In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005
File not found.

Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland

Zeeland kent veel allround bouwbedrijven die op diverse bouwmarkten actief zijn. De aannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U-sector) zijn actief op de woningmarkt met alle specialiteiten maar bouwen ook bedrijfspanden, winkels, scholen, kantoren, ziekenhuizen, theaters en sporthallen. Sommige bedrijven richten zich met name op onderhoud, verbouwingen of zijn gespecialiseerd in de restauratie van monumentale panden. De aannemers in de grond- weg en waterbouw (GWW-sector) leveren wegen- en waterbouwkundige, werken maar ook bestratingen, civiele betonbouw, funderingen en rioleringen.


Kantoor Bouwend Nederland Afdeling Zeeland.

Zeeuwse bouwsector
Circa 130 Zeeuwse bouw- en infrabedrijven zijn georganiseerd in een eigen lokale branchevereniging, te weten 'Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland'. De aangesloten Zeeuwse leden zijn professionele ondernemingen die zich als kwalitatieve bouwers willen onderscheiden in de markt. De bedrijfsgrootte van deze bedrijven varieert van een bedrijf met minder dan vijf personeelsleden tot een bedrijf met meer dan honderd werknemers.

Veel bedrijven investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsprocessen middels gecertificeerde kwaliteitssystemen (ISO, Erkend Hoofdaannemer, VCA). De meeste bedrijven bieden de opdrachtgever de mogelijkheid om een bouwopdracht onder verzekerde garanties uit te laten voeren (GIW, Bouwgarant). Driekwart van de aangesloten leden is tevens een Erkend Leerbedrijf, dat leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs in de praktijk opleidt.

Maatschappelijk inbedding
Een belangrijke doelstelling van elke afdeling binnen de landelijke vereniging 'Bouwend Nederland' is het bevorderen van de lokale belangenbehartiging. In dit kader is de Afdeling Zeeland in 2004 een rondgang langs de Zeeuwse gemeenten gestart. Tijdens het zogenaamde bouwoverleg met de verantwoordelijk wethouder, wordt gesproken over de belangen van de opdrachtgever (marktwerking en kwaliteit), maar ook belangen van de lokale economie (werkgelegenheid) en belangen van maatschappelijke aard (scholing, leerlingbouwplaatsen). Een ander onderwerp waar in de Afdeling Zeeland veel tijd en aandacht aan wordt geschonken is het aanbestedingsbeleid. Wanneer er bij een aanbesteding onduidelijkheid bestaat over de procedure, de gunnings- en of selectiecriteria wordt advies ingewonnen bij het onafhankelijk adviescentrum voor aanbestedingen (ACA) te Nieuwegein. Indien daar aanleiding toe is wordt de opdrachtgever schriftelijke geïnformeerd op welke punten de aanbesteding niet voldoet aan de geldende regels. In de periode 2004 en 2005 participeert de Afdeling in het project Innovatieve Acties MKB Zeeland. De doelstelling van dit project is het creëren van nieuwe productmarktcombinaties voor lokale ondernemers. De Afdeling werkt in dit project intensief samen met andere Zeeuwse brancheverenigingen.

Tenslotte is de Afdeling een hoofdsponsor van het Ontdek Kasteel. Het Ontdek Kasteel is een meubel met tachtig technieklessen voor groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs. Sinds 2004 wordt er in 220 Zeeuwse basisscholen met het Ontdek Kasteel gewerkt. Doelstelling van dit project is het imago van techniek te verbeteren en meer kinderen te interesseren voor technische opleidingen en beroepen.

Eigen gezicht
Binnen de Zeeuwse bouwsector is veel capaciteit, kennis en ervaring aanwezig. Op de internetsite van de Afdeling, www.bouwendzeeland.nl is een ledenlijst opgenomen met een gedetailleerde profielschets van de individuele bedrijven en uitgebreidere algemene achtergrond informatie over de Afdeling Zeeland en de aangesloten bouw- en infrabedrijven.

Bouwend Nederland
Afdeling Zeeland
Mevr. Mr. H.R. Sollie,secretaris.
E-mail: info@bouwendzeeland.nl
Internet: www.bouwendzeeland.nl


...vervaardigt
Manifest Duurzame Dynamiek

...droomt
Droom wordt werkelijkheid

...evalueert
Ongedwongen sfeer op Contacta 2005

...verandert
Strategische keuze geeft Unitron impuls

...zoekt
Banen voor partners

...prikkelt
'Als starter zitten ze niet op je te wachten'

...bezoekt
Startersdag op 5 november in Hotel Goes

....start
Aantal starters neemt toe

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...versterkt
Gezamenlijk de economische basis van Zeeland versterken

...verbreedt
Kracht en ontwikkelingskansen van de Zeeuwse economie

...bouwt
Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...leert
Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...promoot
Zeeland Seaports en ZPPC promoten samen haven

...informeert
Gemoedelijkheid op BOS-infobijeenkomst

...veilt
Tweede JKW-Veiling

...organiseert
Unieke promotie voor Zeeland

...viert
Ondernemend Zeeland wil JM-festijn prolongeren

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting