In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006
File not found.

Samen bouwen aan de toekomst van Zeeland

In navolging van de succesvolle WoningExpo Zeeuwsch-Vlaanderen 2005 vindt op 7, 8 en 9 april 2006 de WoningExpo Zeeland plaats in de Zeelandhallen in Goes. Deze heeft het karakter van een beurs die mede tot doel heeft, het wonen, leven en beleven van de provincie Zeeland in kaart te brengen. Drs. H. van Waveren, Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Provincie Zeeland, geeft zijn visie over het initiatief om op deze manier samen aan het succes en de toekomst van Zeeland te bouwen.


Drs. H. van Waveren.

"Het is een heel goed initiatief, vooral omdat belangstellende op één centrale plaats informatie krijgen over de woonmogelijkheden in Zeeland," vindt de heer Van Waveren.

Aandacht voor starters
"Als Provincie hebben wij de organisatie verzocht ervoor te zorgen dat het aanbod van starterswoningen, zowel van particulieren als van corporaties, als één geheel wordt gepresenteerd en dat er voldoende aandacht is voor starters. Er is grote vraag naar woningen voor een betaalbare prijs enerzijds en anderzijds naar het bevorderen van de doorstroming in bestaande woningen. Dat laatste gebeurt helaas onvoldoende. Daarom willen wij dat ook voor starters nieuwbouwwoningen worden gebouwd. De markt pakt dit punt op, door redelijk complete nieuwbouwwoningen aan te bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Die woningen kunnen desgewenst later worden vergroot, waardoor starters kunnen doorgroeien in hun eigen woning."

Herstel Zeeuwse woningmarkt
De laatste jaren worden steeds meer nieuwe woningen in Zeeland gebouwd. Sluit het aanbod aan op de vraag? De heer Van Waveren: "In 2005 zijn 1680 nieuwe woningen opgeleverd, dat is 16% meer dan in 2004. Dat is een mooi resultaat. In die zin ontwikkelt de markt zich goed, door nieuwbouw komen immers steeds bestaande huizen vrij voor woningzoekenden. Aan de andere kant hebben wij geconstateerd dat woningen in 2005 langer te koop stonden dan in 2004. Dat behoeft de aandacht van betrokkenen."

Kwaliteit en creativiteit
De Provincie Zeeland heeft een nieuw beleidsplan ontwikkeld voor wonen en ruimtelijke ordening, waarin kwaliteit en creativiteit een grotere rol gaan spelen dan kwantiteit. Dit plan, dat op 30 juni door Provinciale Staten wordt vastgesteld, zal een impuls geven aan de Zeeuwse woningmarkt. "Het plan bevat twee hoofdlijnen", legt de heer Van Waveren uit. "Het betekent dat een aantal Zeeuwse gemeenten 50% van de nieuwbouwwoningen moeten realiseren door inbreiding en 50% door uitbreiding. De inbreiding komt goed op gang. De verhouding tussen het bouwen in steden en in de dorpen eromheen baart nog zorgen. In Vlissingen, Middelburg en Terneuzen worden voldoende nieuwe woningen gebouwd om het landelijke karakter van de dorpen te behouden. In Goes en Zierikzee gebeurt dat nog te weinig.

Wooneconomie
Kwaliteit en creativiteit in de bouw kunnen ook de leegloop uit Zeeland beperken. Daarbij spelen woon- en zorgeconomie een grote rol, alhoewel ik het persoonlijk gezond vind dat jongeren elders gaan studeren. Willen wij dat ze na hun studie terugkomen, dan moeten wij zorgen voor aantrekkelijke woningen, maar ook voor werk. Hoewel inmiddels veel ouders met kinderen, maar ook actieve ouderen van buiten Zeeland hebben besloten, zich hier te vestigen, willen wij nog meer mensen naar onze mooie en veilige provincie trekken. Dat lukt alleen met bouwplannen die potentiële kopers aanspreken en die voldoen aan hun eisen. Woningen moeten bijvoorbeeld comfortabel, duurzaam, energiezuinig en betaalbaar zijn en bovendien moeten bouwplannen eruit springen qua landschappelijke inpassing en voorzieningen in de directe omgeving. Goede zorg hoort daar ook bij. Dat vergt de nodige creativiteit, want de potentiële koper legt de lat steeds hoger."

Innovation Island
Inmiddels is in Scharendijke, Brouwershaven en Schuddebeurs een aantal proefprojecten voorbereid in het kader van 'Innovation Island'. Daarbij wordt wonen als uitgangspunt genomen voor het ontstaan van allerlei economische activiteiten die de lokale bevolking ten goede komen. Nog niet duidelijk is wanneer de spa de grond in gaat. De heer Van Waveren: "Ik verwacht veel van 'Innovation Island'. Hoewel de ideeën ons inspireren, moeten we nog meer onderzoeken laten uitvoeren voor we het licht 'op groen' zetten. Wellicht gebeurt dat volgend jaar."

Bereikbaarheid
De Provincie Zeeland investeert veel in verbetering van de doorgaande routes, waardoor Zeeland beter bereikbaar wordt. De heer Van Waveren: "Allereerst wordt de A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord aangelegd. Die weg is heel belangrijk voor de ontsluiting van Zeeland. Na de uitspraak van de Raad van State over het traject binnen de gemeente Veere, medio april, wordt bij Middelburg begonnen met de N57. Verder wordt de verbinding Goes-Gent vanaf 2008 verdubbeld. Ten slotte moet de tunnel bij Sluiskil snel worden gerealiseerd".

Meedenken
"Ik hoop dat zowel projectontwikkelaars als aannemers en burgers kiezen voor kwaliteit, ook wat betreft de uitstraling van de huizen. Die moeten passen in de omgeving. Mijn ervaring is dat samenwerking met een architect een beter resultaat oplevert. Die weg wil het kwaliteitsteam van de Provincie Zeeland ook opgaan: meedenken met de verdere versterking van de beeldkwaliteit van onze provincie", besluit de heer Van Waveren.


...stimuleert
Terminal goed voor uitstraling Zeeland

...begeleidt
Psychosociale begeleiding voor vrouwen

...spreekt
In 't kort

...werft klanten
Vrouwelijke ondernemers maken elkaar sterk

...kijkt verder
Grenzeloos innoveren

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006 komt er weer aan

...doet het goed
Zeeuwse export boekt flinke omzetstijging

....oriënteert zich
Internationale Handelsdag in Bergen op Zoom

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...volgt op
OCG is dynamisch ondernemersnetwerk

...wint
Project Tholen wint Ei van Columbus

...pioniert
Peter Pronk van EWT uit Schoondijke: "In China raak je nooit uitgeleerd"

...rijdt
Onderweg

...legt contacten
Succesvol ondernemen tussen eb en vloed

...krijgt bezoek
Hoog bezoek bij JK Z.Vlaanderen

...heeft visie
Samen bouwen aan de toekomst van Zeeland

...presenteert
Dialoog met de klant op WoningExpo Zeeland

...groeit
Hart van Zeeland bouwt aan zijn toekomst

...bloeit
Tuinidee Goes

...zoekt
Beursindex Tuinidee

...heeft heel wat in huis
Initiatiefnemer Woningexpo 2005 ziet volop kansen

...werkt samen
Makelaars zien WoningExpo als kans om Zeeland te promoten

...beleeft
Wonen in een prachtstad

...heeft stijl
Als de consument ons kent, vergeet hij ons nooit meer!

...bezoekt
Beursindex Woningexpo

...verwacht
Sportief Pasen 2006

...bezichtigt
'Boegbeelden' koestert maritiem erfgoed

...ervaart
Campagne voor zeeland als ideaal watersportgebied

...publiceert
Zeeland, visserij en toerisme

...gaat naar
Beursindex Maritiem

...vertegenwoordigt
Wat doet het watersportverbond

...adviseert
"Uw Veiligheid, Vaarkunde en Vaarplezier is Onze Zorg"

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...test
Vaak van doorslaggevende betekenis

...detacheert
Alle krachten bundelen

...neemt uit handen
Meer dan het oplossen van de personeelsvraag

...leidt op
Bouwen aan een toekomst de intermediair voor het bedrijfsleven

...investeert
Het nut van permanente scholing

...spreekt
In 't kort

...selecteert
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling