In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005
File not found.

Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen

Bij het Regionaal Opleidingen Centrum Zeeland (ROC Zeeland) in Vlissingen staan de wensen en de behoeften van de deelnemer centraal. Er is voor iedereen die zijn of haar bekwaamheid wil verbeteren een passende, kwalitatief hoogstaande opleiding; voor zowel jongeren als volwassenen, maar ook voor bedrijven, instellingen en particulieren. Bouw en infra zijn onderdelen van de cluster Techniek, een van de negen clusters waaruit het ROC Zeeland bestaat.


De heren J.J.G. van den Oord, directeur Techniek en R. Kotzebue, teamleider Bouw/Infra ROC Zeeland, Vlissingen.

Het MBO biedt beroepsgerichte opleidingen op verschillende niveaus. De vooropleiding van de deelnemers aan het ROC Zeeland is doorgaans VMBO, maar ook MBO. De meesten zijn tussen de 16 en 22 jaar. Zij volgen er onder andere de vakopleiding timmerman, metselaar, stratenmaker, rioleringswerker en wegenwerker en de middenkader opleiding bouwinfra. Deelnemers die een opleiding op niveau 4 hebben behaald kunnen doorstromen naar het HBO. Er wordt ook een avondcursus assistent uitvoerder BBL niveau 4 verzorgd in samenspraak met Bouwradius, het landelijke kenniscentrum.

BBL en BOL
De vakgerichte opleidingen vallen al naar gelang de functie binnen twee verschillende leerwegen: de BBL en de BOL. Teamleider Bouw/Infra Rob Kotzebue: "De eerste, de Beroeps Begeleidende Leerweg is een combinatie van leren en werken.

Minstens 60% van de studie speelt zich af in de praktijk bij erkende leerbedrijven. De tweede, de Beroeps Opleidende Leerweg is een dagopleiding. Ook hierbij doen de deelnemers praktijkervaring op in de vorm van stages bij erkende leerbedrijven. Die 'beroepspraktijkvorming' beslaat 25 tot 45% van hun studie. De cluster Techniek van het ROC Zeeland heeft in tegenstelling tot diverse andere ROC's in Nederland een vrij stabiele instroom van nieuwe deelnemers, waaronder de laatste jaren steeds meer meisjes."

Meer uitstraling
"Techniek moet weer uitstraling hebben vinden wij en dat krijgt het hier ook" vertelt directeur Jeroen van den Oord trots. "Vanaf het cursusjaar 2006/2007 zullen alle ruim twaalfhonderd deelnemers van de cluster Techniek, waarvan een kleine vijfhonderd in de Bouw/Infra, onderwijs volgen in een gloednieuw gebouwencomplex aan de Oude Veerhavenweg in Vlissingen. Dat wordt het meest moderne techniekcentrum van Zeeland! Het bestaande ROC pand daar wordt volledig gestript en gedeeltelijk gesloopt. De belangrijkste reden van de nieuwbouw is het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Zeker voor technische opleidingen zijn moderne voorzieningen van groot belang om uiteenlopende praktijksituaties goed te kunnen simuleren. Geen traditionele leslokalen, maar geavanceerde open leercentra en leertuinen waarin deelnemers zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken en waarin praktijk- en projectonderwijs volledig tot hun recht komen. De nieuwbouw, waarvoor vier docenten en vier deelnemers op 13 oktober jl. de eerste paal hebben geslagen, past uitstekend in de onderwijsvisie van het ROC Zeeland. Daar staat de deelnemer ook echt centraal. Het nieuwe techniekcentrum wordt een voorziening voor heel Zeeland en zelfs tot in West-Brabant. Tijdens onze open dagen op 3 en 4 februari 2006 zullen wij de bezoekers rondleiden over de bouwplaats."

STOeB
Sinds 1 augustus 2005 is STOeB-Zeeland opgericht, de Stichting Technisch Onderwijs en Bedrijfsleven, een initiatief van het ROC Westerschelde in Terneuzen, ROC Zeeland en diverse Zeeuwse werkgeversverenigingen. "Deze stichting heeft als doel jongeren te interesseren voor een baan in de techniek en hoopt zo te bevorderen dat meer jongeren bij ons in Vlissingen een beroepsopleiding op niveau BOL 4 in een technische richting zullen volgen. Zij studeren nagenoeg gratis en krijgen een baangarantie," licht Jeroen van den Oord toe. "STOeB wordt in belangrijke mate ondersteund door het Technocentrum Zeeland en heeft het vertrouwen gekregen van de provincie Zeeland. Inmiddels neemt een groot aantal bedrijven in Zeeland deel aan STOeB. Zij betalen daarvoor e100 per jaar gedurende vier jaar en e 4 per uur voor iedere stagiaire. Op die manier blijft de studie voor de ouders betaalbaar."

BOZ
Voor de BOL leerweg kan het ROC Zeeland putten uit een actueel stagebestand. De stagebegeleiders van de deelnemende bedrijven begeleiden de stagiaires in de reële beroepssituatie. Tijdens hun stage moeten de deelnemers opdrachten uitvoeren en een takenboek bijhouden. Voor de BBL-opleidingen werkt het ROC Zeeland intensief samen met het opleidingscentrum van de BOZ (Bouwopleiding Zeeland) in Goes onder andere op het gebied van stage en praktijkscholing.

Toekomst
"Zoals het zich nu laat aanzien, trekt onze markt de komende jaren steeds meer aan. Daarnaast zullen er ook nieuwe vacatures ontstaan. Nu is al te voorzien dat er tekort aan calculators zal ontstaat. Daar springen wij op in door jonge mensen aan te moedigen bij ons de opleiding tot werkvoorbereider te gaan volgen of een contractcursus. Als ROC Zeeland werken wij constant aan de toekomst én aan het talent van onze deelnemers", besluit Jeroen van den Oord.

ROC Zeeland
Cluster Techniek
E-mail: info@roczeeland.nl
Internet: www.roczeeland.nl


...vervaardigt
Manifest Duurzame Dynamiek

...droomt
Droom wordt werkelijkheid

...evalueert
Ongedwongen sfeer op Contacta 2005

...verandert
Strategische keuze geeft Unitron impuls

...zoekt
Banen voor partners

...prikkelt
'Als starter zitten ze niet op je te wachten'

...bezoekt
Startersdag op 5 november in Hotel Goes

....start
Aantal starters neemt toe

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...versterkt
Gezamenlijk de economische basis van Zeeland versterken

...verbreedt
Kracht en ontwikkelingskansen van de Zeeuwse economie

...bouwt
Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...leert
Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...promoot
Zeeland Seaports en ZPPC promoten samen haven

...informeert
Gemoedelijkheid op BOS-infobijeenkomst

...veilt
Tweede JKW-Veiling

...organiseert
Unieke promotie voor Zeeland

...viert
Ondernemend Zeeland wil JM-festijn prolongeren

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting