In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2006
File not found.

De Beleggingsadviseurs

Breng risico's in de portefeuille terug
Dennis Beer - ABN Amro Bank - beleggingsadviseur

Diederik Bertens De afgelopen weken werden we als belegger weer eens geconfronteerd met iets waar we eigenlijk niet op zitten te wachten, maar wat toch echt gewoon bij beleggen hoort: dalende koersen. Tegenvallende inflatiecijfers waren de trigger die het negatieve sentiment bepaalde.

Ons advies is om het risico in de portefeuille terug te brengen. Wij geven u in overweging om het aandelenbelang wat te verlagen. Dit in het licht van de toegenomen volatiliteit op de financiële markten en de groter wordende risicoaversie onder beleggers. Beleggers maken zich in toenemende mate zorgen over de hoge olieprijs en de gevolgen die dat heeft voor de inflatie en rente. Daarnaast maakt men zich zorgen over de zwakke dollar.
Wij denken dat deze onzekerheid nog wel even aanhoudt en de correctie langere tijd kan duren. De meer risicovolle segmenten binnen de aandelenmarkt (opkomende markten, small caps, grondstoffen) zullen naar onze mening het meest getroffen kunnen worden.

Toch blijven de fundamentele uitgangspunten positief voor aandelen, zoals de sterke macro-economische ontwikkeling, de redelijke waarderingsniveaus, het gezonde niveau van winstgevendheid en de toegenomen activiteit op het gebied van fusies en overnames. Wij zijn van mening dat deze factoren op de middellange termijn de koersontwikkeling zullen steunen en zien dan ook geen aanleiding om aandelen nu te onderwegen.


Smart Benchmarks
Marc van Rijswijk - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Marc van Rijswijk Elke belegger is op zoek naar een zo hoog mogelijk rendement bij een zo laag mogelijk risico. Tot een aantal jaren geleden bestond een gespreide portefeuille veelal uit slechts twee categorieën: euro-staatsobligaties en Europese aandelen. De verhouding tussen deze twee bepaalde het risico, en uiteindelijk ook het rendement van de belegging. Fortis Investments introduceerde in 2002 de Smart Benchmark I. Naast de al genoemde twee categorieën werden de volgende beleggingscategorieën toegevoegd aan de portefeuilles: Europese small cap aandelen, Europees vastgoed, solide bedrijfsobligaties en converteerbare obligaties. Na een aantal jaren is de conclusie dat deze toevoegingen zeer succesvol zijn geweest. De rendementen van de portefeuilles zijn sterk verbeterd en het risico is beduidend lager. Maar tijden veranderen. De obligatierentes zijn aan het stijgen en dat is niet goed voor klassieke obligaties. Hierdoor zouden de rendementen tegen kunnen vallen. Tijd voor herziening van de Smart Benchmark. Fortis Investments heeft na uitgebreid onderzoek een aantal beleggingscategorieën gedefinieerd die kunnen resulteren in een verdere toename van de rendementen, zonder een verhoging van het risico. Zo worden nu onder andere grondstoffen, Aziatisch vastgoed en inflatie-gelinkte obligaties toegevoegd. Dit alles in de wetenschap dat het toevoegen van categorieën die niet of nauwelijks met elkaar samenhangen voor een stabieler verloop van de prestaties kunnen zorgen. Een voorbeeld ter verduidelijking: traditionele obligaties kunnen bij een stijgende rente (inflatie) een mager rendement vertonen. Inflatie-gelinkte obligaties hebben hier geen last van en zorgen zo voor compensatie. Ook grondstoffen, zoals olie, edele en industriële metalen en sommige landbouwproducten, kunnen bescherming bieden tegen inflatie.


