In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.

SYNTENS
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

Oplossingen verzinnen voor funderingsvraagstukken, dat is waar Funderingstechnieken Verstraeten in Oostburg goed in is. Met de zelf ontwikkelde systemen Fundexpaal en opvolger Tubexpaal heeft Verstraeten naam gemaakt in de (internationale) bouwwereld. Aan deze geregistreerde systemen is onlangs de Twinpaal toegevoegd; een buispalenwandsysteem dat trillingvrij de grond in gaat.


De Twinpaal, een buispalenwandsysteem dat trillingsvrij de grond in gaat.

Funderingstechnieken Verstraeten, ook bekend onder de naam Fundex, uit Oostburg komt voort uit een ruim honderd jaar oud familiebedrijf. Alex Verstraeten besloot zo'n vijftig jaar geleden zich op de funderingstechnieken te richten, een specialisatie waar de bouwsector grote behoefte aan had, en heeft. Sindsdien is het bedrijf koploper als het gaat om vernieuwingen in funderingtechnieken waarbij de nadruk ligt op het trillingvrij werken. Verstraeten koos voor grondverdringende technieken. Deze leveren in de meeste gevallen minder schade op aan belendende gebouwen dan grondverwijderende technieken, en geven de fundering extra stabiliteit en draagkracht.

Extra diepte
Via verschillende stappen heeft Fundex de Tubexpaal ontwikkeld die inmiddels op extra diepte ingezet kan worden met een verhoogd draagvermogen. Dit systeem is bijvoorbeeld in Rotterdam gebruikt bij de bouw van de Coopvaerttoren. Daarbij moest de fundering door omstandigheden doorlopen tot op de derde zandlaag - 65 meter onder het maaiveld.

Buispalenwand
Voor bouwwerkzaamheden waarbij grond- of waterkerende wanden nodig zijn heeft Fundex een nieuwe techniek ontwikkeld, de Twinpaal. Dit is een buispalenwand die trillingvrij de grond in gaat. „Via een speciaal ontwikkelde boortafel drijven we simultaan twee buispalen op 20 centimeter afstand de grond in”, vertelt directeur Ed Revoort. „ Die palen kunnen een diameter van 40 tot 90 centimeter hebben. Als 'smeermiddel' voegen we bij het inboren grout, een mengsel van cement en water, toe.

Sloten
De Twinpaal is over de lengte voorzien van sloten. Als de palen op de juiste diepte staan, wordt onder grout een V-vormig tussenschot in de sloten geschoven. Die V-vorm zorgt voor de flexibiliteit om eventuele afwijkingen tussen de beide palen op te vangen. Zo ontstaat het begin van een waterafsluitende en grondkerende wand. Als grout eenmaal gehard is, werkt het extra versterkend.”

Innovatie in 5B
Voor het vermarkten van de buispalenwand was onafhankelijke toetsing noodzakelijk. Hiervoor riep Revoort de hulp in van Syntensadviseur Jan Schulenberg. Het bleek dat Fundex dankzij het project Innovatie in 5B in aanmerking kon komen voor een voucher, een financiële bijdrage. „Vervolgens hebben wij uit ons brede netwerk dé passende specialist gevonden, professor Frits van Tol van de TU Delft”, vertelt Schulenberg. „Het bleek dat Revoort en Van Tol elkaar al kenden. Vanuit die hernieuwde kennismaking is de toetsingsopdracht naar Van Tol gegaan.” Met oog op toekomstige ontwikkelingen ging Schulenberg op zoek naar mogelijke andere kennisleveranciers. Via contacten van het Syntensnetwerk kwam hij terecht bij Herr Doctor Rolf Katzenbach 'Institutsdirecktor' van het Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik van de Technisch Universität Darmstadt.

Opdrachtgevers overtuigen
Deze expert kan in de toekomst voor Fundex onderzoek uit gaan voeren, bevestigt Revoort. „Voor de Twinpaal heeft Van Tol een rapport geschreven met de technische uitvoerbaarheid. Ook zijn specifieke rekenregels opgesteld. Hiermee denken we potentiële opdrachtgevers te kunnen overtuigen van de kwaliteiten van het systeem.” „Dat is precies de bedoeling”, vult Schulenberg aan. „Want een idee zonder exploitatie is geen innovatie en dus zinloos.” Inmiddels zijn er vergevorderde gesprekken over opname van de Twinpaal in het bestek voor uitbreiding van de Vuilverbranding in Dordrecht. Dat geldt ook voor de bouw van een ondergronds winkelcentrum in Sint Petersburg.

Meer informatie:
E-mail: middelburg@syntens.nl
Internet: www.syntens.nl


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt