In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2005
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Innovatief Ondernemerschap Zeeland
Rabobank Beveland
Initiatief van scholen moet Zeeuwse economie impuls geven
HZ en ROC's leiden op voor ondernemerschap

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de Hogeschool Zeeland, het ROC Westerschelde en het ROC Zeeland studenten en leerlingen voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap. Hiertoe werken de scholen samen in het project Innovatief Ondernemerschap Zeeland (I.O.Z.). De aanpak van de scholen moet uiteindelijk leiden tot meer Zeeuwse ondernemers, die bovendien succesvoller zijn.Van de startende ondernemers stopt bijna de helft weer binnen vijf jaar, vaak omdat ze slecht blijken voorbereid op het voeren van een eigen bedrijf. De HZ en de ROC's zien hierin aanleiding om studenten en leerlingen met ingang van het nieuwe schooljaar beter te gaan toerusten voor het ondernemerschap. Samen met tien Zeeuwse ondernemers hebben de scholen in kaart gebracht wat een ondernemer moet kunnen.

Projectleider Willem Ausems van de HZ: 'De competenties die we met deze klankbordgroep hebben geformuleerd, vormen de basis voor onze nieuwe onderwijsprogramma's'.

Op de ROC's kunnen de leerlingen van niveau 3 en 4 met ingang van het nieuwe schooljaar de module ondernemersvaardigheden volgen. Na een assessment kiezen de leerlingen op welke van de drie deelgebieden 'commercieel', 'financieel' en 'personeel' ze zich vaardigheden eigen willen maken. Om dat zo goed mogelijk te faciliteren, heeft het ROC Westerschelde een nieuw ondernemerscentrum gebouwd dat speciaal is ingericht om de leerlingen te trainen in ondernemersvaardigheden.

Ook voor leerlingen die uiteindelijk geen eigen bedrijf starten, is het volgen van de nieuwe module waardevol, vindt Johan van Westen, eigenaar van Van Westen Mannenmode uit Zaamslag en lid van de klankbordgroep. 'Bedrijven hebben mensen nodig die meedenken in het belang van het bedrijf, die beslissingen durven nemen, initiatieven nemen en commercieel zijn'. De module wordt praktijkgericht. 'We nodigen bedrijven dan ook van harte uit om praktijkopdrachten op een van de drie deelgebieden voor te leggen', vertelt Arold Versluys, projectleider bij het ROC Zeeland. 'Onze leerlingen gaan er straks graag mee aan de slag'.

Op de HZ kunnen alle derdejaarsstudenten met ingang van september de minor Innovatief Ondernemerschap kiezen. De minor duurt een half jaar en start met het maken van een zelfanalyse en een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarna werken de studenten aan een marktanalyse, een marketingplan en uiteindelijk aan een businessplan. 'Wat uniek is aan deze minor, is dat studenten de mogelijkheid krijgen ook daadwerkelijk een eigen bedrijf te beginnen', vertelt projectleider Ausems. 'Na afloop van de minor kunnen de studenten in het vierde jaar namelijk verder aan hun bedrijf bouwen. We willen dat 10% van de studenten die de minor volgen ook werkelijk een bedrijf starten'. Ook de HZ zoekt ondersteuning vanuit het MKB. Ausems: 'Onze studenten hebben straks referentiebedrijven nodig die hen willen coachen, ervaringen willen uitwisselen en mogelijk zelfs al eerste opdrachten kunnen verstrekken. Samenwerking met het MKB is ook voor ons dus erg belangrijk'.

Meer informatie
Willem Ausems
projectleider I.O.Z. Hogeschool Zeeland
Tel.: 0118 - 489318
wausems@hz.nl

Arold Versluys,
projectleider I.O.Z. ROC Zeeland
Tel.: 0118 - 558472
aversluys@roczeeland.nl

Alwin Filippo,
projectleider I.O.Z. ROC Westerschelde
Tel.: 0115 - 641742
afilippo@rocwesterschelde.nl

Het I.O.Z. project is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en een bijdrage van de Provincie Zeeland.


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Gastvriendelijk- en laagdrempelig hotel

...innoveert
Viskwekerij Neeltje Jans innoveert en experimenteert

...onderneemt
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

...verhuist
Meer bedrijven verhuizen naar Zeeland

...mailt
Adressen bepalen succes mailingactie

...verdwijnt
Afschaffing verplichte advertentie Staats- courant

...organiseert
Lions Schouwen-Duiveland maatschappelijk dienstbaar

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...pleit
Minister Remkes pleit op VNG Congres Goes voor wederzijds vertrouwen

...promoot
Tholen promoot Duurzaam Ondernemen

...viert
Het is gewoon goed toeven in Goes

...verbetert
Perspectieven voor de markt van bedrijfs- ruimten verbeteren

...wint
Masterclass Duurzaam Ondernemen wint Responsible Care-prijs 2005

...integreert
Zeeland loopt voor met Jong Ondernemen

...stagneert
Verbetering gemeentelijk ondernemingsklimaat zet niet door