In de Olie
Arjan Bakker - ING bank, Hoofdbeleggen

Rob Jansen Stug houden analisten vast aan hun olieprijsvoorspelling van 35 à 40 dollar per vat om de winsten van de grote oliebedrijven mee te ramen. Dit omdat de analisten rekening houden met vervanging olie door andere energiebronnen, toenemende efficiëntie van het energiegebruik en het wegebben van de speculatieve elementen uit de markt. Het rare is dat de markt voor olie er geheel anders over lijkt te denken: op moment van schrijven is niet alleen de spotprijs ongeveer 70 dollar, maar kun je olie verkopen tot in 2012 voor diezelfde 70 dollar. Eigenlijk zou het marktmechanisme dit moeten oplossen: de grote oliebedrijven zouden nu massaal hun verwachte productie tot 2012 gaan verkopen. Hierdoor zou de termijnprijs gaan dalen. Maar het management twijfelt kennelijk.
Dat impliceert dan wel een zeer forse onderschatting van de cash flows van de oliebedrijven. Waarom koopt u dan niet meer aandelen van energiebedrijven of haalt een reusachtig private equity syndicaat niet een grote oliemaatschappij van de beurs? De oorzaak? Mijns inziens ongeloof, onzekerheid en de menselijke gedachte dat alles op den duur weer naar het gemiddelde tendeert. Wie stelt zich nou een beursexit van Olies voor? Welk management durft 6 jaar productie al te verkopen? Als belegger ben ik van mening dat de divergentie te groot is en dat de analisten meer zullen opschuiven naar de markt dan vice versa. Want mij is altijd geleerd dat markten redelijk efficiënt zijn. Ergo: ik raad u aan vooral veel in olie-aandelen te zitten.


Slippens Groothandel groeit groot
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet De nood van Laurus is een grote deugd voor Sligro. In eendrachtige samenwerking met Sperwer heeft het Veghelse de hand weten te leggen op 223 winkels van Edah en Edah Lekker&Laag en koopt daarmee een omzet van € 880 miljoen. Door de overname stijgt de omzet van Sligro naar € 2,3 miljard en groeit zijn marktaandeel in Nederland met 4% à 5%. De groothandel is ook in een klap gepromoveerd van een kleine Brabantse speler naar een landelijke speler die sterk is in het zuiden, noorden en oosten van het land.
De vorm waarin de overname is gegoten, is niet alledaags. Alle winkels komen in een afzonderlijk consortium en gelet op de inhoud van het persbericht zullen de winkels pas in 2008 deel gaan uitmaken van Sligro. Dat betekent dat de beide kopers zich 4 à 5 kwartalen geven om de overname achter gesloten deuren eens grondig te bekijken en zonodig op te schonen. De voordelen van die manier van werken zijn duidelijk. Niemand kijkt mee over je schouder en je hoeft de kosten voor het hele proces niet in je cijfers terug laten komen. Sligro en Sperwer boeken ieder 50% van de omzet en meer niet. Als de reorganisatie eenmaal echter de rug is, komen de winkels onder de naam Em-Té in de boeken van Sligro. Blijft de vraag wat Sligro nu wil zijn: een groothandel of een detaillist?
F. van Lanschot heeft een koopadvies op Sligro. Verder is de bank positief over de sectoren verzekeringen en farmacie.


Het beurssentiment sloeg om in mei 2006
Paul Koole - Rabobank Beveland, Senior beleggingsspecialist

