In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2007
File not found.

Havenbaron Hans Smits te gast in Zeeland
Rotterdam praat weer met Zeeuwse havens

Waar Zeeland te maken heeft met de stroperige besluitvorming rondom de komst van de Westerschelde Container Terminal, heeft Rotterdam te maken met de trage ambtelijke molens bij de aanleg van de Maasvlakte 2. Exploitatiemaatschappij Schelde Maas (ESM) is het samenwerkingsverband tussen havenschap Zeeland Seaports en het havenbedrijf Rotterdam. De verstoorde verhoudingen zijn voorbij. Zeeland en Rotterdam zijn verworden tot communicerende vaten die elkaar proberen te versterken.

door Henk van de Voorde


Havengebied Vlissingen-Oost. Foto: Havenbedrijf Rotterdam

TERNEUZEN - Zowel de WCT als de Maasvlakte 2 zijn een dringende noodzaak in de concurrentieslag van de wereldwijde containerisatie. Directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam, onlangs te gast bij Rotary Club Terneuzen, wijst op de synergetische effecten van een bundeling der krachten. En niet alleen op het gebied van juridische bijstand voor de bestuursrechtelijke procedures.

Over het verleden wil hij het eigenlijk niet hebben. "Dat is voorbij. De samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Zeeland Seaports loopt goed. Er ontstaat een sfeer van vertrouwen. Stap voor stap komen we tot een goede relatie. Wij willen onze ervaringen delen met Zeeland Seaports, zoals in het kader van de containerisatie. Rotterdam heeft de nodige kennis en ervaring op het gebied van containerfaciliteiten. Zeeland Seaports hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. Bovendien heeft het bedrijfsleven extra vertrouwen in containeroperaties als men ziet dat Zeeland Seaports met Rotterdam samenwerkt. Voor de 'BV Nederland' is het uiteraard ook een goede zaak als Zeeland en Rotterdam elkaar met economische activiteiten aanvullen. Het versterkt de Nederlandse concurrentiepositie ten opzichte van de buitenlandse havens", aldus Smits (57) die inmiddels drie jaar 'havenbaron' is in het Rotterdamse.

Knooppunt
De Rotterdamse haven is met een totale oppervlakte van 10.500 hectare, van grote betekenis voor de nationale economie. De haven is een knooppunt in de internationale goederenstromen en een vestigingsplaats voor industrie en logistieke dienstverlening. Jaarlijks leggen ongeveer 35.000 zeeschepen en 130.000 binnenvaartschepen aan in de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor het efficiënt, veilig en betrouwbaar afhandelen van al die scheepvaart. Dat gebeurt via een modern radarsysteem, het inzetten van patrouillevaartuigen en inspecteurs die het transport van gevaarlijke stoffen nauwlettend in de gaten houden. Aandacht voor veiligheid en milieu is cruciaal. Het Havenbedrijf zorgt voor de infrastructuur van waterwegen, verkeerswegen, kades en andere voorzieningen voor de gebruikers van het havengebied. Als beheerder van de haven verhuurt het Havenbedrijf Rotterdam ook ongeveer 5.000 hectare bedrijfsterrein aan ondernemers. "Uitbreiding van het havengebied is hard nodig want we zitten helemaal vol. Als begin januari het ontwerp bestemmingsplan wordt goedgekeurd, kan er in september 2008 worden begonnen met de aanleg van de Maasvlakte 2. Wat Rotterdam betreft wordt ook zo snel mogelijk begonnen met de bouw van de Westerschelde Container Terminal en de Verbrugge Container Terminal. Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen en Le Havre hebben zich ontwikkeld tot belangrijke containerhavens. Bulkterminals zijn in die havens omgebouwd tot containerterminals. Waarom zou dat in Vlissingen niet kunnen?."

