In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005
File not found.

Zaterdag 5 november in Hotel Goes
Startersdag van de Kamer van Koophandel

Op Zaterdag 5 November organiseren de Kamers van Koophandel de jaarlijkse startersdag. Ook de Zeeuwse Kamer is van de partij. Van tien uur 's ochtends tot vier uur 's middags kan iedereen die interesse heeft in het ondernemerschap in hotel Goes terecht bij tal van specialisten.


Noortje van de Water en Armen Rejzovic zijn de trotse nieuwe eigenaren van schoenenwinkel Fay aan de Kioveniershof in Goes.

De Zeeuwse uitvoering van de jaarlijk- se startersdag trekt altijd een groot aantal bezoekers. Ook dit jaar ver- wacht Marc Volleman, communicatie- adviseur bij de Kamer van Koophandel, de nodige belangstelling. 'Vorig jaar be- zochten zo'n vijfhonderd geïnteresseer- den, dit jaar verwachten we zeker zes- honderd mensen.'

Aantal starters neemt toe
Het aantal starters stijgt momenteel sterk. In Zeeland nam het aantal starters toe van 1106 in 2003 naar 1570 in 2004. Ook voor 2005 en 2006 verwacht Volleman een toename: 'De economie trekt weer aan, waardoor mensen weer positief naar de toekomst kijken. Daarnaast zien we nog steeds veel ouderen voor zichzelf beginnen, nadat ze door bijvoorbeeld een reorganisatie hun vaste baan zijn kwijtgeraakt.' Volleman juicht het grote aantal starters toe. 'Startende ondernemers geven de economie een impuls en zijn daarmee een motortje voor economische groei. Maar', waarschuwt hij, 'veertig procent van de starters houdt er binnen vijf jaar weer mee op.' De belangrijkste reden: een slechte voorbereiding. Volleman: 'Mensen schrijven bijvoorbeeld geen ondernemingsplan, waardoor ze geen inzicht hebben in de toekomstige kosten en opbrengsten. Of ze zien allerlei bijkomende kosten, zoals verzekeringen, over het hoofd.'

Goede voorbereiding start bij Kamer
Een goede voorbereiding vergroot de kans op succes dus sterk en begint bij de Kamer van Koophandel. Dat is ook de stellige overtuiging van Noortje van de Water, die samen met haar partner Armen Rejzovic op 14 oktober schoenenwinkel Collini aan de Proveniershof in Goes overnam. 'We hadden wel vage plannen om ooit voor onszelf te beginnen, maar die waren absoluut nog niet concreet. Maar toen we op de website van de Kamer van Koophandel zagen dat de schoenenwinkel ter overname werd aangeboden, besloten we onze kans te grijpen.' Van de Water en Rejzovic maakten een afspraak met Andrée Tankink, bedrijfsadviseur van de Kamer van Koophandel. 'Mevrouw Tankink is voor ons van onschatbare waarde geweest', vertelt Van de Water. 'We hebben zo veel geleerd van de gesprekken met haar. Ze heeft ons gewezen op allerlei belangrijke dingen en ons de weg gewezen naar allerlei belangrijke instanties. Zonder haar hulp waren we echt nooit zo ver gekomen.'

Ondernemingsplan
Elke zichzelf respecterende starter begint met een ondernemingsplan. Dat is een hele klus, maar biedt inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het op te zetten eigen bedrijf. Ook Van de Water en Rejzovic schreven het on- misbare stuk. Van de Water: 'De Kamer heeft ons ontzettend goed bege- leid bij het schrijven van het schrijven van ons ondernemingsplan. We hebben de cd-rom van de Kamer gebruikt, daar staan al heel veel dingen in waar je zelf niet aan zou denken.' Het ondernemingsplan van Van de Water en Rejzovic was blijkbaar van zeer goede kwali- teit, want diverse banken bleken bereid de overname van de schoenenwinkel te financieren. 'Maar daarnaast hebben we dit ook aan mijn ouders te danken', benadrukt Van de Water, 'want zij hebben ook voor een deel meegefinancierd.' De inspanningen van Van de Water en Rejzovic hebben inmiddels hun vruchten afgeworpen: op 15 oktober namen ze de inmiddels tot Fay omgedoopte schoenenwinkel over.

Startersdag
De Startersdag is uiteraard een goed begin voor iedereen die plannen heeft om zelf een bedrijf te starten. Alle partijen waar een beginnend ondernemer mee te maken krijgt, zijn hier immers bijeen. Aanwezig zijn bijvoorbeeld verschillende banken, verzekeringsbedrijven, accountants en een notaris. Daarnaast zijn ook organisaties als Syntens en de Stichting Ondernemersklankbord van de partij. Verschillende specialisten, waaronder mensen van de Belastingdienst, verzorgen bovendien de hele dag door presentaties. En wie graag ervaringen met andere starters wil uitwisselen, kan terecht bij een aantal recent gestarte ondernemers uit diverse branches die graag hun kennis delen met de bezoekers van de Startersdag.

Meer informatie:
Internet: www.kvk.nl/startersdagzeeland


...vervaardigt
Manifest Duurzame Dynamiek

...droomt
Droom wordt werkelijkheid

...evalueert
Ongedwongen sfeer op Contacta 2005

...verandert
Strategische keuze geeft Unitron impuls

...zoekt
Banen voor partners

...prikkelt
'Als starter zitten ze niet op je te wachten'

...bezoekt
Startersdag op 5 november in Hotel Goes

....start
Aantal starters neemt toe

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...versterkt
Gezamenlijk de economische basis van Zeeland versterken

...verbreedt
Kracht en ontwikkelingskansen van de Zeeuwse economie

...bouwt
Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...leert
Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...promoot
Zeeland Seaports en ZPPC promoten samen haven

...informeert
Gemoedelijkheid op BOS-infobijeenkomst

...veilt
Tweede JKW-Veiling

...organiseert
Unieke promotie voor Zeeland

...viert
Ondernemend Zeeland wil JM-festijn prolongeren

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting