In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2005
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Innovatief Ondernemerschap Zeeland
Rabobank Beveland
Huidige rente is zeer aantrekkelijk, maar hoe lang nog?

Rabobank Beveland, afdeling Private banking en afdeling Bedrijven, verzorgen periodiek een rubriek in "de Ondernemer". De redactie bestaat uit drs Adri van de Laar MFP, Hoofd private banking, Claudia van Swaal FFP/RAB, Senior accountmanager financieel advies en Hans van Dienst en Coos van den Ouden, Senior accountmanagers afdeling bedrijven.

Hans van Dienst, Coos van den Ouden Senior accountmanagers Rabobank Beveland afdeling Bedrijven
Hans van Dienst, Coos van den Ouden Senior accountmanagers Rabobank Beveland afdeling Bedrijven

Renteverhoging op komst?
Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat de rente zich op dit moment op een historisch laag niveau beweegt. Als we immers terugkijken naar het verleden zijn de rentestanden van vandaag de dag voor het laatst voorgekomen tijdens de Hongaarse opstand van 1954. Echter, het is niet zeker of deze situatie van lage renteniveaus nog lang blijft bestaan.

Er zijn geruime tijd signalen die erop wijzen dat er een opwaartse druk bestaat op de rentemarkt. De Amerikaanse centrale bank (FED) is een tijd geleden reeds begonnen met een serie renteverhogingen. Of de Europese Centrale Bank (ECB) dit voorbeeld vroeger of later zal volgen is afhankelijk van de economische groei en inflatieverwachtingen in Europa. Nu de groeiprognoses voor veel landen binnen Europa recent naar beneden zijn bijgesteld zijn de te verwachten renteverhogingen op de lange baan geschoven. Rabobank verwacht desalniettemin dat renteverhogingen op afzienbare termijn onontkoombaar zullen zijn.

Risico van rentestijging
Een oplopende rente is prettig voor bedrijven met een overschot aan geldmiddelen; de vergoeding hierop zal immers stijgen. Daarentegen zijn er ook legio situaties denkbaar waarbij een bedrijf juist schade kan ondervinden als gevolg van een oplopende rente. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een bedrijf dat toekomstige investeringsplannen heeft, waarvoor financiering benodigd gaat zijn. Mocht de rente oplopen, dan zullen dergelijke bedrijven te maken krijgen met rentelasten die een stuk hoger liggen dan wanneer men op dit moment een financiering aan zou trekken. In feite loopt men dus een renterisico.

Naast het hierboven geschetste voorbeeld zijn er meerdere situaties denkbaar waarbij men afhankelijk is van de ontwikkeling op de rentemarkt. Daarbij valt logischerwijs te denken aan bedrijven met een variabelrentende financiering, maar ook aan bedrijven met een vastrentende financiering waarvan de vaste rente binnen nu en twee jaar afloopt. Indien de rentemarkt inderdaad aantrekt, zullen ook zij te maken krijgen met relatief hoge rentelasten.

Afdekking renterisico's mogelijk?
Rentelasten beslaan met name voor kapitaalintensieve ondernemingen een wezenlijk deel van de bedrijfsexploitatie. Het is dan ook belangrijk voor deze bedrijven om goed op het netvlies te krijgen welke risico's men loopt met betrekking tot de ontwikkelingen op de rentemarkt. Indien deze risico's fors van aard zijn ('fors' betekent renterisico over een bedrag groter dan e 500.000), dan is het mogelijk om hiertegen beschermd te worden door gebruik te maken van treasury instrumenten. Deze instrumenten maken het mogelijk om te handelen tegen de rentestand van dit moment, zodat er geen schade wordt geleden indien de rente inderdaad gaat oplopen. Voorbeelden hiervan zijn de zgn. Forward Interest Rate Swap waarbij nu reeds een rente wordt afgeproken op het huidige rentenivo maar waarbij deze rente pas ingaat op een tijdstip in de toekomst, en de Interest Rate Cap, waarbij de rente zijn variabele aard behoudt maar waarbij het rentenivo wordt gemaximeerd op een door de ondernemer te kiezen nivo.

De twee hierboven genoemde varianten zijn slechts een klein deel van de maatwerkoplossingen welke kunnen worden gemaakt.

Oplossingen & advies
De Rabobank assisteert bedrijven bij het in beeld brengen en het kwantificeren van renterisico's. Vrijblijvend wordt de situatie geanalyseerd om vervolgens een advies uit te brengen over hoe hiermee om te gaan. Het is immers niet alleen in het belang van de ondernemer en onderneming dat renterisico's beheerst worden: ook de bank is erbij gebaat om het renterisico bij een onderneming te beperken en het scenario te vermijden dat bedrijven geen financiering aan kunnen trekken als gevolg van een te fors gestegen rente.

Meer weten?
Neem contact op met het bedrijventeam van de Rabobank Beveland.
Ook op rentegebied is het tijd voor de Rabobank.


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Gastvriendelijk- en laagdrempelig hotel

...innoveert
Viskwekerij Neeltje Jans innoveert en experimenteert

...onderneemt
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

...verhuist
Meer bedrijven verhuizen naar Zeeland

...mailt
Adressen bepalen succes mailingactie

...verdwijnt
Afschaffing verplichte advertentie Staats- courant

...organiseert
Lions Schouwen-Duiveland maatschappelijk dienstbaar

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...pleit
Minister Remkes pleit op VNG Congres Goes voor wederzijds vertrouwen

...promoot
Tholen promoot Duurzaam Ondernemen

...viert
Het is gewoon goed toeven in Goes

...verbetert
Perspectieven voor de markt van bedrijfs- ruimten verbeteren

...wint
Masterclass Duurzaam Ondernemen wint Responsible Care-prijs 2005

...integreert
Zeeland loopt voor met Jong Ondernemen

...stagneert
Verbetering gemeentelijk ondernemingsklimaat zet niet door