altijd de gouden ratio 1,618 of 0,618 ontstaat. Dit wordt het dichtst benaderd naarmate je verder in de reeks komt. Bijvoorbeeld: 377/233 of 144/233. Dit wordt de gouden ratio genoemd, omdat deze ratio in veel natuurverschijnselen terugkomt. In bloempatronen, de bladeren van een artisjok, de lengte van het menselijk lichaam boven de navel en daaronder en ten slotte de lengte van de opeenvolgende vingerkootjes. Wat moet een belegger met deze wijsheid? Technisch analisten gebruiken de ratio's, of afgeleiden hiervan, om onder andere te bepalen tot welk niveau een aandeel kan terugvallen na een recente stijging. Het is opmerkelijk dat koersen vaak een aarzeling of draai laten zien rond het bepaalde Fibonacci-niveau. Vanaf deze koers kan, ook met gebruikmaking van deze techniek, een nieuwe richtkoers worden bepaald. Zelfs grote beleggers als pensioenfondsen maken gebruik van dit soort technieken als timing-instrument. Wanneer is besloten een bepaald aandeel in de portefeuille op te nemen, wordt vaak technische analyse gebruikt om te bepalen op welk moment dit moet gebeuren.


Gaat de Japanse beurs nog verder stijgen?
Arjan Bakker - ING bank, Hoofdbeleggen

Arjan Bakker In 2005 steeg de Japanse aandelemarkt met meer dan 40%, dit jaar is er per saldo nog maar weinig vooruitgang in de koersen. Is het sprookje van de rijzende zon voorbij? De recente terughoudendheid lijkt van tijdelijke aard. De markt was even bevreesd voor een te snelle renteverhoging door de Bank of Japan, maar recent heeft die zich zeer behoedzaam opgesteld. De economische data blijven uitstekend.

Waar het echter eigenlijk om gaat is het gedrag van de gemiddelde Japanner, ook wel bekend als Mrs. Watanabe. Die heeft de sleutel voor zowel de economie als de beurskoersen in handen. Jarenlang heeft mevrouw Watanabe door de deflatie - lage groei en dalende prijzen - geen cent uitgegeven en alles gespaard. En vertrouwen om in aandelen te beleggen was er al helemaal niet. Nu het deflatietijdperk ten einde komt en de prijzen weer stijgen wordt het tijd de alsmaar uitgestelde aankopen maar eens te gaan doen. Economen zien een vliegwiel op gang komen. Beleggen in Japanse aandelen deed mevrouw Watanabe vorig jaar nog niet en daarvoor ook niet; van de Japanse huishoudens heeft maar 8% in aandelen belegd, in de VS is dat 34%. De koersstijgingen komen voor rekening van buitenlandse beleggers.

Mevrouw Watanabe kocht vorig jaar vooral Amerikaanse staatsobligaties en Indiaase aandelen. Maar wat als het vertrouwen in de 'eigen' inmiddels veel gezonder bedrijven weer terugkomt? Dat is de belofte van Mevrouw Watanabe!


Intel heeft het nakijken
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Ruim een week geleden kwam Intel, 's werelds grootste producent van halfgeleiders met een omzetwaarschuwing. De omzet zal over het eerste kwartaal van 2006 pakweg USD 500 miljoen lager uitvallen dan aangenomen. Sterker nog, Intel kampt met een heuse omzetdaling als we een vergelijking maken met het eerste kwartaal van 2005. Wat is er aan de hand? Zoals zo vaak komt een ongeluk nooit alleen. In het vierde kwartaal van 2005 had Intel een groep grote klanten extra kortingen aangeboden als ze extra bestellingen zouden plaatsen. Die tactiek heeft zo goed uitgepakt dat in een normaal toch al minder kwartaal er nog minder bestellingen binnen kwamen. En dan is er de steeds heftigere concurrentie met AMD. Tot een paar jaar geleden was AMD het minder getalenteerde broertje dat slechts amechtig kon bijbenen door snel na te maken. Maar de bordjes zijn verhangen. AMD komt nu sneller met nieuwe producten op de markt en Intel heeft nu het nakijken met verlies aan marktaandeel als gevolg. Grote klanten als IBM, Lenovo, Hewlett Packard en Dell gaan of overwegen serieus in zee te gaan met AMD. De schrik zit er nu goed in bij Intel en het is nu echt alle hens aan dek. De eerste maatregel is om de prijzen van sommige microprocessors met 50% te verlagen. Maar dat is slechts een lapmiddel. Het gaat eerst en vooral om de kwaliteit van het product.


