In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2006
File not found.

'Trots op de Zeeuwse havens'

Het congres 'De Zeeuwse havens en de binnenvaart' dat vrijdag 23 juni plaatsvond in het Terneuzense Scheldetheater was zeer informatief van aard. Gastheer Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) verwelkomde bij monde van voorzitter Wim Vrijland 130 belangstellenden uit het Zeeuwse bedrijfsleven en de politiek. Vervolgens hield algemeen directeur Hans van der Hart van Zeeland Seaports een rede over de 'Evolutie van de binnenvaart in de Zeeuwse havens'.


Lisette Booij (voorlichter) en secretaris Kees de Vries van het Bureau Voorlichting Binnenvaart.

Hij stelt dat het imago van Vlissingen en Terneuzen als binnenvaarthavens moet worden opgevijzeld. De binnenvaart heeft tenslotte een steeds groter aandeel in het goederenvervoer. In 2005 was er sprake van een stijging van 28 procent, vergeleken met het jaar 2004. De totale overslag van de binnenvaart evenaart met 30 miljoen ton per jaar die van de zeevaart. In de Zeeuwse havens laden jaarlijks ongeveer 23.500 binnenschepen.

De komst van de Westerschelde Container Terminal in combinatie met een inlandse binnenvaartterminal zal ook een enorme stimulans aan de binnenvaart geven. "De WCT genereert tal van nieuwe activiteiten in de haven. Dit zal zich vertalen in meer overslag, werkgelegenheid, zeevaart en vooral ook meer binnenvaart. Wij verwachten dat tussen de 24 en 36 procent van het totaal aantal containers dat via de WCT wordt overgeslagen via de binnenvaart wordt afgehandeld. Dat betekent een totale overslag voor de binnenvaart van 500.000 tot 700.000 twintigvoets containers per jaar."

Vice-president Jasper Schrijver van ABN-AMRO tijdens het binnenvaartcongres in Terneuzen.

Anticiperen
Het havenschap Zeeland Seaports anticipeert op de nieuwe ontwikkelingen door te investeren in onder andere nieuwe kades in Terneuzen en wachtsteigers voor de binnenvaart pal achter de Westhavendam van de Sloehaven. Mede vanwege de concurrentieslag met andere havens wordt getracht om de haventarieven zo laag mogelijk te houden. Van der Hart streeft naar verregaande samenwerking met de haven van Duisburg. President-directeur Erich Staake van de haven van Duisburg was dan ook de volgende spreker tijdens het congres.

Na de pauze stelden secretaris Kees de Vries en voorlichter Lisette Booij van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) dat de binnenvaart een perfecte schakel vormt tussen deepsea, shortsea en het achterland. De Vries is directeur van Koninklijke Schuttevaer. Vervolgens ging vice-president Jasper Schrijver van ABN-AMRO Nederland in op de financiële aspecten van de op stapel staande ontwikkelingen.
Wim Vrijland: „Het was een inhoudelijk sterk congres. Met name in het kader van een heet hangijzer als de Westerschelde Container Terminal. Om mee te kunnen blijven doen in de economische vaart der volkeren is de realisering van de WCT bittere noodzaak.
De Zeeuwse havens zijn (ook) echte binnenvaarthavens. De extra belasting voor het wegennet door de WCT zal minimaal zijn. De WCT leidt tot capaciteitsvergroting en zal veel additionele werkgelegenheid opleveren. We moeten volgende generaties de ruimte geven om geld te verdienen zodat ook de sociale voorzieningen op peil kunnen worden gehouden.

De binnenvaart is klaar om het toenemende volume te accommoderen. Er is genoeg capaciteit op het water om de groei aan te kunnen." Vrijland was tot twee jaar geleden global director supply chain ofwel logistiek directeur van DOW Chemical in Terneuzen. Na zijn pensionering maakt hij zich sterk voor de Zeeuwse havens. Zeeland Port Promotions Council behartigt de belangen van haar leden, ongeveer 110 bedrijven die bij de Zeeuwse havens direct of indirect betrokken zijn. „De Zeeuwse havens zijn mooi. Daar moeten we trots op zijn. De laatste jaren profileren we ons steeds meer, zowel lokaal als internationaal. Namens ZPPC zijn we naar een aantal beurzen geweest, zoals in België, Griekenland en Brazilië. In september bezoeken we een beurs in China", aldus Vrijland.

Voorzitter Wim Vrijland van ZPPC dat het congres organiseerde.

...organiseert
'Innovatiekracht' hoofdthema BOS 2006

...produceert
Vervaardigen van grondbewerkingsmachine

...spreekt
In 't kort

...innoveert
Innovatieve technieken in de fruitteelt

...verdiept zich
Summer Experience beleven met Syntens

...blikt terug
ZIE 2006 succesvol verlopen

...wint
Samenwerking essentieel voor uitvoering innovaties

...stijgt
Logistiek is Zeeuwse banenmotor

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer flink

...herziet
Programma gemeenten onder de loep

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...bereikt meer
Veranderingen bij 'de Ondernemer'

...stimuleert
Durf te ondernemen

...presenteert
Java's Comedy Night

...loodst
Digitaal stappenplan biedt uitkomst

...viert
Nieuwe haring is lekker vet en mals

...verruimt
Kantorenmarkt voortvarend

...kraakt
Startende ondernemers steeds vaker tijdelijk in kantoorpand

...rijdt
Audi TT Coupé: Wonderschoon lijnenspel

...anticipeert
'Trots op de Zeeuwse havens'