In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2006
File not found.

Economie van Zeeland presteert opmerkelijk goed

Zeker gezien de perifere ligging ten opzichte van de Randstad presteert de Zeeuwse economie op een aantal terreinen zelfs beter dan Nederland. Vooral de industrie is waardevol. Zij genereert bijna eenderde van de totale regionale productiewaarde, terwijl ze slechts 6% van de totale bedrijvigheid voor haar rekening neemt. De beoogde Westerschelde Container Terminal kan een bijdrage leveren aan het borgen van toekomstige werkgelegenheid.Dat is een van de conclusies van het ING Economisch Bureau in haar rapport 'Ondernemen in Zeeland, regio in economische perspectief', dat hoofdsponsor ING Bank ter gelegenheid van het eerste Regionaal Ondernemers Congres Zeeland heeft uitgebracht.

Spreekuur voor ondernemers
Peter van Klaveren, voorzitter ING District Zuidwest Nederland overhandigde het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport aan Maria le Roy, gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Zeeland tijdens het congres. Als eerste reactie zei mevrouw Le Roy dat de provincie zich bewust is van de grote waarde van het midden- en kleinbedrijf voor de welvaart en werkgelegenheid in Zeeland. Voor haar is het mkb de motor van de economie. Het is de taak van de provincie die motor draaiende te houden: "Sterker nog, wij willen het oliekannetje zijn! Daar zorg ik voor, door zelf eens in de twee weken op wisselende plaatsen in Zeeland spreekuur voor ondernemers te gaan houden."

Kennis, inspiratie en netwerken
Het Regionaal Ondernemers Congres is gebaseerd op kennis, inspiratie en netwerken. Ruim vijfhonderd ondernemers en topfunctionarissen vanuit heel Zeeland hebben op 17 mei 2006 in Theater De Mythe in Goes de eerste Zeeuwse editie van dit alom bekende congres bijgewoond. Tijdens het plenaire ochtendprogramma kregen zij van diverse specialisten op maat gesneden adviezen.
In de middagsessies zetten succesvolle mkb-ondernemers uit de regio onder grote belangstelling aan de hand van zes thema's uiteen hoe zij aan de top zijn gekomen en hoe zij de kunst van het ondernemen onder de knie hebben gekregen. Deze zes hoofdbrekens voor het ondernemerschap zijn: Personeel & Organisatie, Marketing & Verkoop, Productiviteit & Efficiency, Bedrijfsvoering & Financieel Beheer, Innovatie & Creativiteit en Fiscaal & Juridisch.
Het Ondernemers Congres Zeeland is een initiatief van onder andere MKB-Zeeland, de Provincie Zeeland en de ING Bank.

Regels, vergunningen en controles
Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland beet het spits af tijdens het door managementgoeroe Mario Bierkens, Partner Intenza Consulting Group, strak geregisseerde ochtendprogramma. Hij merkte op dat mkb-ondernemers zelf kansen hebben gecreëerd om uit het economische dal te komen. MKB-Nederland wil dat de ondernemer merkt dat het beter gaat in Nederland. Dat kan onder meer door versoepeling van de regelgeving. Loek Hermans: "Wij hebben nu te maken met regels, vergunningen en controles.
Provincie en gemeenten, haal die vergunningen daar toch tussenuit en controleer gewoon of iedereen zich aan die regels houdt. Dat is genoeg!" Verder verbaasde het hem dat geen enkele Zeeuwse gemeente meedoet aan het MKB-Nederlandproject 'Stopwatch', waarbij gemeenten de doorlooptijden van vier typen vergunningen kunnen laten doormeten om te komen tot bespoediging van de algehele vergunningverlening.

Veranderen!
Elke ondernemer moet veranderen om succesvol te blijven, maar moet de potentie van vrouwen daarbij niet onderschatten! Dit advies gaf Henk van Koeveringe, algemeen directeur van Roompot Group BV de aanwezigen. "Vrouwen zijn veelal voortvarender en grotere doorzetters dan mannen. Zij beschikken vaak over meer capaciteiten dan hun opleiding doet veronderstellen, want over het algemeen zijn vrouwen nog steeds lager opgeleid dan mannen!"

De juiste spelers
Cor Hogendoorn en Manfred Zurhorst, respectievelijk voorzitter Raad van Bestuur en partner van DRV Accountants en Belastingadviseurs én sponsor van het congres, wezen erop dat de Zeeuwse ondernemerskracht grenzeloos is, mits het bedrijfsleven de juiste strategische keuzes maakt en de overheid de voorwaarden schept door bijvoorbeeld het schrappen van vergunningen. Doen zij dat niet dan wordt het 'kabbelen' of erger nog overgenomen worden of stoppen. "Ons advies: investeer in de juiste spelers, hanteer een betaalbaar tarief en ga niet mee in de waan van de dag, maar overweeg je beslissingen. Daarmee blijf je sterk!"

Werk aan de winkel
Peter Feijtel, voorzitter van MKB-Zeeland deelde de mening van ING bank niet. "Het gaat niet zo goed met de Zeeuwse industrie. De procesindustrie en de landbouw stabiliseren hoogstens, want het opleidingsniveau is te laag en innovatieve kracht blijft achterwege. Ook is het aantal overnachtingen in Zeeland teruggelopen met 20%. Wij moeten met nieuwe bedrijvigheid zorgen voor nieuwe werkgelegenheid om het achterblijven van groei op te vangen. Zeeland moet voor de jeugd interessant zijn om te wonen en te werken."

Debat
Managementgoeroe Mario Bierkens daagde aan de einde van het ochtendprogramma gedeputeerden van Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening Maria le Roy en Harry van Waveren, voorzitter Kamer van Koop Handel Luit Ezinga en Dirk Jan van der Zaag, burgemeester van Goes uit, met praktische verbeterpunten te komen waarvan ondernemers direct kunnen profiteren.

Uniek evenement
De deelnemers waren unaniem van mening dat deze unieke gelegenheid om contacten te leggen en te netwerken ook in Zeeland een tweejaarlijks terugkerend business-to-business evenement moet worden!


...verenigt
OCG optimistisch over Zeeuwse economie

...verkoopt
Passie voor cyclisme

...organiseert
Provincie zoekt draagvlak voor promotie van Zeeland

...inspireert
Kom en ZIE, innoveren doe je samen!

...innoveert
De innovatieprijs van Zeeland

...promoot
'Een goed klantenbestand is goud waard'

...maakt kennis met
Netwerk voor de Zeeuwse detailhandel

...loodst
Handleiding helpt ondernemers door procedures

....debatteert
Economie van Zeeland presteert opmerkelijk goed

...ontmoet
'De Ondernemer' exclusieve Mediapartner Contacta 2006

...rijdt
Zakelijk onderweg

...werkt samen
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...loopt risico
Hoe veilig is uw Zeeuwse bedrijf ?

...veilt
3e JKW Veiling Vlissingen

...bespreekt
Makelaars in gesprek met 'de Ondernemer'

...huurt flexibel
Toenemende vraag naar flexibele bedrijfsruimte

...onderzoekt
Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...kiest voor nieuw
Vraag naar nieuwbouw bedrijfsruimte groeit

...concludeert
Prinslandse Polder voor grootschalige glastuinbouw

...profiteert
Aanvangsrendementen voor commercieel vastgoed verder gedaald

...vindt mogelijkheden
Ondernemer op het platteland