In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007
File not found.

de Bedrijfs onroerend goed '
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen''

Ruim drieduizend bedrijven en overheden overwegen binnen drie jaar te verhuizen of hun huidige kantoor te verbouwen. Dat is aanmerkelijk meer dan twee jaar terug. Alles bij elkaar gaat het om zo'n negen miljoen vierkante meter kantoorruimte dat hiermee is gemoeid. Deze nieuwe 'euforie' heeft alles te maken met de inmiddels uitstekend draaiende economie. Deels is de dynamiek vorig jaar al verzilverd. In 2006 zijn voor maar liefst 1,2 miljoen vierkante meter nieuwe kantoorruimte bouwvergunningen verleend, dertig procent meer vergeleken met het jaar ervoor.Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van het overdragen van de gehele onderneming, waarin het pand kan zitten. Aanspraak maken op de vrijstelling van 6 procent overdrachtsbelasting was al mogelijk, maar dit moest binnen een maand gebeuren. Dit werd door veel ondernemers vergeten, waardoor ze vaak alsnog het volledige bedrag moesten betalen. De automatische vrijstelling gaat ook op voor het onroerend goed dat wordt verkocht aan het Rijk, de provincie, gemeenten en waterschappen. Ook is het van toepassing bij een fusie, splitsing of reorganisatie van een onderneming.

Nieuwbouw
Opvallend is dat vooral nieuwbouw momenteel erg populair is, hetgeen zich vertaalt in een stijgend aantal aanvragen voor een bouwvergunning. Maar daar waar nieuwe kantoren verrijzen, ontstaat elders een leegstandsprobleem. Medio 2006 stond bijna veertien procent van de voorraad leeg en hoewel NVB verwacht dat dit percentage de komende tijd zal afnemen, zal niettemin de leegstand in het gedateerde deel van de voorraad té groot blijven. De kantorenmarkt heeft hierdoor twee gezichten. Aan de ene kant is er de groeiende vraag naar betaalbare kwaliteit en nieuwbouw.

Aan de andere kant is er het hardnekkige probleem van de leegstand in de oude voorraad. Massaal op de rem trappen bij nieuwbouw, zoals door sommige rapporteurs daarom wordt bepleit, is volgens NVB echter niet het juiste recept. Nieuwbouw is en blijft hard nodig om de voorraad kwalitatief op peil te houden én om het bedrijfsleven optimaal te faciliteren. Wel zal er gelijktijdig naar oplossingen moeten worden gezocht voor de onverhuurbare en gedateerde meters in de voorraad. Zowel marktpartijen als gemeenten zullen vaker tot het besef (moeten) komen dat een integrale kantorenvisie niet langer gemist kan worden. In zo'n visie hoort op z'n minst dat elk onderdeel even serieuze aandacht krijgt. Dus naast nieuwbouw zeker óók sloop, renovatie en herbestemming tot bijvoorbeeld woningen. Het betekent tevens dat gebiedsontwikkeling nóg belangrijker gaat worden. De tijd van klakkeloos nieuwe kantoren neerzetten is definitief voorbij.

Kantorencyclus
NVB noemt het verder opvallend dat de kantorenmarkt over de laatste decennia altijd hoge pieken en diepe dalen heeft gekend. Waarbij de stijgingen in de afzet zich steevast voordeden in de tweede helft van elk decennium en de dalen altijd werden ingezet in de eerste helft van elk decennium. Een volledige kantorencyclus duurt dus ongeveer tien jaar. Als zich dit patroon herhaalt, zal omstreeks 2010 de nieuwe piek bereikt worden. Projectontwikkelaars en gemeenten kunnen hier alvast op anticiperen.


...beslist
Zeeland mag de boot niet missen!

...ontzorgt
Ondernemers zorgen uit handen nemen

...investeert
Zeeuws bedrijfsleven moet durven investeren

...moderniseert
Open source software in het MKB: onbekend maakt onbemind

...breid uit
"Op half uur rijden zitten tal van interessante bedrijven"

...helpt
Peterbedrijf helpt Zeeuwse en Vlaamse ondernemer

...groeit
Gemeente van contrasten

....communiceert
Succes trekt succes aan

...stimuleert
Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland

...leert
De sleutel tot continuiteit

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...varieert
Veel variatie op Java Comedy Night

...word ingezet
Zeeland Seaports zet in op containerterminal

...rijdt
Mercedes-Benz 320 CDI 4-matic

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen''

...draagt over
Pand familiebedrijf vrij van overdrachtsbelasting