In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.

de Bedrijfs onroerend goed
Goede vooruitzichten kantorenmarkt maar aanhoudende zorg over leegstand

Ruim drieduizend bedrijven en overheden overwegen binnen drie jaar te verhuizen of hun huidige kantoor te verbouwen. Dat is aanmerkelijk meer dan twee jaar terug. Alles bij elkaar gaat het om zo'n negen miljoen vierkante meter kantoorruimte dat hiermee is gemoeid. Deze nieuwe 'euforie' heeft alles te maken met de inmiddels uitstekend draaiende economie. Deels is de dynamiek vorig jaar al verzilverd. In 2006 zijn voor maar liefst 1,2 miljoen vierkante meter nieuwe kantoorruimte bouwvergunningen verleend, dertig procent meer vergeleken met het jaar ervoor.Dit blijkt uit twee recente rapporten die NVB in samenwerking met de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit van Utrecht en het onderzoeksbureau STOGO gelijktijdig over de kantorenmarkt heeft uitgebracht: Thermometer Kantoren en Kantoorgebruikers in Profiel. De Thermometer kantoren geeft inzicht in de vraag- en aanbodverhoudingen op de kantorenmarkt, inclusief voorspellingen voor de toekomst. Kantorenmarkt in Profiel doet verslag van een enquête onder gebruikers van kantoorruimte.

Positief
Beide studies tonen aan dat het Nederlandse bedrijfsleven momenteel uitermate positief is over de toekomst en daarom vaker op zoek is naar een ander én vooral groter kantoor. Veel bedrijven verwachten de komende jaren substantieel te groeien en willen door een verhuizing of verbouwing in één keer uit de 'nauwe jas' raken. Er is vooral behoefte aan betaalbare kwaliteit: multifunctionele locaties, goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto én vooral de beschikking over genoeg parkeerplaatsen. Ook de uitstraling van omgeving en gebouw moeten in orde zijn.

Nieuwbouw
Opvallend is dat vooral nieuwbouw momenteel erg populair is, het geen zich vertaalt in een stijgend aantal aanvragen voor een bouwvergunning. Maar daar waar nieuwe kantoren verrijzen, ontstaat elders een leegstandsprobleem. Medio 2006 stond bijna veertien procent van de voorraad leeg en hoewel NVB verwacht dat dit percentage de komende tijd zal afnemen, zal niettemin de leegstand in het gedateerde deel van de voorraad té groot blijven. De kantorenmarkt heeft hierdoor twee gezichten. Aan de ene kant is er de groeiende vraag naar betaalbare kwaliteit en nieuwbouw. Aan de andere kant is er het hardnekkige probleem van de leegstand in de oude voorraad.

Faciliteren
Massaal op de rem trappen bij nieuwbouw, zoals door sommige rapporteurs daarom wordt bepleit, is volgens NVB echter niet het juiste recept. Nieuwbouw is en blijft hard nodig om de voorraad kwalitatief op peil te houden én om het bedrijfsleven optimaal te faciliteren. Wel zal er gelijktijdig naar oplossingen moeten worden gezocht voor de onverhuurbare en gedateerde meters in de voorraad. Zowel marktpartijen als gemeenten zullen vaker tot het besef (moeten) komen dat een integrale kantorenvisie niet langer gemist kan worden. In zo'n visie hoort op z'n minst dat elk onderdeel even serieuze aandacht krijgt. Dus naast nieuwbouw zeker óók sloop, renovatie en herbestemming tot bijvoorbeeld woningen. Het betekent tevens dat gebiedsontwikkeling nóg belangrijker gaat worden. De tijd van klakkeloos nieuwe kantoren neerzetten is definitief voorbij

Kantorencyclus
NVB noemt het verder opvallend dat de kantorenmarkt over de laatste decennia altijd hoge pieken en diepe dalen heeft gekend. Waarbij de stijgingen in de afzet zich steevast voordeden in de tweede helft van elk decennium en de dalen altijd werden ingezet in de eerste helft van elk decennium. Een volledige kantorencyclus duurt dus ongeveer tien jaar. Als zich dit patroon herhaalt, zal omstreeks 2010 de nieuwe piek bereikt worden. Projectontwikkelaars en gemeenten kunnen hier alvast op anticiperen.


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt