In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005
File not found.

Manifest Duurzame Dynamiek van BZW Zeeland
'Inzetten op economie en werkgelegenheid'

Voorafgaand aan de totstandkoming van het Integraal Omgevings Plan (IOP) van de provincie, vervaardigde de BZW Zeeland het Manifest Duurzame Dynamiek in Zeeland. In beide stukken staat de Zeeuwse economie en werkgelegenheid centraal. ,,Wij willen niet alleen reageren, maar ook zelf de handschoen oppakken.


Voorzitter Jelle Groenink van de kring Zeeland van de BZW. ,,Wij willen zelf de handschoen oppakken."

Wij hebben gekozen voor een manifestvorm in plaats van een boekwerk. Als je kort en duidelijk omschrijft wat de hoofdlijnen zijn, komt dat beter over bij de beleidsbepalers. Daarbij worden de kool en de geit niet gespaard. In dit Manifest wordt een aantal voorstellen voor beleid gedaan, die passen in een totaalvisie voor de provincie. De BZW vindt dat gestreefd moet worden naar evenwicht in de elementen die duurzaamheid bepalen", aldus voorzitter dr. Jelle Groenink van de BZW Zeeland.

Samenhangende aanpak
Een samenhangende aanpak van economie, ruimtelijke ordening en milieu is volgens de BZW van wezenlijk belang. BZW Zeeland komt op voor de belangen van het bedrijfsleven in de provincie Zeeland, onder meer door haar standpunten uit te dragen bij provincie en gemeenten. Het Manifest werd onlangs in het provinciegebouw door voorzitter Groenink uitgereikt aan de gedeputeerde Poppelaers, en daarna besproken met de gedeputeerden Le Roy (economische zaken) en Suurmond (milieu). ,,Wij willen in de actuele discussie over de ruimtelijke economische toekomst van Zeeland een rol spelen en onze visie neerleggen in dit Manifest. Uitgangspunt is dat een gezond opererend bedrijfsleven een bepalende rol speelt in de welvaart en het welzijn van de inwoners van de provincie.

De BZW bepleit een bundeling van krachten in Zeeland om, vanuit een sterke positie, een serieuze partner te kunnen zijn van partijen buiten Zeeland."

Volwaardige Container Terminal
Groenink, in het dagelijks leven directeur van Thermphos International BV, stelt dat alleen een volwaardige Container Terminal zin heeft. ,,Voor een echte versterking van de havenactiviteiten pleiten wij als BZW voor een volwaardige zeecontainerterminal, niet alleen een shortseaterminal. Wil het echt grote voordelen bieden, dan moet het een forse terminal zijn. Daar hoort ook een goede infrastructuur bij. Zonder goede aansluiting heeft ook een grote terminal geen nut. Het ene moet het andere volgen." De BZW zet in op versteviging van de traditionele Zeeuwse sectoren: havengerelateerde industrie, agrarische sector en toerisme. De dienstensector kent nu eenmaal haar beperkingen vanwege het feit dat Zeeland een dunbevolkte regio is. Een grotere ruimtelijke reservering voor bedrijvigheid in de kanaalzone is volgens de BZW Zeeland desgewenst. Er dient extra ruimte beschikbaar te komen, met daarbij grote aandacht voor de kwaliteit van de omgeving en de kwaliteit van het leven. De BZW wil samen met andere belanghebbenden werk maken van de toekomst van Zeeland. Men is voorstander van een verdere samenwerking met het onderwijs. Een goede wisselwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is tenslotte goed voor de economie. De BZW stelt in haar Manifest dat bedrijfsleven en onderwijs samen met de overheid een dynamische economie en een duurzaam leefklimaat zouden moeten kunnen realiseren.

Instroom technische beroepen
,,Heel belangrijk is dat mensen opgeleid worden voor banen die het bedrijfsleven aanbiedt. In de nabije toekomst moet er vrij veel instroom in de technische beroepen komen. Zeeland heeft niet alleen te maken met vergrijzing (net als in de rest van het land), maar tevens met het feit dat er verhoudingsgewijs meer industrie is dan in de rest van Nederland" zegt Jelle Groenink die namens de BZW deel uitmaakt van de Stuurgroep Ouderen en Arbeid. Deze stuurgroep profileert zich onder andere met de bewustwordingscampagne De GrijsGroene motor. Volgens de BZW is het op het gebied van het toerisme voor de Zeeuwse economie wenselijk om de focus te richten op het hogere segment. ,,Zet meer in op een hogere 'level' van toerisme. Het toerisme moet zich ook richten op meer kapitaalkrachtige toeristen met een kortere verblijfsduur. Bijvoorbeeld op de bouw van vijfsterrenaccommodaties in plaats van campings."


...vervaardigt
Manifest Duurzame Dynamiek

...droomt
Droom wordt werkelijkheid

...evalueert
Ongedwongen sfeer op Contacta 2005

...verandert
Strategische keuze geeft Unitron impuls

...zoekt
Banen voor partners

...prikkelt
'Als starter zitten ze niet op je te wachten'

...bezoekt
Startersdag op 5 november in Hotel Goes

....start
Aantal starters neemt toe

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...versterkt
Gezamenlijk de economische basis van Zeeland versterken

...verbreedt
Kracht en ontwikkelingskansen van de Zeeuwse economie

...bouwt
Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...leert
Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...promoot
Zeeland Seaports en ZPPC promoten samen haven

...informeert
Gemoedelijkheid op BOS-infobijeenkomst

...veilt
Tweede JKW-Veiling

...organiseert
Unieke promotie voor Zeeland

...viert
Ondernemend Zeeland wil JM-festijn prolongeren

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting