In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007
File not found.

Zeeuws bedrijfsleven moet durven investeren

Voorzitter Luit Ezinga besprak tijdens een relaxed betoog op de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel Zeeland, diverse actuele thema's. In de Grote Kerk te Goes memoreerde hij over zorg inzake de Zeeuwse industrie vanwege de hoge energieprijzen, stimulering van het toerisme, deregulering, infrastructuur, WCT, ontwikkelingsmaatschappij Zeeland en de fusie van de Zeeuwse en Brabantse kamer tot een gezamenlijke KvK voor Zuid-West-Nederland. De Groninger van origine deed een oproep aan de bijna duizend aanwezigen om de Zeeuwse bescheidenheid te doorbreken. Het gaat tenslotte goed met de economie.


KvK-voorzitter Luit Ezinga overhandigde de Prijs Creatief Ondernemerschap aan het echtpaar Bijl.

„Het Zeeuwse bedrijfsleven heeft een goed jaar achter de rug: omzet, export en werkgelegenheid zijn fors toegenomen. In alle sectoren is er economische groei. Bijna negentig procent van de Zeeuwse ondernemers heeft het jaar 2006 met positieve cijfers afgesloten en het vertrouwen in 2007 is uitermate hoog. Toch is er een puntje van zorg want het economisch herstel blijft in Zeeland achter bij het landelijke beeld en de bereidheid om te investeren is veel lager dan in de rest van Nederland. Kom aan: laat die pegels rollen, we rekenen op jullie, anders komt het met de Zeeuwse economie niet goed", aldus Ezinga. De KvK wil haar missie als toekomstgerichte stimulator van de Zeeuwse economie waarmaken. De preses, fervent bergbeklimmer, vergeleek de issues in de provincie Zeeland met de meest imposante bergen ter wereld. „Ik daag u uit om met mij op expeditie te gaan. Het moet in het belang van de Zeeuwse economie niet bij kletsen blijven, maar de daad moet bij het woord gevoegd worden. Van denkkracht naar daadkracht."


De inwendige mens deed zich te goed aan een buffet.

De Ontwikkelingsmaatschappij Zeeland betekent een grote impuls voor de Zeeuwse economie. „Bijna alle Zeeuwse gemeenten doen mee. Belangrijk is een slimme aanpak, het mag geen kind met een waterhoofd zijn. Het gaat bij de Ontwikkelingsmaatschappij niet alleen om promotie en acquisitie van nieuwe bedrijven, maar ook om het van de grond tillen van economische projecten en het versterken van de kenniseconomie."


Fragment uit de drukbezochte nieuwjaarsreceptie in de Grote Kerk.

Het ministeriële beleidsplan Pieken in de Delta wil de belangrijkste Zeeuwse pijlers, industrie en toerisme, versterken. Luit Ezinga deed een appèl op gedeputeerde Maria Le Roy van economische zaken. „Die vermaledijde koppeling van het gas aan de olieprijs. De hoge energieprijs ondergraaft de sterke positie van de Zeeuwse industrie. De concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland, waar een lager energietarief geldt, is aanzienlijk verzwakt. Toch moet Nederland zich zeker niet alleen profileren als diensteneconomie. Industrie is onmisbaar uit oogpunt van werkgelegenheid, export en afgeleide bedrijvigheid. Als de industriële bedrijvigheid teloor gaat, gaat het met de welvaart bergafwaarts. Let op uw zaak gedeputeerde: de industrie moet behouden blijven voor Zeeland. Als Kamer van Koophandel ondersteunen wij initiatieven om in Den Haag aandacht voor de Zeeuwse zaak te vragen."


Een danseres zorgde voor entertainment.

Ezinga onderstreepte de noodzaak van de Westerschelde Container Terminal (WCT), niet alleen voor de Zeeuwse havens, maar in het belang van de hele Zeeuwse economie. Hij hekelde de stroperige besluitvorming. „We kunnen nog honderden rapporten schrijven, maar dat helpt niet. Het is toch mesjokke als je denkt dat de WCT niet haalbaar is. We zijn toch niet 'loko'. Laten we de handen ineen slaan. Wij als ondernemers vinden het nodig dat de WCT er komt. Al zou het een beetje riskant zijn: we doen het gewoon." De voorzitter wenste iedereen, ondernemers en werknemers, een gelukkig en voorspoedig 2007.

Aansluitend reikte Luit Ezinga de 25e Prijs Creatief Ondernemerschap uit aan directeur John Bijl van Vitro Plus uit Burgh-Haamstede. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een Zeeuwse ondernemer die erin geslaagd is door een creatieve en innoverende bedrijfsvoering een vooraanstaande positie binnen zijn of haar bedrijfstak in te nemen. „Zo'n prachtig bedrijf helemaal aan het voeteneind van Schouwen-Duiveland. Is het niet fantastisch?", stelde Ezinga. De prijs is in concreto een oorkonde met een door Paula Withagen vervaardigd kunstwerk, in abstracto is het eeuwige roem. Vitro Plus is wereldwijd marktleider op het gebied van kweek van varens. Jaarlijks worden door het Zeeuwse bedrijf zo'n twintig miljoen varens afgezet, met name in Amerika en Europa. De vermeerdering van varens geschiedt door weefselkweek, waarbij uit één zogenaamde moederplant tienduizenden jonge planten gekweekt worden. Om te concurreren met producenten in lage lonenlanden heeft John Bijl vanaf het begin gezocht naar mogelijkheden om het productieproces te automatiseren. Met de aanwezige kennis en ervaring worden nieuwe kansen ontplooid.


Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van weefselkweek van andere gewassen (bijvoorbeeld oesterzwammen) en van genetische modificatie van varens. Vanwege de snelle groei en de relatief eenvoudige genetische structuur lenen varens zich prima om bijvoorbeeld medicinale stoffen te produceren. Vitro Plus telt een dertigtal, veelal hoogwaardige, arbeidsplaatsen. De rust en ruimte van Schouwen-Duiveland zijn volgens John Bijl een prima klimaat voor vernieuwing en creativiteit. En de varens kunnen er uitstekend gedijen. Zeeland heeft prima vestigingsvoorwaarden voor de ontwikkeling van biotechnologie, zoals het winnende bedrijf aantoont. „Ik wil graag mijn lieve vrouw bedanken, hartelijk dank ook aan mijn medewerkers en aan de Kamer van Koophandel. Deze prijs zie ik als een enorme waardering. Ik zal op mijn briefpapier vermelden dat ik de prijs verkregen heb", reageerde directeur Bijl. Hij had voor iedere bezoeker van de nieuwjaarsreceptie een gratis plantje in petto, af te halen bij de uitgang. „Varentjes geven mij een blij gevoel. U zult misschien denken: 'wat heb ik ermee?'. Daarom heb ik voor u allen een presentje in de vorm van een varen. Wilt u ze alstublieft met liefde verzorgen."


...beslist
Zeeland mag de boot niet missen!

...ontzorgt
Ondernemers zorgen uit handen nemen

...investeert
Zeeuws bedrijfsleven moet durven investeren

...moderniseert
Open source software in het MKB: onbekend maakt onbemind

...breid uit
"Op half uur rijden zitten tal van interessante bedrijven"

...helpt
Peterbedrijf helpt Zeeuwse en Vlaamse ondernemer

...groeit
Gemeente van contrasten

....communiceert
Succes trekt succes aan

...stimuleert
Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland

...leert
De sleutel tot continuiteit

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...varieert
Veel variatie op Java Comedy Night

...word ingezet
Zeeland Seaports zet in op containerterminal

...rijdt
Mercedes-Benz 320 CDI 4-matic

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen''

...draagt over
Pand familiebedrijf vrij van overdrachtsbelasting