Erik Elst In de loop van de maand mei is de stemming op de aandelenbeurzen in korte tijd behoorlijk omgeslagen. De oorzaak hiervan is onder andere de angst dat de inflatie alsnog gaat oplopen, waardoor de Fed nog niet klaar is met het verhogen van de korte rente. De AEX-index daalde in 14 dagen met bijna 10%. De inflatieangst wordt medegevoed door de sterke stijging van de goud- en zilverprijs. Wij zijn echter gerust op de inflatieontwikkeling voor de nabije toekomst. Een gematigde groeivertraging ligt voor de hand nu de Amerikaanse huizenmarkt afkoelt. De groeivertraging van de Amerikaanse economie doet de inflatierisico's dalen. Daarnaast leidt de liberalisering van de wereldhandel tot een grotere concurrentie vanuit onder andere Azië, waarbij de enorme hoeveelheid goedkope arbeid een inflatiedrukkend effect heeft. De producenten in de wereld zien de toekomst zonnig in en ook de werkeloosheid daalt. Het politieke sentiment is echter een risicofactor voor de financiële markten, zeker als we kijken naar de toenemende spanningen rondom Iran. Wat ook een negatieve factor is voor de aandelenmarkten is de seizoensfactor van 'Sell in May and go away'. De omslag van het beurssentiment is een voorname reden om iets minder positief te worden over aandelen en iets positiever over de vooruitzichten van obligaties. Daar zijn nu weer kansen te signaleren nu de lange rente is gestegen naar circa 4%. Tot slot wil ik jullie nog wijzen op de bekende beursspreuk 'Sell in May and go away, but remember to come back in September'.


Onrust
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest Waar komt de recente onrust op de aandelenmarkten vandaan ? De hoger dan verwachte inflatie in de VS heeft zeker een rol gespeeld, maar waarom stabiliseert dan juist de kapitaalmarktrente en daalt de goudprijs ? Toch de grote onevenwichtigheid van de Amerikaanse economie ? Nee, de Dollar ligt er rustig bij t.o.v. van Euro en Yen. Overgewaardeerde aandelen? Weer mis, met k/w verhoudingen van 12 in Europa is de markt zeker niet overgewaardeerd. Fundamenteel weinig redenen dus.
Er wordt gewezen naar het 'zwalkende' beleid van de FED. Reageert Bernanke niet snel genoeg op nieuwe cijfers ? Al met al meer onzekerheid en daardoor meer beweeglijkheid op markten. Ik denk dat de correctie is ingegeven door emotie en meer risico bewustwording. De daling op de emerging markets heeft de belegger weer realiteitszin bijgebracht en leidde tot afscheid van risicovollere beleggingen. Ook de volwassen markten werden getroffen. De dalende koersen gingen gepaard met weinig omzet en de wijze waarop (zeer heftige bewegingen in een ongekend korte tijd) duidden niet op brede paniekverkopen. Mijns inziens is de correctie technisch en biedt gelegenheid om opnieuw in te stappen. Beleggers blijven nog wel even risico avers, dus investeer gefaseerd in volwassen markten. Selecteer kwaliteitsaandelen met goede vooruitzichten of sectoren met een duidelijk thema. Favoriete aandelen zijn: ING Groep, Philips, ABB, mijnbouw en uitzendwezen.


...verenigt
OCG optimistisch over Zeeuwse economie

...verkoopt
Passie voor cyclisme

...organiseert
Provincie zoekt draagvlak voor promotie van Zeeland

...inspireert
Kom en ZIE, innoveren doe je samen!

...innoveert
De innovatieprijs van Zeeland

...promoot
'Een goed klantenbestand is goud waard'

...maakt kennis met
Netwerk voor de Zeeuwse detailhandel

...loodst
Handleiding helpt ondernemers door procedures

....debatteert
Economie van Zeeland presteert opmerkelijk goed

...ontmoet
'De Ondernemer' exclusieve Mediapartner Contacta 2006

...rijdt
Zakelijk onderweg

...werkt samen
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...loopt risico
Hoe veilig is uw Zeeuwse bedrijf ?

...veilt
3e JKW Veiling Vlissingen

...bespreekt
Makelaars in gesprek met 'de Ondernemer'

...huurt flexibel
Toenemende vraag naar flexibele bedrijfsruimte

...onderzoekt
Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...kiest voor nieuw
Vraag naar nieuwbouw bedrijfsruimte groeit

...concludeert
Prinslandse Polder voor grootschalige glastuinbouw

...profiteert
Aanvangsrendementen voor commercieel vastgoed verder gedaald

...vindt mogelijkheden
Ondernemer op het platteland