In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.

Normen van ethiek zijn uitgangspunt in de advocatuur
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

Nederland telt 14.000 advocaten die conform de Advocatenwet verplicht ingeschreven zijn bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Naast de landelijke Orde van Advocaten zijn er in Nederland negentien plaatselijke Orden. De ruim 150 advocaten in Zeeland staan onder regie van de Orde van Advocaten in het arrondissement Middelburg.


Mr. Marijn Dieleman is Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Middelburg.

De plaatselijke Orden van Advocaten worden bestuurd door de Raden van Toezicht, onder voorzitterschap van de Deken. „ De advocatuur is een gereguleerde beroepsgroep waarbij normen van ethiek uitgangspunt zijn. Zeeuwse advocaten gedragen zich over het algemeen netjes", stelt mr. Marijn Dieleman die eind vorig jaar mr. Kees Galama is opgevolgd als Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Middelburg. Wat een verschil met randstedelijke arrondissementen.

Met grote regelmaat worden bijvoorbeeld klachten gedeponeerd bij de Deken van de Amsterdamse Orde. 'Hot news' is momenteel de klacht die is ingediend door de erfgenamen van wijlen Willem Endstra tegen de Amsterdamse advocaat Bram Moszkowicz wegens vermeende tegenstrijdige belangen. „Maar in Amsterdam zijn er ook twintig keer zoveel advocaten dan in Zeeland. De Deken in Amsterdam beschikt over een uitgebreide staf met veertien medewerkers. In Zeeland verricht je je werkzaamheden als deken (ongeveer een dag in de week), naast je gewone praktijk", aldus Dieleman die zelf advocaat is bij het Middelburgse kantoor Flos Dieleman.

Kernfunctie
De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde van Advocaten is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Die kwaliteit wordt onder meer gewaarborgd door een uitgebreid opleidingsprogramma voor de advocatuur (studiepunten), het opstellen van bindende regelgeving voor advocaten, tuchtrechtspraak, voorlichting en dienstverlening aan de leden en advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen. „Zo is er regelgeving in het kader van een inzichtelijke boekhouding van advocaten of betreffende verplichte verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. Ook een advocaat kan, vervelend genoeg, fouten maken. De eis van verplichte verzekering dient in de eerste plaats ter bescherming van de cliënt. Zonder verzekering zijn er zowel voor advocaat als cliënt grote risico's."De cliënt, daar draait het allemaal om in de advocatuur.


Sint Ivo, beschermheilige van de advocatuur.

Letterlijk betekent het Latijnse 'advocare' iemand erbij roepen. De raadsman dient zijn cliënt zowel letterlijk als figuurlijk bij te staan. Bij de belangenbehartiging moet hij onafhankelijk kunnen opereren. „Een advocaat moet voluit kunnen gaan. Hij hoort het belang van de cliënt zonder enige beperkingen voorop te stellen. Als twee mensen elkaar onderling de schuld geven, kan men dus nooit advocaat zijn voor beiden. Duidelijkheid is van groot belang, met name bij zaken die gevoelig kunnen liggen. Twee vaste klanten van hetzelfde kantoor hebben ruzie met elkaar. Daar zit je dan als advocaat want je wil beiden niet kwijt, mede vanwege commerciële belangen. Als advocaat kom je er niet mee weg door te wijzen op de 'waterdichte schotten' in het kantoor. Belangrijk is om je rug recht te houden. Als het puur om zakelijke meningsverschillen gaat, zonder dat het conflict dus in de persoonlijke sfeer is beland, hoeft het geen probleem te zijn; als er maar transparantie is."

Ketenpartners
De Deken van de Orde van Advocaten heeft periodiek overleg met ketenpartners als korpschef, hoofdofficier van justitie en president van de rechtbank. Bijvoorbeeld over omgangsvormen tussen rechterlijke macht en advocatuur. „ Het beroep van advocaat is boeiend en sowieso afwisselend, al blijft het soms verbazingwekkend wat mensen elkaar aan kunnen doen. Belangrijk is zaken buiten de procedurele sfeer te houden, al kan het soms niet anders. Bij strafrecht en personen- en familierecht zit je vaak al in een procedure. Je kan bij een voorgenomen echtscheiding moeilijk tegen een cliënt zeggen: 'zou je dat nou wel doen'."

In Nederland is er in het echtscheidingsrecht een tendens waarneembaar waarbij er gekozen wordt voor een gemeenschappelijke advocaat. „Het moet wel volstrekt helder zijn of er al dan niet sprake is van een gemeenschappelijke advocaat. Zo ja, dan moet deze advocaat zich gedragen als onafhankelijk adviseur en de belangen van beide partijen zo goed mogelijk in het oog houden. Een advocaat die dat niet doet, wordt daar op afgerekend. Anders dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten is in Nederland 'no cure, no pay' niet toegestaan in de advocatuur. De afspraak dat het honorarium een percentage van de opbrengst van de zaak zal zijn, is alleen geoorloofd bij incassozaken; in alle andere gevallen is dit verboden. „In het 'no cure no pay-verhaal' was er een spanningsveld tussen de ministeries van justitie en economische zaken. Op verzoek van de NMA werd 'no cure no pay' voorzichtig ingevoerd, maar justitie oordeelde: het mag niet", aldus mr. Dieleman....bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt