In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007
File not found.

Ondernemers Vereniging Borsele
Succes trekt succes aan

Het animo voor het lidmaatschap van de Ondernemers Vereniging Borsele is groot. Nauwelijks drie jaar na de oprichting telt de OVB al bijna negentig leden.


Vlnr Scarlett Kwekkeboom-Janse (voorzitter), Dennis Bernhard (penningmeester), Ronald van de Woestijne, Mardick Minnaard en Erik Mol (secretaris). Samen met de ontbrekende leden Michiel van Mierlo, Ad Franse, Adri Spruit en John Groen vormen zij het bestuur van de OVB.

Het initiatief van de vorming van een dynamische ondernemersvereniging is afkomstig van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borsele. Begin 2004 hebben B&W met een aantal ondernemers van gedachten gewisseld over de oprichting van een centraal aanspreekpunt dat de belangen van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf binnen de gemeente kan vertegenwoordigen. Op 16 april 2004 was de Ondernemers Vereniging Borsele een feit. Gezien de constante hoge opkomst, al vanaf de allereerste bijeenkomst en het nog steeds sterk groeiende ledental is duidelijk voorzien in een behoefte die niet alleen bij B&W bestond, maar ook bij de ondernemers.

Doelstelling
De OVB wordt aangestuurd door negen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Een delegatie van het bestuur onder leiding van voorzitter Scarlett Kwekkeboom-Janse licht de doelstellingen van de vereniging toe: "Wij richten ons op drie doelen:

  • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemingen;

  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden

  • Het ondersteunen van de promotionele activiteiten van de gemeente Borsele.
Met betrekking tot de eerste doelstelling hebben wij bijvoorbeeld onze visie op het Provinciaal Beleidsplan voor de Bevelanden gegeven. Daarin hebben wij ook onze inbreng bij het nieuwe bedrijventerrein Sloepoort betrokken. Tijdens het politieke café onder leiding van voormalig tv-presentator Victor Deconinck, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006, hebben wij onze mening gegeven over het ondernemersklimaat binnen de gemeente Borsele. Crime Eyes, het beveiligingsbedrijf van ex-inbreker Theo Korsten, bekend van het televisieprogramma 'De Inbreker', heeft een lezing verzorgd over het screenen van bedrijventerreinen. Daarbij was ook een afgevaardigde van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Borsele aanwezig.

De onderlinge contacten tussen de leden bevorderen wij onder andere door de gemiddeld zes bijeenkomsten die wij per jaar organiseren. Wij proberen altijd een bekende spreker te vinden of zelf een aansprekend onderwerp te behandelen. Andere bijeenkomsten zijn onze kerstlunch, de algemene ledenvergadering, de borrels en de bedrijfsbezoeken die wij organiseren. En natuurlijk onze jaarlijkse ontbijtbijeenkomst op het gemeentehuis met het college van B&W. De kwaliteit van de bijeenkomsten prevaleert bij ons boven de kwantiteit ervan. De promotie van Borsele is in eerste aanleg een taak van de gemeente. Maar wij als ondernemers kunnen als geen ander het vestigingsklimaat promoten. In deze taak vullen wij elkaar dus goed aan. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit de gezamenlijke deelname aan Contacta 2004 die wellicht dit jaar een vervolg zal krijgen, de open bedrijvendag van de gemeente en onze fysieke en financiële bijdrage aan het stimuleringsproject Duurzaam Ondernemen dat de gemeente Borsele laat uitvoeren door Stichting Stimular."

Leden
De OVB wil een vereniging zijn met tachtig tot honderd leden. Iedere onderneming die het goed voor heeft met de gemeentelijke bedrijvigheid kan lid worden. Het ledenbestand is een dwarsdoorsnede van ondernemend Borsele. Naast ondernemingen die uitsluitend business-to-business werken, zijn onder andere Hogeschool Zeeland, ROC-Zeeland en het CWI lid. De detailhandel en de agrarische ondernemers vallen buiten de doelgroep. Zij zijn veelal op andere wijze georganiseerd.

Overleg
"Het bestuur streeft ernaar minimaal tweemaandelijks al dan niet plenair te vergaderen", gaat Scarlett Kwekkeboom verder. "Daarbij is ook Martijn Priem aanwezig, de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Borsele. Voorts voeren wij één tot tweemaal per jaar overleg met het college van B&W aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. De gemeente is daarbij onze gastheer. De communicatielijnen zijn kort en het overleg is constructief. Uiteenlopende onderwerpen worden uitvoerig besproken. Het college neemt ons heel serieus, wij zijn duidelijk het klankbord waaraan B&W behoefte heeft. In 2006 zijn wij gestart met halfjaarlijkse ontmoetingen van de voorzitters van de andere ondernemersverenigingen boven de Westerschelde. Daaruit blijkt dat elke gemeente zijn eigen bijzonderheden en problemen heeft en dat het verhelderend is daarover met collega's te kunnen praten. Deze positieve bijeenkomsten worden in de toekomst wellicht uitgebreid met de voorzitters van de overige Zeeuwse ondernemersverenigingen."

Netwerken
De communicatie tussen het bestuur en de leden vindt plaats tijdens de bijeenkomsten en door middel van convocaties en andere correspondentie. De leden houden hun gegevens zelf up-to-date via hun eigen 'exposure'-ruimte op de website van de OVB. Ook communiceert het bestuur via e-mailings met de leden. "Netwerken blijft een van de belangrijkste pijlers van het ondernemerschap: ondernemen ís netwerken! Je kunt je eigen netwerk vergroten door andere ondernemers te ontmoeten. Iedereen heeft een netwerk, de kunst is optimaal gebruik te maken van je contacten. Breng dus zelf jouw collega-ondernemers ook in contact met anderen. De Ondernemers Vereniging Borsele biedt daartoe de mogelijkheden!", besluit Scarlett Kwekkeboom-Janse.

Internet: www.ovborsele.nl


...beslist
Zeeland mag de boot niet missen!

...ontzorgt
Ondernemers zorgen uit handen nemen

...investeert
Zeeuws bedrijfsleven moet durven investeren

...moderniseert
Open source software in het MKB: onbekend maakt onbemind

...breid uit
"Op half uur rijden zitten tal van interessante bedrijven"

...helpt
Peterbedrijf helpt Zeeuwse en Vlaamse ondernemer

...groeit
Gemeente van contrasten

....communiceert
Succes trekt succes aan

...stimuleert
Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland

...leert
De sleutel tot continuiteit

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...varieert
Veel variatie op Java Comedy Night

...word ingezet
Zeeland Seaports zet in op containerterminal

...rijdt
Mercedes-Benz 320 CDI 4-matic

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen''

...draagt over
Pand familiebedrijf vrij van overdrachtsbelasting