In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2006
File not found.

Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met
Open Dag


De revitalisatie van bedrijventerrein Smokkelhoek is vrucht van eendrachtige samenwerking tussen de gemeente Kapelle en de ondernemersvereniging. Ongeveer vier jaar geleden is ondernemersvereniging Smokkelhoek (OVS) in het leven geroepen om de wensen van de hier gevestigde bedrijven te behartigen bij de gemeente.


Voorzitter Kees van Liere van ondernemersvereniging Smokkelhoek (OVS).

De club houdt zich bezig met zaken als verkeersafhandeling, bewegwijzering en heeft tevens inspraak in procedures zoals in het gewestelijk bestemmingsplan. Er is een goede wisselwerking tussen de gemeente en de ondernemersvereniging. In het kader van de revitalisatie is de frequentie van het overleg tussen gemeente en ondernemers het afgelopen jaar drastisch opgeschroefd. Kees van Liere, directeur-eigenaar van Intra Kapelle, is sinds het eerste uur voorzitter van OVS. „De bereidheid om mee te werken aan de open dag op 20 mei werd breed gedragen door de ondernemers. De Open Dag stond in het teken van de gerealiseerde revitalisatie en was tevens eens mooie gelegenheid ter promotie naar potentiële nieuwe bedrijven en klanten. De hele bevolking van Zuid-Beveland was uitgenodigd en werd in de gelegenheid gesteld om met de bus bedrijfsbezoeken af te leggen op Smokkelhoek", aldus voorzitter Van Liere.
In totaal zijn er 45 bedrijven lid van OVS. Kees van Liere voert een bestuur aan dat verder bestaat uit secretaris Remi Henkemans (directeur Hapro International), penningmeester Jurgen de Kraker (Rabobank Kapelle-Wemeldinge), Wim de Jager (Mechanisatiebedrijf De Jager) en Eric Kole (Sita).


Het terrein van de Sligro vormde het centrum van de Open Dag. De vroegere veilinghal van De Greenery werd opengesteld voor het publiek en ondernemers konden er hun waren aanprijzen. Een ander steunpunt van de open dag was restaurant de Caisson. Recentelijk gevestigde bedrijven als Drukkerij Herselman en InTec Installatietechniek hielden rondom de open dag hun officiële opening.
„Bedrijventerrein Smokkelhoek is sterk in ontwikkeling. De revitalisatie heeft lang geduurd, maar het resultaat mag er zijn. De ondernemers van Smokkelhoek zijn blij met de nieuwe uitstraling van het bedrijventerrein. De infrastructuur is uitstekend. Het is een completer terrein geworden met betere ontsluiting, meer wegen en goede bewegwijzering. Maar vooropgesteld: het kan altijd beter. De groenvoorziening bijvoorbeeld is nog niet op orde", zegt Van Liere.


...verenigt
OCG optimistisch over Zeeuwse economie

...verkoopt
Passie voor cyclisme

...organiseert
Provincie zoekt draagvlak voor promotie van Zeeland

...inspireert
Kom en ZIE, innoveren doe je samen!

...innoveert
De innovatieprijs van Zeeland

...promoot
'Een goed klantenbestand is goud waard'

...maakt kennis met
Netwerk voor de Zeeuwse detailhandel

...loodst
Handleiding helpt ondernemers door procedures

....debatteert
Economie van Zeeland presteert opmerkelijk goed

...ontmoet
'De Ondernemer' exclusieve Mediapartner Contacta 2006

...rijdt
Zakelijk onderweg

...werkt samen
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...loopt risico
Hoe veilig is uw Zeeuwse bedrijf ?

...veilt
3e JKW Veiling Vlissingen

...bespreekt
Makelaars in gesprek met 'de Ondernemer'

...huurt flexibel
Toenemende vraag naar flexibele bedrijfsruimte

...onderzoekt
Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...kiest voor nieuw
Vraag naar nieuwbouw bedrijfsruimte groeit

...concludeert
Prinslandse Polder voor grootschalige glastuinbouw

...profiteert
Aanvangsrendementen voor commercieel vastgoed verder gedaald

...vindt mogelijkheden
Ondernemer op het platteland