In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005
File not found.

Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

Het verlagen van de vennootschapsbelasting, zoals voorgesteld door de staatssecretaris van Financiën, mag niet voor rekening komen van de vastgoedwereld. Dit schrijft de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil de afschrijvingen op vastgoed beperken om zo de belastingverlaging te financieren. Dit heeft volgens NVB zeer negatieve economische en maatschappelijke gevolgen die de beoogde positieve effecten van de belastingverlaging voor onze economie volledig teniet doen.Het voorstel om de vennootschapsbelasting te verlagen is neergelegd in de nota 'Werken aan winst`. Om de belastingverlaging te kunnen financieren is structureel 2,1 miljard euro per jaar nodig. Om de operatie budgettair neutraal te maken, wil de staatssecretaris de afschrijvingen op vastgoed fors beperken. De fiscale afschrijving op onroerende zaken zou moeten vervallen, zodra de boekwaarde daalt beneden de werkelijke waarde. Volgens NVB komt dit in de praktijk neer op het zo goed als verdwijnen van de fiscale afschrijving op vastgoed. Gelet op de waardestijging van vastgoed de afgelopen jaren, kan er immers van worden uitgegaan dat de reële waarde vrijwel altijd hoger is dan de boekwaarde. Teruglopende rendementen en waardedalingen zullen het gevolg zijn met alle negatieve consequenties voor investeringen in vastgoed van dien. Berekeningen van fiscalisten laten zien dat bij drie procent afschrijvingen en een gemiddeld vpb-tarief van 33 procent het absolute rendement van vastgoed bijna een procentpunt daalt. De vereniging van institutionele beleggers (IVBN) kwam zelfs met een voorbeeldberekening van een parkeergarage waarbij het rendement maar liefst dertien procent daalde. Bovendien wordt verwacht dat vastgoed sterk in waarde zal dalen. Bij een bruto-aanvangstrendement van circa zeven procent en een structurele minderopbrengst van 1,7 miljoen euro zullen vastgoedeigenaren met een waardedaling van vele miljarden euro's te maken krijgen. NVB vreest dat beleggers minder gaan investeren, projecten gaan heroverwegen en naar het buitenland uitwijken. Daarnaast worden buitenlandse beleggers afgeschrikt en dat terwijl Nederland internationaal gezien toch al het minst aantrekkelijke fiscale investeringsklimaat heeft. Ook bedrijven die voor eigen gebruik in nieuwe panden willen investeren, zullen dit heroverwegen.

Verspilling in de bouw gaat door

USP Marketing Consultancy heeft in 2001 een onderzoek verricht aangaande het toen sterk opkomende thema 'faalkosten in de bouw'; anno 2005 is het nog steeds een veelbesproken onderwerp. Reden voor USP om wederom ruim zeshonderd directeuren uit het USP Bouwpanel (www.bouwpanel.nl) van architectenbureaus, hoofdaannemers (B&U en GWW), klussen-, installatie- en afbouwbedrijven een aantal vragen over faalkosten te stellen. Waar in 2001 de faalkosten in de bouw als percentage van de omzet nog op 7,7 procent werden ingeschat, is dat inmiddels 10,3 procent. Mogelijke oorzaken van faalkosten liggen onder andere in de voorbereiding, het nakomen van afspraken en/of in de evaluatie van projecten. Alle directeuren is gevraagd hun mening te geven over deze mogelijke oorzaken. Het EIB schat het bouwvolume (B&U én GWW) in euro voor dit jaar in op 48,4 miljard euro. Dit zou betekenen dat ongeveer 5 miljard euro door faalkosten wordt verspild. Van de geïnterviewde respondenten geeft 46 procent aan niet te weten hoe hoog de faalkosten in de bouw zijn. De respondenten die wel een mening hebben omtrent de hoogte van de faalkosten schatten deze in op gemiddeld 10,3 procent van de omzet die in de bouw wordt gerealiseerd. Net als in 2001 schatten de (hoofd)aannemers B&U de faalkosten het laagst in (5,4 procent). In 2001 schatten de architecten de faalkosten het hoogst in met 8,8 procent (nu 9 procent). Anno 2005 komt de laagste inschatting van aannemers B&U (5,4 procent) en de hoogste van de afbouwers (12,9 procent). Aannemers GWW en klussenbedrijven maakten in 2001 geen deel uit van het onderzoek: wanneer het gemiddelde over 2005 uitsluitend berekend wordt op basis van de marktpartijen die ook in 2001 meededen, komt dit op 10,2 procent.


...vervaardigt
Manifest Duurzame Dynamiek

...droomt
Droom wordt werkelijkheid

...evalueert
Ongedwongen sfeer op Contacta 2005

...verandert
Strategische keuze geeft Unitron impuls

...zoekt
Banen voor partners

...prikkelt
'Als starter zitten ze niet op je te wachten'

...bezoekt
Startersdag op 5 november in Hotel Goes

....start
Aantal starters neemt toe

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...versterkt
Gezamenlijk de economische basis van Zeeland versterken

...verbreedt
Kracht en ontwikkelingskansen van de Zeeuwse economie

...bouwt
Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...leert
Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...promoot
Zeeland Seaports en ZPPC promoten samen haven

...informeert
Gemoedelijkheid op BOS-infobijeenkomst

...veilt
Tweede JKW-Veiling

...organiseert
Unieke promotie voor Zeeland

...viert
Ondernemend Zeeland wil JM-festijn prolongeren

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting