In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007
File not found.

De Beleggingsadviseurs

Kopen op de laagste koers
Leo Louwerse - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Leo Louwerse De eerste cijfers uit de Verenigde Staten geven de indruk dat we een zachte landing krijgen. Economen plaatsen hierbij een kanttekening. Zij vinden dat de Amerikaanse cijfers beinvloed worden door de zachte winter. Minder stoken veroorzaakt minder vraag naar olie en zet de olieprijs lager. Dit geeft ruimte in de portemonnee van de consument. Verder betekent de zachte winter dat in de bouwsector doorgewerkt kan worden. Het gebruikelijke patroon van oplopende werkloosheid blijft achterwege. Een gunstig klimaat voor de economie. De oplopende rente krijgt nauwelijks aandacht. Deze ontwikkeling stemt tot nadenken. Onze technische analisten komt met het oordeel dat de kracht van de opwaartse beweging afneemt. Timing is en blijft een van de belangrijkste en moeilijkste zaken van beleggen. Het vraagt om aandacht, tijd en een goed inschattingsvermogen. Voor deze moeilijke kwestie is nu een oplossing gevonden. Een nieuw product van Abn Amro : de AEX Timer. Voor 2007 verwachten onze analisten meer beweging. Het is zeer belangrijk om op het goede moment in te stappen. Denk aan het jaar 2006. Een stijging van 440 begin januari naar 495 eind december. Maar wel via een daling naar 412 punten in juni. Handen aan het stuur dus. Abn Amro introduceert daarom de AEX timer Note. Vijf jaar beleggen in Nederlandse aandelen en instappen op de laagste koers tot aan het einde van 2007. Tevens een bescherming vanaf de st artkoers tot en met 25%. En..............ongelimiteerd profiteren van koersstijgingen. Zo wordt beleggen heel eenvoudig !

Tip :AEX Timer Note t/m 09 februari 15.00 uur inschrijven.


Het januari effect
Martien Sponselee - Fortis Bank, Senior beleggingsadviseur

Marc van Rijswijk Het begin van een nieuw jaar. Tijd van terugblikken en vooruitkijken. De meeste aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een redelijk goed beursjaar. Er is één fenomeen dat in deze dagen meer dan eens wordt genoemd: het januari-effect. Wat houdt dit dan in? Volgens deze visie is de koersontwikkeling van de eerste week van januari bepalend voor die van de rest van het jaar, ofwel een positieve openingsweek levert een positief jaarresultaat op. Een van de mogelijke oorzaken is de wijze van belastingheffen in de Verenigde Staten. Koerswinst op aandelen wordt in de Verenigde Staten namelijk bij verkoop belast met vermogenswinstbelasting. Daarnaast zijn de gerealiseerde koersverliezen aftrekbaar. Aandelen die in een bepaald jaar zijn gedaald, dalen tegen het jaareinde verder, omdat beleggers deze aandelen verkopen om de belastingdruk te minimaliseren. Aan het begin van het nieuwe jaar is de verkoopdruk weg en keren deze aandelen terug naar een hoger niveau. Het januari-effect bestond dan ook nog niet vóór de introductie van de vermogenswinstbelasting in de Verenigde Staten. Toch verklaart dit belastingargument niet het gehele januari-effect. Het komt namelijk ook voor in landen waar geen vermogenswinstbelasting bestaat, zoals Japan en Nederland. Voor de AEX geldt dat in ruim 90 procent van de gevallen het beleggingsjaar positief werd afgesloten na een positief resultaat in de eerste januariweek. Toch lijkt het erop dat het januari-effect verschuift naar een december- en zelfs een november-effect. Steeds meer beleggers spelen namelijk in op het januari-effect door de aandelen steeds eerder te kopen.


Vertrouwen is goed
Arian Bakker ING Bank, Hoofd beleggen

Rob Jansen Wie kan er nog omheen? Het Nederlands consumentenvertrouwen staat op recordhoogte en de Postbank beleggingbarometer stijgt almaar door. Het gaat goed met economie en beurs! Heel wat beleggingsanalisten staan in hun hemd met hun waarschuwingen voor overgewaardeerd onroerend goed en veel te laag risicobesef in bijvoorbeeld de markt voor bedrijfsleningen. Ook in de eerste maand van dit jaar stijgen die beleggingscategorieën weer gewoon verder, en wederom sterker dan bijvoorbeeld gewone aandelen. De Amerikaanse economie groeit schijnbaar lekker door ondanks de malaise op de huizenmarkt en in Duitsland lijkt de BTW verhoging nauwelijks te worden opgemerkt. Waarschuwingen over onhoudbare tekorten op de handelsbalans van de VS klinken nu al zo lang, dat niemand nog over het daaraan gekoppelde dollarkoersrisico durft te beginnen. Een analist die een opmerkelijke overeenkomst signaleert tussen de recente koersgrafiek van de Chinese beurs en de Nasdaq technologie index in 1999 voelt zich verplicht om de suggestie van overmatigheid meteen te nuanceren. Kortom, wie z'n analyse op méér wil baseren dan de schijnbaar overvloedige beschikbaarheid van beleggingskapitaal en ongeremd vertrouwen, wordt al gauw versleten voor een pessimist. Ofwel, in beleggerslatijn, voor een 'bear'! Het is misschien het lot van de beleggingsanalist: als niemand er nog in gelooft, signaleert hij vooral de kansen en als iedereen overtuigd is, vooral de risico's. Gelijk kun je hebben maar je krijgt het vaak (te) laat. Maar dat is geen reden om niet meer te luisteren, zeker niet al het om beleggen gaat. Het beste wapen blijft discipline betrachten in de opbouw van de beleggingsportefeuille. Ofwel: controle is beter!


Favoriet
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Het is onder analisten een goede gewoonte om aan het begin van een nieuw jaar een of meerdere favoriete fondsen aan te wijzen. Voor mij is dat evenals in 2006 LogicaCMG. De rechtvaardiging is ook dezelfde als in 2006. LogicaCMG is actief in het deel van Europa met de hoogste bestedingen voor ICT en wel Noordwest Europa. Het gaat economisch hier economisch goed en dat wil zeggen dat bedrijven meer gaan investeren en investeringen in ICT zijn vandaag de dag van vitaal belang voor welk bedrijf of sector dan ook. Is mijn optimisme voor 2006 werkelijkheid geworden. Ja en nee! Aanvankelijk liep de koers snel omhoog om in februari al een koerswinst te laten zien van 18%, maar daarna zette een koersval in om in september een dieptepunt te laten zien met een verlies van 12% ten opzichte van het begin van 2006. De reden? De verwachte investeringsbereidheid van bedrijven en overheden viel licht tegen en dat vertaalde zich in goede, maar geen buitengewone resultaten. Darnaast leefde er grote twijfel over de acquisitie van het Zweedse WM Data. Was die niet te duur, waardoor het lang zou duren voordat het bedrijf bijdroeg aan de winst? Sindsdien is die twijfel langzaam weggeëbd en is de koers omhoog gekropen om het jaar te eindigen met een magere koerswinst van 7%. Toch blijf ik optimistisch, ook al was de tussentijdse trading update op 23 januari een tegenvaller door capaciteitsproblemen in Frankrijk. Het neemt allemaal niet weg, dat de groei in 2007 sterk zal zijn en dat het aandeel nog steeds goedkoper is dan het gemiddelde van de IT-sector in Europa.


