In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.

De rol van de advocaat
Voorkomen is beter dan genezen

Het zijn de strafpleiters die de meeste aandacht genereren. Ook de afgelopen maanden stond een aantal van hen weer volop in het nieuws en passeerden spraakmakende zaken de revue. Deze hoeveelheid aan exposure - in de hedendaagse media is 'scoren' nu eenmaal het hoogste goed - staat echter in geen verhouding tot het smalle deel dat zij uitmaken van de momenteel ruim 14.000 advocaten die ons land rijk is.


Het beeld van de advocaat als 'redder in de nood' is alomtegenwoordig.

Wij richten onze pijlen dan ook op hen die mogelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. We klopten hiervoor aan bij Hans Hertoghs - deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda - met slechts één vraag, die uiteindelijk garant bleek te staan voor een enerverend gesprek. Wat kan de advocaat betekenen voor een ondernemer? "Eigenlijk is dat net zo'n vraag als 'Wat kan de dokter doen voor zijn patiënten?'" aldus Hertoghs. "Teveel mensen denken nog steeds dat wij een soort van dokters zijn, waar je pas aanklopt als je ziek bent of pijn voelt. Het beeld van de advocaat als 'redder in de nood' is alomtegenwoordig. En natuurlijk heeft een advocaat die functie - net als een dokter mensen helpt die ziek zijn - maar voor beide beroepen geldt het gezegde: 'Voorkomen is beter dan genezen!'. Met andere woorden: Je moet als ondernemer niet wachten totdat het water je aan de lippen staat maar al in een veel eerder stadium bij de advocaat aankloppen. Hij is er namelijk ook om problemen te voorkomen."

Vleugels uitslaan
"De advocaat biedt uitkomst op velerlei gebied waar het recht een rol speelt," laat Hertoghs weten. "En in een complexe maatschappij als die van ons hebben we het dan over vrijwel elk terrein. Voorbeelden? Denk eens aan het vestigingsbeleid; vergunningen die vereist zijn om je ergens te vestigen en een bedrijf te runnen. Dat verschilt van branche tot branche. Zo gelden er zeker de laatste jaren terecht strenge eisen om ergens vuurwerk te mogen stallen. Ook met het huurrecht zullen de meeste ondernemers in aanraking komen. Of wat te denken van het milieurecht? En wil je dan na verloop van tijd je vleugels verder uitslaan, dan moet je er wel zorg voor dragen dat je ze niet brandt aan de gedetailleerde wetgeving. Groeit de onderneming dan komt de personeelsvraag in beeld. In zo'n geval loop je tegen het arbeidsrecht en de arbowetgeving op; knap lastige stukjes recht. Het is voor een ondernemer dan fijn als een professional eens wat zaken tegen het licht houdt. Hoe zit die arbeidsovereenkomst nu eigenlijk in elkaar? Mag ik wel een proeftijd van drie maanden hanteren of is dat in strijd met de wet? Met andere woorden: Doe ik het allemaal wel goed? De advocaat kan dan uitstekend fungeren als klankbord. In het geval van een familiebedrijf zal ook ooit de opvolgingsproblematiek aan de orde komen. Vaak volstrekt onbekend terrein voor de ondernemer."

Flinke boetes
"Ook bestaat de mogelijkheid dat je als ondernemer geconfronteerd wordt met het industrieel eigendomsrecht. Kijk naar Steve Jobs die nog niet zo lang geleden wereldnieuws was toen hij de nieuwe i-phone lanceerde en direct op zijn nek werd gesprongen door iemand anders die zowel die naam als het product claimde. Met een torenhoge schadeclaim er natuurlijk achteraan. Voer voor advocaten. Daarbij is ondanks de voortdurende roep om vereenvoudiging de wetgeving de laatste jaren alleen maar complexer geworden," vervolgt Hertoghs. "Zie ook de nieuwe mededingingswet. Recent zijn er in Europees verband flinke boetes opgelegd aan bedrijven die zich schuldig maakten aan oneerlijke concurrentie/kartelvorming. Siemens en Microsoft hebben wat dat betreft een tijdlang de krantenkoppen gedomineerd. In ons land zal de grootschalige bouwfraude waarschijnlijk niemand zijn ontgaan. Nu wil ik niet beweren dat al deze situaties voorkomen hadden kunnen worden, maar een vaststaand feit is nu eenmaal dat advocaten vaak veel te laat ingeschakeld worden; namelijk pas op het moment dat het kalf al (bijkans) verdronken is. Terwijl het juist zo belangrijk is om op voorhand eens samen na te gaan of er wellicht meer putten zijn waar je in kunt vallen."

Veel goedkoper
"Het is de gewoonste zaak van de wereld dat een ondernemer op gezette tijden contact heeft met zijn accountant en belastingconsulent. Vreemd eigenlijk dat de advocaat nog niet aan dit rijtje is toegevoegd. Want juist door af en toe samen om de tafel te gaan zitten, bouw je een zakelijke relatie op, die uiteindelijk in je voordeel zal uitpakken. Voorkomen is immers niet alleen 'beter' dan genezen, het is bovendien ook nog eens veel goedkoper. Genezen is meestal veel duurder. Dat zie je overal. Als je naar de tandarts gaat en hij geeft je een goed advies over hoe het beste je gebit te onderhouden dan wordt je hoogstwaarschijnlijk niet geconfronteerd met dure reparaties. Wee je gebeente als je het advies en je gebit verwaarloost. Dan zul je flink in de buidel moeten tasten. En daar kan die tandarts niets aan doen - net zo min als de advocaat aan het dure conflict, dat vermeden had kunnen worden."

Een nat pak
"Als ondernemer kun je in duizend sloten tegelijk lopen. De ene is dieper dan de ander, maar een nat pak haal je altijd. De tip die ik ondernemers dan ook meegeef, is om eerder bij een advocaat aan te kloppen. Dat dit nog onvoldoende of te laat gebeurt, betekent dat er nog steeds een drempel is die geslecht moet worden. Daarin ligt ook een taak voor ons. Wij als beroepsgroep moeten alles in het werk stellen om die drempel te slechten," concludeert Hertoghs. "Gelukkig zie ik al wel een verbetering opgetreden. Advocaten maken zich tegenwoordig steeds meer zichtbaar. Zo laten zij zich vaker zien op bijvoorbeeld bedrijvencontactdagen. Twintig jaar geleden was dit echt 'not done'. Daarnaast hebben de meeste advocaten inmiddels een website die heel wat meer informatie geeft dan het bordje op de deur. Dit alles vereenvoudigt alvast de zoektocht naar een 'goede' advocaat. Gebruik daarnaast vooral ook je netwerk, laat je informeren, probeer een kijkje achter de gevel te nemen en heb het er met bevriende ondernemers gewoon over. Tot op heden wordt er in de kroeg eerder op tafel gegooid hoeveel belasting betaald moet worden dan bij welke advocaat iemand zit. En dat alleen omdat de advocaat nog steeds met 'problemen' in plaats van 'mogelijkheden' wordt vereenzelvigd. Die schroom moet verdwijnen, want 'Voorkomen is ...!'"


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt