In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2006
File not found.

Innovatieve technieken in de fruitteelt

Nederland staat van oudsher bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige land- en tuinbouwproducten. Gezien de voortschrijdende ontwikkelingen in de fruiteelt in de ons omringende landen is er de branche veel aan gelegen om de marktpositie verder te versterken. Dit vereist voortdurende innovatie, te meer daar de overheid steeds hogere eisen stelt aan het milieu.


Peter Vleugel, Eduard van Antwerpen en Ad Slabbekoorn overleggen bij fruittelersbedrijf Vleugel-Pauwe in Oudelande.

De belasting van het milieu als gevolg van gewasbeschermingsmiddelen moet tot het nulpunt worden gereduceerd. Als de telers daar niet aan kunnen of willen voldoen is er een groot probleem voor de sector. Om het hoofd te bieden aan deze problematiek heeft Van Antwerpen Milieutechniek uit Nieuwdorp in samenwerking met Burg's Machinefabriek uit Oostdijk een waterzuiveringsinstallatie ontworpen, die bij het sorteren van het fruit het water continu zuiver houdt. Voordeel is dat de installatie eenvoudig inpasbaar is en simpel in het gebruik. Behalve een schoner product levert de installatie ook kostenbesparing op. „Nieuw aan deze techniek is dat het water doorlopend gereinigd wordt, waardoor het tot zelfs tien weken hergebruikt kan worden. Bovendien is ook de combinatie van technieken in één installatie innovatief. Chemische-, mechanische en biologische vervuiling wordt door de installatie uit het spoel- en transportwater opgevangen, zodat het water zuiver blijft. Uiteindelijk kan er schoon water, via een nageschakeld optioneel koolfilter, geloosd worden in de sloot. Een goede waterkwaliteit en zuinig watergebruik genieten prioriteit in de fruittelersbranche. Met de nieuwe installatie wordt daar op ingespeeld", aldus directeur Eduard van Antwerpen.

Bedrijfsvoering
Voorzitter Ad Slabbekoorn van de fruittelersorganisatie ZLTO-NFO is blij met innovatieve ontwikkelingen als deze. „Doelstelling van ZLTO-NFO is om de belangen van de fruittelers dusdanig te behartigen dat een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. Teelttechnieken en arbeid zijn belangrijke aandachtspunten. Wij zijn blij dat bedrijven het op zich nemen om mee te denken met de belangen van de fruittelers. Deze innovatieve technieken zijn een uitkomst voor de branche. Iedereen heeft tenslotte als taak om de natuur zo goed mogelijk te beheren, om het milieu zo min mogelijk te belasten. En de fruitteelt staat uiteraard dicht bij de natuur. Belangrijk is dat de generaties na ons ook nog in de fruitteelt werkzaam kunnen zijn. Onze organisatie heeft maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. De discussie over schade van met name gewasbeschermingsmiddelen speelt al geruime tijd. Er komen soms stoffen aan het licht waar vroeger niet aan gedacht werd. Dat komt mede door verfijnde detectiemethoden: analysemethoden waarbij tot drie cijfers achter de komma stoffen binnen een uur kunnen worden teruggevonden. De opsporingsmethoden worden steeds vernuftiger. De nieuwe installatie biedt uit sectoroogpunt belangrijke voordelen: minder gebruik van water, een goed eindproduct na het sorteren en het uiteindelijk lozen van schoon water. We streven er zelfs naar dat er drinkwater geloosd wordt", aldus Slabbekoorn.

Voorzitter Slabbekoorn van ZLTO-NFO en milieutechnicus Van Antwerpen.

Scoren
De concurrentiepositie van Nederland geniet hoge prioriteit bij de ZLTO-NFO. „We moeten zorgen dat we altijd een stapje voor blijven op het buitenland, dus ook op het gebied van milieuvriendelijkheid. Zeeuwse peren en appels bijvoorbeeld zijn producten die Europees gezien heel goed scoren. Ook landen als Engeland en Duitsland letten op duurzaam ondernemen. Zijn de afvalstoffen van de peren en de appels op een milieuvriendelijke wijze verwerkt? Supermarkten uit die landen letten op dergelijke aspecten", legt Slabbekoorn uit.
Maatschap Vleugel-Pauwe uit Oudelande heeft tijdig geanticipeerd op de voortschrijdende ontwikkelingen in het kader van duurzaam ondernemen. Dit bedrijf heeft als een van de eersten de waterzuiveringstallatie al een jaar naar volle tevredenheid in gebruik. „Voor onze afnemers zijn we hierdoor weer een stukje in rang gestegen. Met dankzij dit soort investeringen voldoen we ruim aan de leveringseisen", aldus Peter Vleugel. Een werkgroep met daarin onder andere vertegenwoordigers van de Nederlandse Waterschappen en NFO zijn onlangs op bezoek geweest in Oudelande. Zij juichen bovengenoemde initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen van harte toe.


...organiseert
'Innovatiekracht' hoofdthema BOS 2006

...produceert
Vervaardigen van grondbewerkingsmachine

...spreekt
In 't kort

...innoveert
Innovatieve technieken in de fruitteelt

...verdiept zich
Summer Experience beleven met Syntens

...blikt terug
ZIE 2006 succesvol verlopen

...wint
Samenwerking essentieel voor uitvoering innovaties

...stijgt
Logistiek is Zeeuwse banenmotor

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer flink

...herziet
Programma gemeenten onder de loep

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...bereikt meer
Veranderingen bij 'de Ondernemer'

...stimuleert
Durf te ondernemen

...presenteert
Java's Comedy Night

...loodst
Digitaal stappenplan biedt uitkomst

...viert
Nieuwe haring is lekker vet en mals

...verruimt
Kantorenmarkt voortvarend

...kraakt
Startende ondernemers steeds vaker tijdelijk in kantoorpand

...rijdt
Audi TT Coupé: Wonderschoon lijnenspel

...anticipeert
'Trots op de Zeeuwse havens'