In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006
File not found.


Columns
C.P.M. van Swaal
De zin en onzin van een financieel plan voor de ondernemer
C.P.M. van Swaal
Rabobank Beveland afdeling private banking
Zakelijke financiën en privé-gelden zijn voor een ondernemer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het goed gaat met de zaak, gaat het goed met u. En als u nu eens vijf, tien of twintig jaar vooruitkijkt? Hoe staat u er dan voor? Wacht u af of neemt u nu het initiatief om uw financiële mogelijkheden te benutten en te sturen?

Toekomst
Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken. Maar er zijn wel fasen in uw leven en in de ontwikkeling van uw bedrijf die u nu al aan kunt zien komen. Waar simpelweg geld beschikbaar voor moet zijn. Vaak kan dit op verschillende manieren bijeen gebracht worden. Welke manier is de juiste? Door uw totale situatie onder de loep te nemen en de voor- en nadelen voor u op een rij te zetten, kunt u vervolgens de juiste beslissingen nemen. Daarnaast zijn er onvoorziene gebeurtenissen waarop u nu al kunt anticiperen. Hiervoor kunt u reserves inbouwen.

Financieel plan
Een financieel planner helpt u graag bij het opzetten, uitwerken en invullen van een financieel plan dat helemaal past bij uw situatie. Voor het uiteindelijke advies zal eerst uw huidige situatie in beeld gebracht worden. Hierbij komen uw gezinssituatie, inkomens- en vermogenspositie aan bod. Samen met uw wensen en toekomstplannen, zowel zakelijk als privé, vormen zij de basis voor het advies. Na een zorgvuldige analyse van deze gegevens wordt een persoonlijk plan opgesteld.

Het financieel plan heeft als doel

  • U inzicht te verschaffen in uw huidige inkomens- en vermogenspositie
  • U inzicht te geven in de waardeontwikkeling hiervan
  • Uw wensen en plannen te toetsen op haalbaarheid en u te adviseren bij de mogelijkheden
  • U te adviseren bij fiscale optimalisatie

Integraal
Door de integrale beoordeling zullen naast oplossingsrichtingen die direct met uw wensen te maken hebben ook aanverwante aspecten aan de orde komen. U kunt hierbij denken aan het risico van overlijden, huwelijksvoorwaarden en het testament. Bij het advies staan steeds uw belangen voorop. Waar nodig worden specialisten ingeschakeld en met uw goedkeuring wordt samengewerkt met uw bestaande raadgevers zoals uw accountant en notaris.

Goede weg
Het leven verloopt zelden precies volgens planning. Een eenmaal uitgebracht advies is dan ook geen statisch geheel en daarom ook tussentijds aan te passen. Een periodiek gesprek met uw planner, bijvoorbeeld één keer per jaar, is dan ook aan te bevelen. Een goed moment om te bepalen of u nog op de goede weg bent of dat aanpassingen gewenst zijn.

FFP-keurmerk
Een goede financieel planner herkent u aan het FFP-keurmerk. Dit keurmerk van de Federatie Financiële planners wordt toegekend aan planners die bewezen hebben dat ze deskundig zijn, over voldoende ervaring beschikken en zich houden aan de gedragscode. Deze houdt onder andere in dat uw belangen leidend zijn voor het advies. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.ffp.nl.

Conclusie
Door het inzichtelijk maken van uw financiële situatie en een daarop afgestemd advies kunt u bewuste keuzes maken, kansen benutten en risico's beperken.
...stimuleert
Terminal goed voor uitstraling Zeeland

...begeleidt
Psychosociale begeleiding voor vrouwen

...spreekt
In 't kort

...werft klanten
Vrouwelijke ondernemers maken elkaar sterk

...kijkt verder
Grenzeloos innoveren

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006 komt er weer aan

...doet het goed
Zeeuwse export boekt flinke omzetstijging

....oriënteert zich
Internationale Handelsdag in Bergen op Zoom

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...volgt op
OCG is dynamisch ondernemersnetwerk

...wint
Project Tholen wint Ei van Columbus

...pioniert
Peter Pronk van EWT uit Schoondijke: "In China raak je nooit uitgeleerd"

...rijdt
Onderweg

...legt contacten
Succesvol ondernemen tussen eb en vloed

...krijgt bezoek
Hoog bezoek bij JK Z.Vlaanderen

...heeft visie
Samen bouwen aan de toekomst van Zeeland

...presenteert
Dialoog met de klant op WoningExpo Zeeland

...groeit
Hart van Zeeland bouwt aan zijn toekomst

...bloeit
Tuinidee Goes

...zoekt
Beursindex Tuinidee

...heeft heel wat in huis
Initiatiefnemer Woningexpo 2005 ziet volop kansen

...werkt samen
Makelaars zien WoningExpo als kans om Zeeland te promoten

...beleeft
Wonen in een prachtstad

...heeft stijl
Als de consument ons kent, vergeet hij ons nooit meer!

...bezoekt
Beursindex Woningexpo

...verwacht
Sportief Pasen 2006

...bezichtigt
'Boegbeelden' koestert maritiem erfgoed

...ervaart
Campagne voor zeeland als ideaal watersportgebied

...publiceert
Zeeland, visserij en toerisme

...gaat naar
Beursindex Maritiem

...vertegenwoordigt
Wat doet het watersportverbond

...adviseert
"Uw Veiligheid, Vaarkunde en Vaarplezier is Onze Zorg"

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...test
Vaak van doorslaggevende betekenis

...detacheert
Alle krachten bundelen

...neemt uit handen
Meer dan het oplossen van de personeelsvraag

...leidt op
Bouwen aan een toekomst de intermediair voor het bedrijfsleven

...investeert
Het nut van permanente scholing

...spreekt
In 't kort

...selecteert
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling