In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007
File not found.

De havens van Borsele:
Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland

Duizend van drieëntwintighonderd hectare grondgebied van het Sloegebied ligt binnen de gemeentegrenzen van Borsele, de overige binnen die van Vlissingen. Zeeland Seaports exploiteert de havens van Borsele, Vlissingen en Terneuzen.


De Borselse haven.

De Provincie Zeeland en de drie gemeenten participeren in deze havenautoriteit, de eerste voor de helft en Borsele, Vlissingen en Terneuzen elk voor een zesde deel. Namens de gemeente Borsele heeft wethouder M.J. de Bruijne zitting in het dagelijks bestuur en wethouder mr. M.M.D. Vermue-Vermue in het algemeen bestuur van Zeeland Seaports, dat gevestigd is in Terneuzen.

Toegevoegde waarde
De belangrijkste doelstelling van de samenwerking binnen Zeeland Seaports is het stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland. Hans van der Hart, directeur van Zeeland Seaports: "Wij beheren en exploiteren ruim 4.400 hectare haventerrein aan beide kanten van de Westerschelde. Samen met het bedrijfsleven en andere havengerelateerde organisaties zoals Zeeland Port Promotion Council, streven wij ernaar de positie van de Zeeuwse zeehavens voortdurend te versterken. Bedrijven die een extra toegevoegde waarde bieden het gebied van logistiek, bijvoorbeeld door assemblage of het zogenoemde 'strippen en stuffen' van containers, spelen daarbij een steeds belangrijker rol. In de komst van dat soort bedrijvigheid naar Zeeland, zijn wij graag bereid te investeren. Die levert immers extra banen op. Wij hopen dan ook van harte dat de Provincie Zeeland snel een positieve beslissing neemt over de bouw van de Westerschelde Container Terminal. Die zal de economische positie van de havens en van Zeeland aanzienlijk versterken."

Diversiteit
Het Sloegebied dateert uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. Oorspronkelijk lag het industriegebied alleen op Vlissings grondgebied. De in 1964 aangelegde Sloehaven is de oudste haven. Geleidelijk aan is het Sloe uitgebreid richting Borsele. Daar worden dit jaar aan de Scaldiahaven de laatste kavels bebouwd. Het havengebied kent een grote verscheidenheid aan bedrijvigheid, variërend van scheepsbouw, industrie, goederen- en brandstoffenoverslag tot energieopwekking. De enige commerciële kerncentrale van Nederland, gebouwd aan de Westerschelde, staat op het grondgebied van Borsele. Het Sloegebied is niet alleen uniek vanwege zijn ligging direct aan open water, maar ook vanwege de toegevoegde waarde die de havens en de daar gevestigde havengebonden bedrijven met hun goed opgeleide, gemotiveerde personeelsleden bieden.

Scaldiahaven
"Medio dit jaar starten wij met de bouw van de kade voor de terminal van Sea-Invest/Zuidnatie. De combinatie van deze Vlaamse havenbedrijven gaat werken onder de naam South Sea Terminal. Momenteel is bij de gemeente Borsele de milieuvergunning voor deze terminal voor de overslag van containers, stukgoed en andere vracht in behandeling. Het project voeren wij uit in drie fasen, de eerste betreft zeshonderd meter kade aan de noordzijde van de haven. In de volgende twee fasen sluit daarop driehonderd meter aan en tweehonderdvijftig meter aan de kopse kant van de haven. Naar verwachting zal de eerste fase in de tweede helft van 2008 worden opgeleverd. Tevens wil het reeds aan de zuidzijde van de Scaldiahaven gevestigde bedrijf Verbrugge zijn activiteiten uitbreiden. Daarvoor zal ook die kademuur worden verlengd. Dergelijke economische ontwikkelingen zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en voor de economie in de gemeente Borsele", stelt Hans van der Hart.

Sloepoort
Een andere belangrijke ontwikkeling is de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Sloepoort in 's-Heerenhoek, dat Zeeland Seaports gaat realiseren en exploiteren langs de N254. Voor deze prachtige zichtlocatie vlak langs de toegangswegen naar de Westerschelde is grote belangstelling. Hier komen deels havengerelateerde bedrijven, zoals transportondernemingen en bedrijven op het gebied van onderhoud, installatietechniek en zakelijke dienstverlening. Er is ook plaats voor ondernemingen die te groot zijn voor vestiging in de omliggende dorpen.

Sloelijn
Hans van der Hart: "Hoewel wij er met onze uiterst gunstige tariefstelling voor de binnenvaartfaciliteiten naar streven, de steeds toenemende goederenstroom in de provincie zoveel mogelijk via het water te laten lopen en daarmee het wegen- en spoorwegennet te ontlasten, zijn wij blij met de aanleg van de nieuwe Sloelijn. De drie kilometerlange spoorlijn met haar ongelijkvloerse kruisingen die direct aansluit op de Zeeuwse lijn Vlissingen-Roosendaal komt in de plaats van de huidige negen kilometerlange lijn met haar gelijkvloerse, deels onbeveiligde kruisingen, die door onder meer de kern Heinkenszand loopt. Medio 2008 zullen de eerste goederentreinen over het nieuwe tracé rijden."

Internet: www.portofzeeland.com...beslist
Zeeland mag de boot niet missen!

...ontzorgt
Ondernemers zorgen uit handen nemen

...investeert
Zeeuws bedrijfsleven moet durven investeren

...moderniseert
Open source software in het MKB: onbekend maakt onbemind

...breid uit
"Op half uur rijden zitten tal van interessante bedrijven"

...helpt
Peterbedrijf helpt Zeeuwse en Vlaamse ondernemer

...groeit
Gemeente van contrasten

....communiceert
Succes trekt succes aan

...stimuleert
Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland

...leert
De sleutel tot continuiteit

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...varieert
Veel variatie op Java Comedy Night

...word ingezet
Zeeland Seaports zet in op containerterminal

...rijdt
Mercedes-Benz 320 CDI 4-matic

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen''

...draagt over
Pand familiebedrijf vrij van overdrachtsbelasting