In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2006
File not found.

Provincie zoekt draagvlak voor promotie van Zeeland

De voorbije maand sprak de provincie met tientallen Zeeuwse bestuurders, ondernemers en creatieven. Daarmee wil het provinciebestuur duidelijkheid over de haalbaarheid van een nieuwe aanpak voor de promotie van Zeeland. Vraag daarbij is of en hoe een dergelijke aanpak georganiseerd moet worden en welke kernwaarden daarbij moeten worden uitgedragen.


Raquel Jimenez.

De campagne 'Welkom in Zeeland', die eind vorig jaar is stopgezet, had onvoldoende draagvlak onder de inwoners van Zeeland. Dat erkent de provincie bij monde van senior communicatieadviseur Raquel Jimenez. Een nieuwe promotieaanpak kan volgens haar alleen succes hebben als die dat draagvlak wel heeft.

Draagvlak
"De Welkom in Zeeland-campagne is buiten Zeeland zeker succesvol geweest. Zo hebben nieuwkomers een positiever beeld van Zeeland dan voorheen en denken meer mensen in Zeeland een baan te kunnen vinden. En ook het bedrijfsleven en tal van maatschappelijke organisaties toonden zich betrokken bij de campagne", legt Jimenez uit. Desondanks kon de campagne niet worden voortgezet. "De Zeeuwen zelf voelden zich te weinig betrokken bij de campagne. Dat was iets waar we steeds tegenaan liepen. "De oorzaak zoekt Jimenez in de keuzes die de provincie destijds heeft gemaakt. "Als je alle Zeeuwen bij de campagne wilt betrekken, kost dat veel tijd en geld. We wilden dat geld liever investeren in de promotie van Zeeland buiten de provincie, omdat daar een verkeerd beeld van Zeeland bleek te bestaan. Door de ruimte, de prachtige stranden en de mooie, betaalbare woningen is de kwaliteit van wonen hier goed. Daarnaast biedt Zeeland een gevarieerd aanbod van bedrijven en van culturele en recreatieve voorzieningen. Die combinatie wilden we buiten Zeeland laten zien. Maar we hebben daarbij te weinig oog gehad voor de betrokkenheid van de Zeeuwen zelf. En zonder die betrokkenheid bereik je te weinig."

Andere boeg
Inmiddels koos de provincie dus voor een nieuwe aanpak. De afgelopen maand vroeg de provincie tientallen bestuursleden en ondernemers uit de sectoren wonen, werken en leven uit om mee te denken over de promotie van Zeeland. Ook een aantal mensen uit de creatieve, promotionele en communicatiesector werd gevraagd input te leveren. Daarmee wil de provincie in kaart brengen of de Zeeuwse bedrijven en organisaties willen samenwerken aan de promotie van Zeeland en hoe zo'n eventuele samenwerking eruit zou moeten zien. Daarnaast wil de provincie weten in welke kernwaarden van Zeeland de betrokkenen zich herkennen. Adviesbureau Berenschot leidt dit onderzoek. Jimenez: "Zeeuwse bedrijven of organisaties hebben allemaal economische en commerciële belangen binnen de provincie. Bovendien zijn ze veelal werkzaam in een van de sectoren waar de promotie zich op toespitst: wonen, werken en leven. Juist die sectoren hebben ieder een heel eigen visie op de promotie en marketing van Zeeland. We zoeken juist naar een sectoroverstijgende visie, die door iedereen geaccepteerd kan worden. Daarom hebben we een bureau van buiten Zeeland gevraagd het proces te begeleiden. Alleen zo kunnen we zeker zijn van een onafhankelijk advies en belangenverstrengeling voorkomen. Om diezelfde reden hebben we Berenschot overigens ook al laten weten dat zij na afloop van het onderzoek niet in aanmerking komen voor opdrachten in de uitvoering van dit traject."

Vervolg
Berenschot formuleert deze zomer een advies aan de provincie over de haalbaarheid van een breed gedragen promotieaanpak, over de eventuele gewenste samenwerkingsvorm en over het te kiezen merkprofiel van Zeeland.
In het najaar bepaalt de provincie wat er daarna gaat gebeuren. Komt het dan werkelijk tot een breed gedragen promotieaanpak voor Zeeland, dan zou die uiterlijk begin 2007 van start moeten gaan. De provincie zal daartoe in de herfst eventuele vervolgopdrachten formuleren. De uitvoering van de campagne 'Welkom in Zeeland' werd destijds gegund aan een bureau buiten Zeeland. Dit leidde tot een storm van verontwaardiging binnen de Zeeuwse communicatiewereld. Dat het dit keer anders zal gaan, kan Jimenez niet beloven. "Maar", zegt ze, "als we dit najaar besluiten tot een nieuwe promotieaanpak, dan nodigen we Zeeuwse bureaus nadrukkelijk uit zich daarvoor in te schrijven. We kiezen altijd in eerste instantie voor kwaliteit. Het zou mooi zijn als we die kwaliteit binnen Zeeland vinden."


...verenigt
OCG optimistisch over Zeeuwse economie

...verkoopt
Passie voor cyclisme

...organiseert
Provincie zoekt draagvlak voor promotie van Zeeland

...inspireert
Kom en ZIE, innoveren doe je samen!

...innoveert
De innovatieprijs van Zeeland

...promoot
'Een goed klantenbestand is goud waard'

...maakt kennis met
Netwerk voor de Zeeuwse detailhandel

...loodst
Handleiding helpt ondernemers door procedures

....debatteert
Economie van Zeeland presteert opmerkelijk goed

...ontmoet
'De Ondernemer' exclusieve Mediapartner Contacta 2006

...rijdt
Zakelijk onderweg

...werkt samen
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...loopt risico
Hoe veilig is uw Zeeuwse bedrijf ?

...veilt
3e JKW Veiling Vlissingen

...bespreekt
Makelaars in gesprek met 'de Ondernemer'

...huurt flexibel
Toenemende vraag naar flexibele bedrijfsruimte

...onderzoekt
Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...kiest voor nieuw
Vraag naar nieuwbouw bedrijfsruimte groeit

...concludeert
Prinslandse Polder voor grootschalige glastuinbouw

...profiteert
Aanvangsrendementen voor commercieel vastgoed verder gedaald

...vindt mogelijkheden
Ondernemer op het platteland