De verwachtingen voor de rest van 2006
Paul Koole - Rabobank Beveland, Senior beleggingsspecialist

Paul Koole Tussen ultimo maart van het vorige jaar en ultimo februari van dit jaar hebben de beurzen een prachtige prestatie laten zien. In deze periode is de AEX fors gestegen en ook de meeste andere beurzen ter wereld hebben het prima gedaan. In de eerste weken van maart is er sprake van enige aarzeling. Menigeen vraagt zich af of dit het begin van een adempauze is of de voorbode van een correctie op de eerdergenoemde koersstijging. Het merkwaardige is dat meestal een forse koersdaling wordt veroorzaakt door iets onverwachts of een aantal negatieve ontwikkelingen die zich tegelijkertijd aandienen. Er is een aantal risicofactoren die we in de gaten moeten houden. Te denken valt aan een escalatie van het vogelgriepvirus wanneer dat zich ontwikkelt tot een variant die leidt tot een mens-op-mensbesmetting. Een heel andere risicofactor is het ineenstorten van de Amerikaanse huizenmarkt, eventueel gepaard gaande met een fors hogere rente. Deze ontwikkeling kan de groei van de Amerikaanse economie onder druk zetten en natuurlijk ook de beurskoersen negatief beïnvloeden. Vooralsnog zijn we nog steeds positief gestemd voor aandelen, maar de geschiedenis leert dat we alert moeten zijn indien de beurzen een behoorlijke stijging hebben laten zien. Voor obligaties zijn we nog steeds licht negatief. We verwachten dat de lange rente in Europa de komende tijd verder zal stijgen richting de 4%. Een grote rentestijging vinden wij onwaarschijnlijk. Het onderliggende inflatiebeeld is uitstekend en wij verwachten geen onaangename verrassingen aan het rentefront.


De geldvijver droogt op.
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest De Centrale Bank van Japan (BoJ) heeft aangekondigd een einde te maken aan goedkoop Japans geld. De rente was bijna nul.

Het lenen in Japanse Yen was erg populair om vervolgens de geleende gelden te beleggen in valuta/markten met een hoog rendement. De beleidsverandering van de BoJ geeft een opwaartse druk op rente en koers van de Yen.
Het gevolg is kapitaalsverschuivingen in de wereld doordat beleggers hun gefinancierde Yen beleggingen gaan aflossen.
De eerste slachtoffers waren de valuta's van Nieuw Zeeland en IJsland. Kleine landen met een relatief hoge rente. Beide valuta's hebben dit jaar al 10% ingeleverd ten opzichte van de Yen. Potentiële slachtoffers zijn ook de 'emerging markets'.

Relatief onvolwassen markten, gevoed met buitenlands kapitaal (vaak geleend in Yen). Opdrogen of uitstroom van dit 'hot money' heeft vaak rampzalige gevolgen (Azië crisis 1998).

Diverse beurzen in het Midden Oosten zijn sinds eind februari met tientallen procenten gedaald! Landen zoals India en Turkije zijn kwetsbaar. De in- en uitstroom van buitenlands kapitaal, ontwikkelingen van mondiale rentestanden en valuta en geldgroei in een 'emerging' land zijn belangrijke indicatoren.
Gezien de onzekerheid en de stevige waardering is het 'tijdelijk' afbouwen van posities in emerging markets niet onverstandig. Als u blijft zitten, wees alert op de eerder genoemde grootheden, want wie hoog stijgt, kan diep vallen.


...stimuleert
Terminal goed voor uitstraling Zeeland

...begeleidt
Psychosociale begeleiding voor vrouwen

...spreekt
In 't kort

...werft klanten
Vrouwelijke ondernemers maken elkaar sterk

...kijkt verder
Grenzeloos innoveren

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006 komt er weer aan

...doet het goed
Zeeuwse export boekt flinke omzetstijging

....oriënteert zich
Internationale Handelsdag in Bergen op Zoom

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...volgt op
OCG is dynamisch ondernemersnetwerk

...wint
Project Tholen wint Ei van Columbus

...pioniert
Peter Pronk van EWT uit Schoondijke: "In China raak je nooit uitgeleerd"

...rijdt
Onderweg

...legt contacten
Succesvol ondernemen tussen eb en vloed

...krijgt bezoek
Hoog bezoek bij JK Z.Vlaanderen

...heeft visie
Samen bouwen aan de toekomst van Zeeland

...presenteert
Dialoog met de klant op WoningExpo Zeeland

...groeit
Hart van Zeeland bouwt aan zijn toekomst

...bloeit
Tuinidee Goes

...zoekt
Beursindex Tuinidee

...heeft heel wat in huis
Initiatiefnemer Woningexpo 2005 ziet volop kansen

...werkt samen
Makelaars zien WoningExpo als kans om Zeeland te promoten

...beleeft
Wonen in een prachtstad

...heeft stijl
Als de consument ons kent, vergeet hij ons nooit meer!

...bezoekt
Beursindex Woningexpo

...verwacht
Sportief Pasen 2006

...bezichtigt
'Boegbeelden' koestert maritiem erfgoed

...ervaart
Campagne voor zeeland als ideaal watersportgebied

...publiceert
Zeeland, visserij en toerisme

...gaat naar
Beursindex Maritiem

...vertegenwoordigt
Wat doet het watersportverbond

...adviseert
"Uw Veiligheid, Vaarkunde en Vaarplezier is Onze Zorg"

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...test
Vaak van doorslaggevende betekenis

...detacheert
Alle krachten bundelen

...neemt uit handen
Meer dan het oplossen van de personeelsvraag

...leidt op
Bouwen aan een toekomst de intermediair voor het bedrijfsleven

...investeert
Het nut van permanente scholing

...spreekt
In 't kort

...selecteert
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling