In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.

Ondernemen met Netwerk Notarissen


Een BV wordt opgericht bij notariële akte.

Netwerk Notarissen is een samenwerkingsverband van 155 zelfstandige notariskantoren die staan voor hoogwaardige juridische dienstverlening. Vanuit vestigingen over heel Nederland bedienen meer dan 600 notarissen en kandidaat-notarissen een brede markt van particuliere en zakelijke klanten. Sinds de oprichting in 2000 heeft het aantal aangesloten vestigingen zich meer dan verdubbeld. Netwerk Notarissen is daarmee een van de snelst groeiende commerciële samenwerkingsverbanden in Nederland over de afgelopen zes jaar.


Hebt u ondernemersplannen? De keuze voor de oprichting en de rechtsvorm van uw onderneming is van wezenlijk belang. Bent u al ondernemer? Denk dan aan de noodzakelijke juridische zekerheid nu en later. Onderneem uw toekomst. De keuze voor eenmanszaak of BV hangt af van een aantal factoren. Deze kunnen van juridische of fiscale aard zijn. Eén van de juridische voordelen van een BV is dat de aandeelhouder/ bestuurder in principe niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de BV boven het bedrag van zijn aandeel. Bovendien biedt een BV voordelen als het gaat om bedrijfsopvolging. Een BV is zelfstandig belastingplichtig en valt onder de wet op de vennootschapsbelasting (Vpb).

Of het fiscaal gunstig is om een BV op te richten, hangt onder meer af van de omvang van de omzet van een bedrijf. Alle 155 kantoren die bij Netwerk Notarissen zijn aangesloten, richten zich dit jaar speciaal op ondernemingen die - vaak als eenmanszaak - de nodige juridische en fiscale risico's in de privésfeer lopen. Deze risico's kunnen voor een groot deel worden voorkomen als de ondernemer in kwestie overstapt op de rechtsvorm BV. Een BV wordt opgericht bij notariële akte. In deze oprichtingsakte worden de statuten van de BV opgenomen. Voordat de BV kan worden opgericht, moet bij het ministerie van Justitie een zogenaamde verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd in verband met een crimineel en financieel antecedentenonderzoek.

Bovendien moet het minimumkapitaal van de vennootschap worden gestort (18.000 euro). Er kan ook voor worden gekozen om een bestaande onderneming over te dragen aan de BV (inbreng). Er moet dan een beschrijving worden gemaakt van de goederen van de onderneming en de waarde van elk goed. Ook moet de accountant een verklaring opmaken dat het ingebrachte vermogen ten minste 18.000 euro waard is.

Handelsregister
Als de BV is opgericht, doet de notaris opgave aan het handelsregister. Met deze inschrijving wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders uiteindelijk voorkomen. Als alle aandelen in handen zijn van één aandeelhouder, dan wordt dat in het handelsregister vermeld. De notarissen van Netwerk Notarissen kunnen ondernemers of aanstaande ondernemers informeren over de voor- en nadelen van een BV. Naast een gesprek met de notaris, is het ook verstandig in gesprek te gaan met de accountant. Deze kan de ondernemer uitleg verschaffen over de fiscale gevolgen van bedrijfsuitoefening via een BV. Als deze gunstig uitpakken, dan moet met enige snelheid worden gehandeld omdat er speciale fiscale faciliteiten zijn waaraan termijnen zijn verbonden.

Als de bezittingen en schulden van de eenmanszaak aan een BV worden overgedragen, mag de beschrijving (vaak de laatste balans van de eenmanszaak) ten tijde van de oprichting (het ondertekenen van de notariële akte) niet ouder zijn dan vijf maanden. De Netwerkkantoren bieden een compleet dienstenpakket, werken zeer efficiënt en zijn voor elke cliënt toegankelijk. De Netwerknotarissen vinden het belangrijk om de veelal complexe zaken in heldere taal te presenteren. Dat ziet men terug in brochures, op de website en in de akten.

Internet: www.netwerknotarissen.nl


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt