'; $table_open_replace = '

'; // nieuw pagina einde voor google adsense $table_close_find = ''; $table_close_replace = '
'; // Google analytics code $google_string_find = ''; $google_string_replace = ' '; // Colofon vervangen $colofon_string_find = ''; $colofon_string_replace = '
Colofon
Website
SiteSupport Online Communicatie
Haven 4, Breda
+31 76 5202854
info@sitesupport.nl
www.sitesupport.nl


'; // pagina header toevoegen $header_string_find = '
'; $header_string_replace = '
"; // Stukken replacen $output = str_replace($table_open_find,$table_open_replace,$output); //$output = str_replace($colofon_string_find,$colofon_string_replace,$output); $output = str_replace($table_close_find,$table_close_replace,$output); $output = str_replace($google_string_find,$google_string_replace,$output); $output = str_replace($header_string_find,$header_string_replace,$output); echo $output; echo ""; /*********************************************************************************/ function curl_redir_exec($ch) { static $curl_loops = 0; static $curl_max_loops = 20; if ($curl_loops++ >= $curl_max_loops) { $curl_loops = 0; return false; } curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); list($header, $data) = explode("\n\n", $data, 2); $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE); if ($http_code == 301 || $http_code == 302) { $matches = array(); preg_match('/Location:(.*?)\n/', $header, $matches); $url = @parse_url(trim(array_pop($matches))); if (!$url) { //couldn't process the url to redirect to $curl_loops = 0; return $data; } $last_url = parse_url(curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL)); if ($url['path']) { if (substr($url['path'], 0, 1) != '/') { $last_url_pathinfo = pathinfo($last_url['path']); $url['path'] = $last_url_pathinfo['dirname'].'/'.$url['path']; } } if (!$url['scheme']) $url['scheme'] = $last_url['scheme']; if (!$url['host']) $url['host'] = $last_url['host']; if (!$url['path']) $url['path'] = $last_url['path']; $new_url = $url['scheme'] . '://' . $url['host'] . $url['path'] . ($url['query'] ? '?'.$url['query'] : ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $new_url); return curl_redir_exec($ch); } else { curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); $data = curl_exec($ch); $curl_loops = 0; return $data; } } /*********************************************************************************/ ?>
'; $header_string_replace .= "
In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl "; $header_string_replace .= "