In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2007
File not found.

interview
Zeeland moet globalisering omarmen

Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) is een warm voorstander van de komst van zowel de Westerschelde Container Terminal (WCT) als de Verbrugge Container Terminal (VCT). Als het aan de belangenbehartiger van de Zeeuwse havenbedrijven ligt, worden beide terminals zo snel mogelijk gerealiseerd.

door Henk van de Voorde


Wim Vrijland: 'Alle seinen op groen.' Foto: duofoto

TERNEUZEN - De Commissies Economie en Milieu van Provinciale Staten hebben GS op maandag 15 oktober gevraagd de procedures voor de WCT door te zetten, waarna in december door Provinciale Staten een definitief besluit zal worden genomen. Volgens ZPPC-voorzitter Wim Vrijland kan de Raad van State (de hoogste bestuursrechter) met een rapport van topkwaliteit worden tegemoet getreden. "Zeeland Seaports heeft zeer gedetailleerde studies laten verrichten in verband met de effecten voor economie en milieu van het aanleggen van de WCT. Gerenommeerde transport economen keken naar de levensvatbaarheid van een Zeeuwse containerhaven. Daarvoor is een jaarlijkse overslag aan containers van minimaal vijf miljoen Teu vereist. Realisatie van beide terminals is voor Zeeland de beste oplossing. Wat ons betreft staan alle seinen op groen. De WCT en de VCT zijn geen concurrenten, maar twee elkaar versterkende terminals. Het is goed voor de concurrentiekracht van de bestaande bedrijvigheid en er wordt veel nieuwe werkgelegenheid gegenereerd. Het betreft werk voor zeven dagen per week en 24 uur per dag, het hele jaar door. Het economisch belang voor Zeeland is groot." Indien alles voorspoedig verloopt, kunnen de eerste grote containerschepen in 2010 worden ontvangen op de Verbrugge Container Terminal. Dat betekent dat volgend jaar met de bouw moet worden begonnen. De WCT zal, bij aanvang van de aanleg in 2008, gereed zijn in 2013. De naar verluid duizenden nieuwe arbeidsplaatsen worden vooral geschapen door het be- en verwerken van de containerstromen in het Vlissingse havengebied. Zeeland moet geen doorvoerhaven worden, maar een haven waarin de inhoud van de containers wordt aangepast voor de Europese markt. De containers komen aan in Vlissingen en worden naar de logistieke centra gebracht. Daar worden de goederen geassembleerd, verpakt, en dergelijke. Vervolgens worden ze gedistribueerd naar het achterland. Tegenstanders van de WCT wijzen op de schadelijke effecten voor het milieu door die verspreiding naar het achterland. Vrijland weerlegt hun argumenten eenvoudig door te wijzen op de binnenvaart. Het overgrote deel van het transport naar het achterland kan geschieden via deze meest milieuvriendelijke vorm van vervoer. "De belasting voor het milieu blijkt veel lager uit te vallen dan verwacht. De binnenvaart wordt steeds meer zichtbaar als de belangrijkste logistieke sector voor containertransport. Daarnaast wordt er in de Zeeuwse onderwijsinstellingen op zowel HBO, MBO en VMBO-niveau een permanent curriculum voor de binnenvaart ontwikkeld: onderdeel van het toekomstige Kenniscentrum Binnenvaart."

Geraniums
Om tegemoet te komen aan de wereldwijde containerisatie van goederenstromen moet Zeeland pro- actief zijn, meent Vrijland. De inmiddels 61-jarige Zuid-Hollander, die in 1974 Vlaardingen verruilde voor Terneuzen, was jarenlang logistiek manager bij DOW Chemical. Hij is bepaald geen type dat achter de geraniums plaatsneemt. "Ik zit nog vol energie en hou van Zeeland, maar we moeten er voor waken dat het een slapende provincie wordt. Dynamiek is zeer belangrijk. Ik zou graag zien dat Zeeland zich meer opent naar de veranderende wereld. Tegelijkertijd is het zeer goed dat de Zeeuwen een sterke band houden met het verleden. Dat kan goed samen gaan. De randstad lijkt mij juist veel te veel ontkoppeld van het verleden, van het referentiekader. Bijvoorbeeld in de zeventiger jaren in Iran, ging de verwesterlijking zo snel dat de kloof met grote delen van de bevolking te groot werd. Daardoor kwamen de ayatollahs aan de macht en werd de klok ver terug gezet. Zeeland is in balans en juist daarom zou deze provincie vanuit haar stabiele referentiekader de globalisering moeten omarmen." Hij staat bekend om zijn directe manier van communiceren. Op het gebied van de containerisatie doet hij er een schepje bovenop. "Zonder de WCT telt Zeeland niet meer mee. Dat horen sommigen hier niet graag, maar het is wel de waarheid. Zonder WCT zullen ook bestaande havenactiviteiten krimpen. De wereldhandel groeit met bijna negen procent per jaar, zoals te merken is bij de havens van Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. De Zeeuwse havens kunnen echter met de bestaande faciliteiten slechts maximaal drie procent per jaar groeien. Deze groei wordt grotendeels veroorzaakt door de groei van de industrie, bijna niet door op- en overslagbedrijven. Ook voor onze export is het heel belangrijk dat wij een op wereldschaal concurrerende haven hebben. De grootste containerschepen zullen met weinig hindernissen aan kunnen leggen op de geplande deep-sea terminal, zowel bestaande als toekomstige. Er worden ook al containerschepen ontworpen met een ladingcapaciteit van duizend Teu. Dat betekent dat ze voor meer dan tienduizend ton aan producten kunnen vervoeren, te vergelijken met ruim vijfhonderd volgeladen trucks. De beoogde WCT komt direct aan de Westerschelde te liggen, dichtbij de belangrijkste doorgaande scheepvaartroutes, met een open verbinding tot de Noordzee en prima aansluitingen op het achterland. De WCT is voor de Zeeuwse economie van levensbelang. De groei van de Nederlandse economie is voor het grootste deel te danken aan handel en logistieke ontwikkelingen. Als productieland stellen we tegenwoordig niet zo heel veel meer voor. ZPPC maakt zich sterk voor alles wat met de uitstraling van de Zeeuwse haven te maken heeft, zowel lokaal nationaal als internationaal. Containerkades als de WCT en VCT verbinden Zeeland met het internationale netwerk van havens in economisch sterke landen."


...repareert
Drukte geeft een bepaalde rust

...promoot
Impuls zet Zeeland op de kaart

...prikt
Uit eten met Karla en Marten

...innoveert
Vernieuwen in goede tijden

...financiert
Gebundelde innovatievouchers maken groot onderzoek TNO mogelijk

...onderzoekt
Brandstofcel geeft fluistersloep de toekomst

...vraagt aan
Innovatievoucher 2007

....informeert
Wat verandert er voor u in 2008?

...bespaart
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan KvK

...stopt
een onnodige betaling

...zit
De stoel

...bekijkt
de Stand van Zaken

...promoot
Toerisme: meer kwaliteit

...presenteert
Contacta: alle ruimte

...werkt samen
Rotterdam praat weer met Zeeuwse havens

...levert
Zeeuwse wijn voor KLM

...schrijft
de Ondernemer zoekt medewerkers

...creëert
De nieuwe lijn VW bedrijfsauto's

...viert
Zestig jaar VW Transporter

...vervaardigt
Nieuwe compacte bedrijfsauto's van PSA en Fiat

...is rijk uitgerust
Nieuwe Hyundai H300 wordt klapper

...automatiseert
De truck als rijdende computer

...rijdt
Zakelijk onderweg

...combineert
Opel Antara Van: Stijlvolle SUV nu ook als besteller

...lost op
The European Road Transport Show

...introduceert
MAN introduceert sterkste truck

...pakt uit
Renault massaal op BedrijfsautoRAI

...biedt
Ford: Aandacht voor het milieu

...neemt
Foto's uit de heliumballon

...lanceert
Nederland aan deOndernemer.nl

...nomineert
Siringusprijs

...realiseert
Zeeland heeft echte binnenvaarthavens

...traint
In de ban van de veiling

...adviseert
De beurs op voor het goede doel

...vindt
Zeeland moet globalisering omarmen

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...peilt
Experts zijn een stuk optimistischer

...verhuist
Nederlandse bedrijven verhuizen niet zo gauw

...verwacht
Marktherstel vanaf begin 2008