Verzelfstandiging
Europa's grootste haven is verzelfstandigd tot Havenbedrijf Rotterdam NV. In de Zeeuwse havens, verenigd in Zeeland Seaports, participeren via de provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele louter overheden. Daardoor kan niet altijd even slagvaardig worden gehandeld. Het Havenschap Moerdijk, dat hoopt op een verregaande samenwerking met 'grote broer' Rotterdam, pleit openlijk voor een verzelfstandiging van de Brabantse haven. "Als het Havenschap Moerdijk net als de Rotterdamse haven een NV zou worden, blijven provincie en gemeente weliswaar eigenaar, maar meer op afstand. Het havenschap zou dan als het ware gedepolitiseerd worden. Bestuurders en politici hebben meerdere verantwoordelijkheden en moeten altijd ruggespraak houden met hun achterban. Dat bemoeilijkt de dagelijkse gang van zaken. Als de operationele dagelijkse aansturing wordt overgelaten aan een NV, kan er adequater worden opgetreden. Ik vind overigens dat eigendom en infrastructurele voorzieningen wel in goede handen zijn bij de overheid", zegt directeur Udo Uiterwijk van 'Moerdijk'. Ook in Zeeland wordt Rotterdam steeds meer gezien als aantrekkelijke partner. Zeeland Port Promotion Council (ZPPC), de belangenbehartiger van de Zeeuwse havenbedrijven, is dan ook blij dat Zeeland Seaports en Havenbedrijf Rotterdam de handen ineengeslagen hebben. ZPPC-voorzitter Wim Vrijland: "Wij hebben een goede zakelijke verhouding met Zeeland Seaports. We zijn het niet over alles eens, maar dat hoeft ook niet; het houdt de relatie scherp. Als werkgeversclub zijn we verheugd dat de spanningen tussen de Zeeuwse en Rotterdamse haven voorbij zijn. Er wordt constructief gewerkt aan een verbeterde samenwerkingsovereenkomst, die wij van harte ondersteunen. Eindelijk zijn alle emoties eruit en wordt er goed zakelijk overleg gevoerd."


...repareert
Drukte geeft een bepaalde rust

...promoot
Impuls zet Zeeland op de kaart

...prikt
Uit eten met Karla en Marten

...innoveert
Vernieuwen in goede tijden

...financiert
Gebundelde innovatievouchers maken groot onderzoek TNO mogelijk

...onderzoekt
Brandstofcel geeft fluistersloep de toekomst

...vraagt aan
Innovatievoucher 2007

....informeert
Wat verandert er voor u in 2008?

...bespaart
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan KvK

...stopt
een onnodige betaling

...zit
De stoel

...bekijkt
de Stand van Zaken

...promoot
Toerisme: meer kwaliteit

...presenteert
Contacta: alle ruimte

...werkt samen
Rotterdam praat weer met Zeeuwse havens

...levert
Zeeuwse wijn voor KLM

...schrijft
de Ondernemer zoekt medewerkers

...creëert
De nieuwe lijn VW bedrijfsauto's

...viert
Zestig jaar VW Transporter

...vervaardigt
Nieuwe compacte bedrijfsauto's van PSA en Fiat

...is rijk uitgerust
Nieuwe Hyundai H300 wordt klapper

...automatiseert
De truck als rijdende computer

...rijdt
Zakelijk onderweg

...combineert
Opel Antara Van: Stijlvolle SUV nu ook als besteller

...lost op
The European Road Transport Show

...introduceert
MAN introduceert sterkste truck

...pakt uit
Renault massaal op BedrijfsautoRAI

...biedt
Ford: Aandacht voor het milieu

...neemt
Foto's uit de heliumballon

...lanceert
Nederland aan deOndernemer.nl

...nomineert
Siringusprijs

...realiseert
Zeeland heeft echte binnenvaarthavens

...traint
In de ban van de veiling

...adviseert
De beurs op voor het goede doel

...vindt
Zeeland moet globalisering omarmen

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...peilt
Experts zijn een stuk optimistischer

...verhuist
Nederlandse bedrijven verhuizen niet zo gauw

...verwacht
Marktherstel vanaf begin 2008