In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2006
File not found.

Controlled Circulation bij 6000 ondernemers in West-Brabant en Zeeland, start Berichtenservice en wisseling accountmanagers
Veranderingen bij 'de Ondernemer'

Vanaf het mei-nummer 2006 zijn we gestart met Controlled Circulation van 'de Ondernemer' bij ruim 6000 directeuren en managers van ondernemingen in West-Brabant en Zeeland.


Johan van den Kieboom.

Twee jaar geleden is voor het eerst gesproken over Controlled Circulation. Zoals u zult begrijpen was de kernvraag daarbij of het gericht verspreiden van 'de Ondernemer' bij ruim 6.000 directeuren en managers in West-Brabant en Zeeland extra toegevoegde waarde zou opleveren aan het enorme bereik van meer dan 500.000 lezers.
De voordelen zijn duidelijk: het bereik wordt geoptimaliseerd en door de gerichte verspreiding wordt vanzelfsprekend ook gericht de doelgroep, de ondernemers in West-Brabant en Zeeland, bereikt. Hiermee ontstaat een uniek gericht bereik in deze regio en dus een uniek platform voor adverteerders. Tevens biedt deze vorm van verspreiden extra mogelijkheden zoals het bijsluiten van inserts en mailings.
Inmiddels hebben we twee nummers op deze wijze verspreid. De eerste ervaringen zijn zeer positief: ondanks dat men 'de Ondernemer' thuis leest, wordt het als prettig ervaren om 'de Ondernemer' op het zakelijk adres te ontvangen. De totale leestijd neemt hierdoor toe. Niet alleen de adverteerder, maar ook onze lezers waarderen dus de toegevoegde waarde van Controlled Circulation.

'de Ondernemer berichtenservice'
Zoals u zelf ziet is de redactionele inslag van ons blad positief kritisch en regionaal, gericht op succesvol zaken doen.
Hiervoor werken we nauw samen met diverse organisaties (o.a. de Kamer van Koophandel, Rewin, Syntens en MKB), bedrijfsverenigingen, organisatiebureaus, lokale en provinciale overheden.
Jaarlijks verschijnen ook een aantal themanummers waarin we een branche of regio extra belichten. Veelvuldig kwam bij onze redactie de vraag voor het plaatsen van kleine berichten zoals benoemingen, verhuizingen en jubilea in 'de Ondernemer'.
De laatste maanden nam deze vraag toe en is besloten om aan deze wens te voldoen. Per 1 augustus wordt gestart met 'de Ondernemer berichtenservice', een rubriek voor alle ondernemers in ons verspreidingsgebied voor hun zakelijke mededelingen. In de uitgave van 6 september zal de eerste 'de Ondernemer berichtenservice' geplaatst worden.
U kunt via onze web-site www.deondernemer.com inloggen bij de Ondernemer West Brabant en klikken op de button van 'de Ondernemer berichtenservice' U kunt daar uw mededeling kwijt en eventueel een pasfoto toevoegen. Alles over de voorwaarden en regels van de berichtenservice leest u op de website.

Wisseling accountmanagers
Paul Janssen, accountmanager 'de Ondernemer' West-Brabant, is benoemd tot accountmanager onroerend goed en financiële dienstverlening voor BN/DeStem en PZC. Deze functiewijziging heeft tot gevolg dat Jos van Dongen zich weer hoofdzakelijk zal gaan richten op de Ondernemer in het gebied West-Brabant. Voor de functie van accountmanager voor 'de Ondernemer' in Zeeland is inmiddels een sollicitatieprocedure opgestart. De beoogde ingangsdatum voor de gewijzigde functies is 1 oktober 2006.
Wilt u meer informatie over Controlled Circulation, toevoegen van úw inserts en mailings bij de Ondernemer of 'de Ondernemer- berichtenservice?
Bel naar 076-5312277, onze medewerkers geven u graag een goed advies.

Ik wens u veel leesplezier.

Johan van den Kieboom
Bladmanager de Ondernemer


...organiseert
'Innovatiekracht' hoofdthema BOS 2006

...produceert
Vervaardigen van grondbewerkingsmachine

...spreekt
In 't kort

...innoveert
Innovatieve technieken in de fruitteelt

...verdiept zich
Summer Experience beleven met Syntens

...blikt terug
ZIE 2006 succesvol verlopen

...wint
Samenwerking essentieel voor uitvoering innovaties

...stijgt
Logistiek is Zeeuwse banenmotor

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer flink

...herziet
Programma gemeenten onder de loep

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...bereikt meer
Veranderingen bij 'de Ondernemer'

...stimuleert
Durf te ondernemen

...presenteert
Java's Comedy Night

...loodst
Digitaal stappenplan biedt uitkomst

...viert
Nieuwe haring is lekker vet en mals

...verruimt
Kantorenmarkt voortvarend

...kraakt
Startende ondernemers steeds vaker tijdelijk in kantoorpand

...rijdt
Audi TT Coupé: Wonderschoon lijnenspel

...anticipeert
'Trots op de Zeeuwse havens'