In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007
File not found.

Duurzaam Ondernemen
De sleutel tot continuiteit

In navolging op de succesvolle deelname van de gemeente Tholen zijn in Borsele en Middelburg vergelijkbare cursussen Duurzaam Ondernemen gestart. Met projecten zoals Duurzaam Ondernemen Borsele ondersteunt de Provincie Zeeland het bedrijfsleven actief in het maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Bedrijvigheid in het Sloegebied.

"Het enthousiasme vanuit de gemeente Borsele is groot. Maar liefst tweeëntwintig ondernemers nemen deel aan de cursus, mede dankzij de actieve werving van de gemeente en de Ondernemers Vereniging Borsele. Milieugedeputeerde Jacques Suurmond, die duurzaam ondernemen in zijn portefeuille heeft, juicht het initiatief van wederom een Zeeuwse gemeentelijke deelname toe.

De Provincie Zeeland loopt voorop op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, mede dankzij haar in 2005 als cursus ontwikkelde stimuleringstraject om ondernemers te begeleiden op de weg daar naartoe. Duurzaam ondernemen heeft zichzelf inmiddels bewezen. Het is de sleutel tot continuïteit, niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor de samenleving en voor het milieu". Aan het woord is Revinh Ramnandanlall. Hij is adviseur bij de Stichting Stimular en verzorgt de cursus Duurzaam Ondernemen die hij samen met de Provincie heeft ontwikkeld, in de Zeeuwse gemeenten.

Bottom-up
Revinh Ramnandanlall: "Het gemeentelijke beleidsplan om duurzaamheid te bevorderen, moet worden vertaald richting de ondernemers. Daarom is het belangrijk dat die het vanuit hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. Het zijn dan ook de ondernemers die de te behandelende thema's aandragen. Wij vertalen die tot de collectieve maatwerkcursus Duurzaam Ondernemen. Die groepsgewijze aanpak staat voorop bij de Stichting Stimular. Een van onze doelstellingen is informatieoverdracht naar groepen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en daarmee vergelijkbare organisaties. Het is mooi als de cursisten zoals in Borsele daarvan een dwarsdoorsnede vormen.

Onze projecten leiden vrijwel altijd tot producten of een aanpak die vervolgens door anderen kan worden gebruikt. Zo verspreiden we de opgedane ervaring en kennis en kan de aanpak bij nieuwe projecten worden ingezet. Zelf doen wij dat in de vorm van casussen, maar wij gebruiken als voorbeeld ook bedrijfsfilms van ondernemers die inmiddels duurzaam ondernemen. De kracht van de cursus is de bottom-up benadering. De ondernemer komt aan het woord en moet met de thema's aan de slag, eerst in eigen huis, daarna met de andere cursisten. Niet zelden gebeurt het, dat ondernemers na deze inspirerende cursus contact met elkaar blijven houden. En interactie werkt innovatief, cursisten leren veel van elkaar en komen regelmatig tot vernieuwende ideeën. Duurzaam ondernemen is dus meer een economische noodzaak dan puur idealisme."

Vier sessies
De cursus Duurzaam Ondernemen bestaat uit vier sessies en duurt zes tot negen maanden. Tussen elke drie uur durende sessie zit een periode van één tot drie maanden. In gemeentehuis van Borsele is inmiddels de eerste gehouden. In de vier sessies brengen Borselse ondernemers stapsgewijs hun eigen milieusituatie in kaart, ontdekken hun drijfveren voor duurzaam ondernemen en zetten zodoende stappen richting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De cursus is ideaal voor bedrijven, gemeenten en organisaties die meer willen weten over de MKB-Milieubarometer, de milieuregistratie die de milieuscore en milieukosten van een bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar maakt.

Door het gebruik ervan kan fors op milieukosten worden bespaard. Bij duurzaam ondernemen kan bijvoorbeeld duurzaam gebruik worden gemaakt van gas, water en elektriciteit, het verkleinen van afvalstromen en het verminderen van transportbewegingen. Organisaties in Borsele die alsnog willen instappen, moeten dat vóór de tweede sessie doen, daarna is de cursus te ver gevorderd. Zij kunnen hierover contact opnemen met Milieuambtenaar Marcel Aanen. Hij kan de besproken materie overdragen. Hetzelfde geldt voor cursisten die een sessie hebben moeten missen.

Innovatie en duurzaamheid
Met behulp van de slogan 'Win het Ei van Columbus' schrijven acht ministeries elke twee jaar de Prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid uit. "De eerste cursus die wij in Zeeland hebben gehouden, in Tholen, heeft dit prestigieuze 'Ei van Columbus 2006' in de wacht gesleept", aldus Revinh Ramnandanlall. "De vakjury heeft 'Duurzaam Ondernemen Tholen' tot winnende inzending uitgeroepen, omdat ze het zeer inspirerend vindt hoe een groep ondernemers op Tholen consistent en creatief met elkaar samenwerk om duurzaam te ondernemen. Zij vindt het knap dat het hen lukt om duurzaamheid integraal aan te pakken en allerlei instrumenten toe te passen die in de loop van de jaren ontwikkeld zijn om dergelijke processen te ondersteunen. Hierdoor lukt het goed om de voortgang te monitoren, over geboekte resultaten van gedachten te wisselen en nieuwe initiatieven te ontplooien die weer voortborduren op deze resultaten. Met het gewonnen prijzengeld en de beloning van de Provincie Zeeland is in Tholen de tweede cursus gestart, een pilot volgens het principe van de 'zelfcontrolerende ondernemer'. Daarmee stimuleert de Provincie enerzijds duurzaamheid en kan zich anderzijds beperkter opstellen op het gebied van handhaving. Het verdere verloop van de cursus in Borsele zien wij met vertrouwen tegemoet en wij streven ernaar ook de andere Zeeuwse gemeenten bewust te maken van de economische voordelen van Duurzaam Ondernemen."

Internet: www.stimular.nl


...beslist
Zeeland mag de boot niet missen!

...ontzorgt
Ondernemers zorgen uit handen nemen

...investeert
Zeeuws bedrijfsleven moet durven investeren

...moderniseert
Open source software in het MKB: onbekend maakt onbemind

...breid uit
"Op half uur rijden zitten tal van interessante bedrijven"

...helpt
Peterbedrijf helpt Zeeuwse en Vlaamse ondernemer

...groeit
Gemeente van contrasten

....communiceert
Succes trekt succes aan

...stimuleert
Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland

...leert
De sleutel tot continuiteit

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...varieert
Veel variatie op Java Comedy Night

...word ingezet
Zeeland Seaports zet in op containerterminal

...rijdt
Mercedes-Benz 320 CDI 4-matic

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen''

...draagt over
Pand familiebedrijf vrij van overdrachtsbelasting