In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2006
File not found.

Goede voorbereiding op calamiteiten van levensbelang
Hoe veilig is uw Zeeuwse bedrijf ?

Hoe 'veilig' is uw bedrijf in Zeeland? Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie als het mis gaat in de kerncentrale, de tunnel of op het water? Tijdens een ondernemersbezoek vorige maand aan het Trainingscentrum Brandweer Vlissingen (Oosterhavenweg) werd duidelijk dat een goede voorbereiding op calamiteiten en rampen het adequaat en efficiënt handelen stimuleren. Tunneltraining, kernongevallenbestrijding en de effecten voor het bedrijfsleven in Zeeland waren interessante onderwerpen die aan de orde kwamen.Heeft een ondernemer er al eens over nagedacht wat het voor zijn organisatie betekent als er zich een ramp voltrekt in Zeeland? Is het voortbestaan van het bedrijf nog wel gewaarborgd of kan men zich een langdurige sluiting permitteren in verband met ontruiming? Is het productieproces gewaarborgd en zijn de bedrijfsgegevens veilig gesteld? Dat een ramp catastrofale gevolgen kan hebben voor het bedrijfsleven, is gebleken uit de vuurwerkramp die zich in Enschede heeft afgespeeld. Zo vormt onder andere de Kerncentrale Borsele een wezenlijk onderdeel van de risicobeleving in de provincie Zeeland. Welke risico's loopt u met uw bedrijf? Een goede voorbereiding op eventuele calamiteiten kan hét verschil betekenen voor het voortbestaan van de organisatie. S. Vermeulen, hoofd opleiding & vorming/officier van dienst Brandweer Zeeland, stadsgewest Vlissingen Middelburg hield een presentatie. Het trainingscentrum Brandweer is een van de grootste in Nederland. Er is een nauwe samenwerking met De Ruyter Training & Consultancy (voorheen HZ Safety). De natte trainingen worden gehouden door De Ruyter, de landtrainingen door Trainingscentrum Brandweer.

Brand in een tunnel
Er werd nader ingegaan op het actuele onderwerp: 'brand in een tunnel'. Gesteld werd dat de Westerscheldetunnel een zeer moderne en goed uitgeruste tunnel is. „De afgelopen jaren zijn er in diverse soorten tunnels grote rampen gebeurd. Aan de hand hiervan zijn de veiligheidsmaatregelen in de Westerscheldetunnel aangescherpt: dubbele buizen, zeer zware ventilatoren, veel vluchtroutes, camera's, detectie, twee aanrijdroutes bij hulpverlening. De veiligheid van een tunnel is afhankelijk van het type tunnel en de veiligheidsmaatregelen. Europa kent veel tunnels. Als je bijvoorbeeld naar Kroatië rijdt, kom je maar liefst door 52 tunnels. Daarin kan van alles gebeuren. Ontstaat er brand? Is er veel rookontwikkeling? Ontstaat er extreme hitte door bijvoorbeeld een vloeistofbrand, volgt er een explosie? Heel belangrijk: ontstaat er paniek of verloopt het rustig? Dit heeft met name te maken met de aanwezige personen. Is er een leider die overwicht krijgt? Die actie onderneemt? De eerste taak voor de brandweer is meester worden in de chaotische fase. Kan de Brandweer snel & adequaat optreden, dan kúnnen de gevolgen beperkt worden", aldus Vermeulen. In Zeeland wordt momenteel heel voorzichtig nagedacht over tunneltraining. Dit vergt echter een investering van tientallen miljoenen.

Kernongevallen
H. Jacobs van Axioma hield vervolgens een uiteenzetting. Axioma heeft op 25 mei 2005 de nationale stafoefening NSOn2005 in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding in opdracht van VROM uitgevoerd. Doelstelling was aantoonbaar te maken hoe de voorbereidingen georganiseerd zijn hoe de bestrijding van kernongevallen plaatsvindt. Er vonden diverse deeloefeningen plaats waaronder de Kerncentrale Borsele. De oefening was bedoeld om bestuurders te trainen. „In het rampscenario waren veel onzekerheden ingebouwd (er dreigde bijvoorbeeld straling), waardoor het moeilijk was om bepaalde beslissingen te nemen. In het scenario was steeds sprake van dreiging waardoor er dus geen zekerheid was. Bedrijven sluiten? Zo ja, niet ieder bedrijf kan zijn productieproces zomaal stil leggen. Moet er geëvacueerd worden? Uit de resultaten bleek dat er nog veel verbeteringen nodig zijn. Met name de communicatie liet te wensen over. Bij evacuatie kunnen verkeersopstoppingen ontstaan waardoor het rampgebied moeilijk of niet bereikt kan worden. Bovendien zijn er vaak ramptoeristen die voor verkeershinder zorgen. Bij evacuatie in Zeeland is de eilandstructuur een knelpunt. Daarbij zijn er weinig hoofdwegen", aldus Jacobs. Duidelijk werd dat een nucleaire ramp eigenlijk niet anders is dan andere rampen. Voor iedere ramp geldt namelijk dat een goede voorbereiding op eventuele calamiteiten voor het voortbestaan van de organisatie van levensbelang is. Ieder bedrijf zou dan ook een goed doordacht continuïteitsplan moeten hebben.


...verenigt
OCG optimistisch over Zeeuwse economie

...verkoopt
Passie voor cyclisme

...organiseert
Provincie zoekt draagvlak voor promotie van Zeeland

...inspireert
Kom en ZIE, innoveren doe je samen!

...innoveert
De innovatieprijs van Zeeland

...promoot
'Een goed klantenbestand is goud waard'

...maakt kennis met
Netwerk voor de Zeeuwse detailhandel

...loodst
Handleiding helpt ondernemers door procedures

....debatteert
Economie van Zeeland presteert opmerkelijk goed

...ontmoet
'De Ondernemer' exclusieve Mediapartner Contacta 2006

...rijdt
Zakelijk onderweg

...werkt samen
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...loopt risico
Hoe veilig is uw Zeeuwse bedrijf ?

...veilt
3e JKW Veiling Vlissingen

...bespreekt
Makelaars in gesprek met 'de Ondernemer'

...huurt flexibel
Toenemende vraag naar flexibele bedrijfsruimte

...onderzoekt
Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...kiest voor nieuw
Vraag naar nieuwbouw bedrijfsruimte groeit

...concludeert
Prinslandse Polder voor grootschalige glastuinbouw

...profiteert
Aanvangsrendementen voor commercieel vastgoed verder gedaald

...vindt mogelijkheden
Ondernemer op het platteland