De vooruitblik voor 2007
Paul Koole - Rabobank Beveland, Senior belegginsspecialist

Erik Elst Tegen het eind van het jaar is het in de financiële wereld gebruikelijk dat elke zichzelf respecterende financiële instelling zijn visie geeft op de vooruitzichten voor het komende jaar. Ook IRIS, het researchinstituut van Robeco en Rabobank, heeft inmiddels haar visie voor 2007 wereldkundig gemaakt. Volgens IRIS zal de economische groei wereldwijd in 2007 wat lager liggen dan in 2006. Het algemeen economisch beeld blijft echter positief. De scherpste groeivertraging wordt verwacht in de Verenigde Staten terwijl in Europa de groei iets lager zal zijn. Het inflatiebeeld zal zich volgens IRIS gunstig ontwikkelen, wat gunstig is voor het renteklimaat. Ondanks de afnemende groei is IRIS van menig dat zowel aandelen als obligaties aantrekkelijk zijn waarbij aandelen de voorkeur hebben. De voorkeur voor aandelen is gebaseerd op het milde renteklimaat, de impuls van fusies en overnames en de redelijke waardering van aandelen. IRIS voorziet een AEX-stand van 540-560 punten per ultimo 2007. De verwachting hierbij is dat Randstad en Mittal Steel in de AEX- index komen en dat Getronics eruit gaat.
IRIS zet ook zes ondernemingen in de spotlights die volgens hen in 2007 positief zouden gaan verassen. Voor de Nederlandse belegger zijn de tips Crucell, TomTom, en Grolsch. Voor de buitenlandbelegger kan deze lijst aangevuld worden met Deutsche Post, Vodafone en Yahoo. Tot slot maak ik hierbij graag van de gelegenheid gebruik om eenieder een gelukkig, gezond en voorspoedig 2007 te wensen met veel beleggerswijsheid in het bijzonder.


Het '' januari effect ''
Michèl Beckers - SNS bank, Senior beleggingsadviseur

Michèl Beckers Tegen het eind van het jaar is het in de financiële wereld gebruikelijk dat elke zichzelf respecterende financiële instelling zijn visie geeft op de vooruitzichten voor het komende jaar. Ook al zijn we inmiddels ruim een maand verder wil ik u deze visie met u graag delen. IRIS, het researchinstituut van Robeco en Rabobank, heeft haar visie voor 2007 in december 2006 wereldkundig gemaakt. Volgens IRIS zal de economische groei wereldwijd in 2007 wat lager liggen dan in 2006. Het algemeen economisch beeld blijft echter positief. De scherpste groeivertraging wordt verwacht in de Verenigde Staten terwijl in Europa de groei iets lager zal zijn. Het inflatiebeeld zal zich volgens IRIS gunstig ontwikkelen, wat gunstig is voor het renteklimaat. Ondanks de afnemende groei is IRIS van menig dat zowel aandelen als obligaties aantrekkelijk zijn waarbij aandelen de voorkeur hebben. De voorkeur voor aandelen is gebaseerd op het milde renteklimaat, de impuls van fusies en overnames en de redelijke waardering van aandelen. IRIS voorziet een AEX-stand van 540-560 punten per ultimo 2007. De verwachting hierbij is dat Randstad en Mittal Steel in de AEX- index komen en dat Getronics eruit gaat. IRIS zet ook zes ondernemingen in de spotlights die volgens hen in 2007 positief zouden gaan verassen. Voor de Nederlandse belegger zijn de tips Crucell, TomTom, en Grolsch. Voor de buitenlandbelegger kan deze lijst aangevuld worden met Deutsche Post, Vodafone en Yahoo. Ik wens iedereen veel beleggerswijsheid in 2007.


...beslist
Zeeland mag de boot niet missen!

...ontzorgt
Ondernemers zorgen uit handen nemen

...investeert
Zeeuws bedrijfsleven moet durven investeren

...moderniseert
Open source software in het MKB: onbekend maakt onbemind

...breid uit
"Op half uur rijden zitten tal van interessante bedrijven"

...helpt
Peterbedrijf helpt Zeeuwse en Vlaamse ondernemer

...groeit
Gemeente van contrasten

....communiceert
Succes trekt succes aan

...stimuleert
Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland

...leert
De sleutel tot continuiteit

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...varieert
Veel variatie op Java Comedy Night

...word ingezet
Zeeland Seaports zet in op containerterminal

...rijdt
Mercedes-Benz 320 CDI 4-matic

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen''

...draagt over
Pand familiebedrijf vrij van overdrachtsbelasting