In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007
File not found.

















Westerschelde Container Terminal:
Zeeland mag de boot niet missen!

Binnenkort beslissen Provincie Staten van Zeeland over de komst van de Westerschelde Container Terminal in het Sloegebied. De ondernemers in de Zeeuwse havens zijn klaar voor deze uitdaging!


Wim Vrijland, voorzitter Zeeland Port Promotion Council.

Wereldwijd blijft het vervoer van goederen in containers toenemen. De Zeeuwse havens moeten hierin mee, anders missen ze letterlijk de (container)boot. De Westerschelde Container Terminal zal de werkgelegenheid in Zeeland een enorme impuls geven. Op de geplande locatie voor de grootschalige containerterminal kunnen de grootste containerschepen afmeren. Deze ligt direct aan de Westerschelde, dichtbij de belangrijkste doorgaande scheepvaartroutes, heeft een open verbinding met de Noordzee en prima aansluitingen voor het achterland. De WCT verbindt Zeeland met het intercontinentale containervervoernetwerk én houdt de provincie aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren.

Banenverlies
"Een moderne en dynamische samenleving combineert en balanceert alle elementen van duurzame ontwikkeling binnen haar grenzen. Gevarieerde tewerkstelling met langetermijnperspectief, breed zorgaanbod, goede infrastructuur en een aangename leefomgeving kunnen elkaar versterken als ze zich allemaal ontwikkelen en zowel kwantitatief als kwalitatief concurrerend zijn met vergelijkbare activiteiten in andere regio's", stelt Wim Vrijland, voorzitter van Zeeland Port Promotion Council.

"Door de combinatie van een stagnerende doorvoer en arbeidsproductiviteit verhogende maatregelen binnen bedrijven is de primaire werkgelegenheid in de Zeeuwse havens sinds 2000 met 25-30% afgenomen. Dit verlies van circa 4.000 banen betekent een afname van het Zeeuwse bruto inkomen van circa € 200.000.000 per jaar. Na belasting en premieafdrachten betekent dit dat er € 100.000.000 minder bestedingen zijn in de Zeeuwse economie. Een passief beleid rondom de ontwikkeling van de Zeeuwse havens zal dit proces van afkalvende werkgelegenheid en netto bestedingen versterken.

Meer getalenteerde jongeren zullen de provincie verlaten, de leefbaarheid zal verslechteren alsook de sociale en medische voorzieningen. Kleinere spoorwegstations zullen sluiten, kernen sterven langzaam uit en ambitieuze mensen en bedrijven vertrekken. Een toekomstperspectief als een nachtmerrie!"

Keer het tij!
2007 is cruciaal voor de Zeeuwse economie. Om het tij te keren moet de Provincie Zeeland: - de ontwikkelingen in de havens een nieuwe impuls geven en het besluit tot aanleg van de WCT nu effectueren; - haar infrastructuur moderniseren en toekomstgericht maken en - haar natuurlijke geografische voordelen maximaal benutten. De inwoners van Zeeland moeten trots op hun provincie kunnen zijn en blijven!

Extra werkgelegenheid
De Zeeuwse havens hebben grootschalige containeroverslag nodig om te kunnen groeien. "De discussie rondom de WCT mag niet worden beïnvloed door gebrekkige, subjectieve informatie en tot feiten verheven meningen", vervolgt Wim Vrijland. "De WCT biedt wel degelijk extra werkgelegenheid als wij pro-actief inspelen op de sterk groeiende containerisatie. In de containervervoersector geldt echter dat pas zaken wordt gedaan, nadat de kades en opslagruimten beschikbaar zijn. Wil je met de groei meegaan en klaar zijn voor de toekomst, dan zul je over extra ruimte moeten beschikken dan bij de start nodig is. Het nieuwe Deurganckdok in Antwerpen is daarvan het bewijs. De extra beschikbaarheid van kade- en opslagruimte resulteerde al binnen één jaar na de inbedrijfstelling van het Deurganckdok in een groei van 10% van de Antwerpse haven.


Artist impression van de toekomstige Westerschelde Container Terminal.

Iedereen die de ontwikkelingen in het containervervoer kent, weet dat in het vervolgtraject van de containeroverslag grotere toegevoegde economische waardes en daaraan gekoppelde werkgelegenheid ontstaan. Antwerpen investeert constant om de containers ter plekke te behandelen. Voor tientallen miljoenen euro's verrijzen logistieke parken waarin de containers uit het Deurganckdok worden afgehandeld. Daar gevestigde ondernemers leveren bovendien steeds meer diensten op het gebied van transport, administratie, planning enzovoort aan verladers uit bijvoorbeeld China en Amerika. Dat vraagt binnen enkele jaren duizenden banen op alle niveaus. Wat Antwerpen kan, kunnen de Zeeuwse ondernemers ook! Zij beschikken eveneens over mondiale netwerken en over voldoende arbeidspotentieel. Alleen hebben zij de ruimte nodig om kansen te grijpen op het moment dat die zich voordoen."

Economisch succes
Net zoals in politiek Den Haag is het in Zeeland populair, uitkomsten van het Centraal Planbureau te gebruiken bij conclusies over toekomstige ontwikkelingen. Wim Vrijland: "De uitkomsten van CPB-modellen en -rekenwerk zijn bestemd om te worden ingepast in totale besluitvormingsprocessen, waarin grote aantallen variabelen worden meegewogen. De ingevoerde informatie bepaalt uiteindelijk de uitkomst. Die blijkt niet verabsoluteerbaar te zijn. Het CPB helpt besluitvormers dus, meerdere operationele en strategische scenario's te vertalen in economische grootheden. Bestuurders bepalen hoe zij deze informatie gebruiken voor de besluitvorming. Bij analysering van het economische rendement en de creatie van werkgelegenheid bepalen uiteindelijk de opbrengsten en de snelheid waarmee de capaciteit wordt opgevuld het economische succes van de WCT. Belangrijk daarbij zijn de toekomstige klanten en de prijs die zij willen betalen voor de diensten, alsook de arbeidsproductiviteit en kapitaalsproductiviteit. Met andere woorden: de kwaliteit van het ondernemen bepaalt het economische succes van de WCT. Voeden wij de CPB-modellen met bovengemiddelde ondernemerprestaties, dan blijkt de WCT wel degelijk kansrijk te zijn. Uitstekende ondernemers en een slagvaardig havenbedrijf hebben we allang. Wat we dringend nodig hebben, zijn bestuurders die in de Zeeuwse kracht geloven en het klimaat scheppen waarin ondernemers topprestaties kunnen leveren!"

Internet: www.zppc.nl


...beslist
Zeeland mag de boot niet missen!

...ontzorgt
Ondernemers zorgen uit handen nemen

...investeert
Zeeuws bedrijfsleven moet durven investeren

...moderniseert
Open source software in het MKB: onbekend maakt onbemind

...breid uit
"Op half uur rijden zitten tal van interessante bedrijven"

...helpt
Peterbedrijf helpt Zeeuwse en Vlaamse ondernemer

...groeit
Gemeente van contrasten

....communiceert
Succes trekt succes aan

...stimuleert
Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland

...leert
De sleutel tot continuiteit

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...varieert
Veel variatie op Java Comedy Night

...word ingezet
Zeeland Seaports zet in op containerterminal

...rijdt
Mercedes-Benz 320 CDI 4-matic

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen''

...draagt over
Pand familiebedrijf vrij van overdrachtsbelasting