In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.

KvK doet gemeenten voorstel tot afslanking regelgeving
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

De Kamer van Koophandel heeft, samen met MKB-Zeeland en BZW-Zeeland, een voorstel bij de Zeeuwse gemeenten op tafel gelegd om de regels en de kosten daarvan voor het bedrijfsleven met 25% te verminderen. Dit bespaart de Zeeuwse ondernemers zo'n 1 miljoen euro per jaar. De Kamer van Koophandel verwacht dat alle Zeeuwse gemeenten deelnemen.


'Voor het uitstallen van producten en het voeren van gevelreclame hebben ondernemers vergunningen nodig. De komende maanden worden deze vergunningen bij de gemeenten onder de loep genomen.'

Het bedrijfsleven in ons land gaat gebukt onder de talloze wetten en regels die in de loop der jaren in het leven zijn geroepen. Maar er moet hoognodig iets gebeuren aan de soms onnodige, complexe en tegenstrijdige regels. Vaak zijn vergunningen nodig om als ondernemer iets te mogen doen, terwijl het veel eenvoudiger kan. Dat bespaart de ondernemer niet alleen veel tijd en kosten maar grote ergernis.

Noodzaak bij gemeenten
De noodzaak van minder en eenvoudigere regels is nu ook bij de Zeeuwse gemeenten doorgedrongen. Dit blijkt wel uit het feit dat Colleges van B&W de zogeheten deregulering als speerpunt van hun beleid hebben gemaakt. Daarnaast hebben verschillende Zeeuwse gemeenten één van de wethouders aangewezen die de voorstellen voor deregulering moet uitvoeren. De Kamer van Koophandel schakelt een adviesbureau in, die de Zeeuwse gemeenten gaat helpen met het kritisch doornemen van 35 van te voren gekozen gemeentelijk regels. Al deze vergunningen, zoals terrasvergunning, reclamevergunning of parkeervergunning, worden onder de loep genomen. Zo wordt gekeken naar wel of geen verplichting van de vergunning, de snelheid van afgifte, de looptijd en de manier van (digitale) aanvraag bij de gemeente.

Een voorbeeld van overbodige regelgeving is een exploitatievergunning. Deze vergunning staat toe dat een gebouw ook daadwerkelijk gebruikt mag worden omdat het voldoet aan allerlei eisen van (brand)veiligheid. Maar al deze eisen zijn ook geregeld in andere wetgeving. De exploitatievergunning is een autonome gemeentelijke vergunning, die niet wettelijk verplicht is. Niettemin wordt deze vergunning in de meeste gemeenten nog steeds gebruikt. Ook wordt de vergunningverlening van de Zeeuwse gemeenten aan de ondernemers met elkaar vergeleken. In de praktijk blijkt dat er verschillende leges per gemeente voor dezelfde producten worden gevraagd. Ook verschilt de doorlooptijd voor dezelfde vergunning per gemeente. Voor het bedrijfsleven is het van groot belang dat de gemeentelijke regels op een zelfde manier worden uitgevoerd. Niet alleen voor het Zeeuwse bedrijfsleven maar ook voor de gemeenten levert minder regelgeving en minder vergunningen aanzienlijke kostenbesparingen op. Gemeenten hebben zo meer tijd voor andere zaken, die het ondernemingsklimaat in Zeeland versterken.

Afslanking regels
eind 2007 zichtbaar De Kamer van Koophandel wil na deze inventarisatie samen met de gemeenten ook het schrappen en wijzigen van de vergunningen doorvoeren. Zowel de gemeenten die deelnemen, de Kamer van Koophandel als de provincie zeeland dragen bij in de kosten van het project. Eind dit jaar moet de afslanking van de gemeentelijke regels bij de ondernemer zichtbaar zijn.

Meer informatie:
E-mail: info@zeeland.kvk.nl
Internet: www.zeeland.kvk.nl


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt