In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2006
File not found.

ZIE 2006 succesvol verlopen

Dat innoveren leeft onder de ondernemers in Zeeland bleek weer tijdens het Zeeuws Innovatie Evenement ZIE 2006 dat Syntens op 15 juni in de Hogeschool Zeeland georganiseerd heeft. Ruim 250 deelnemers meldden zich voor een van de workshops van het innovatiesymposium en lieten zich inspireren door Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland en oprichter van Oil & Vinegar, John Blogg.

Het innovatiesymposium was het hart van ZIE 2006. In negen verschillende workshops, gerelateerd aan vijf voor Zeeland belangrijke, economische sectoren, lieten deskundigen zien welke ontwikkelingen er gaande zijn en welke kansen er voor Zeeland liggen. Achterliggende idee van de workshops is dat ondernemers geïnspireerd raken om zelf innovatieve ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. „Elke ondernemer heeft ten minste één innovatief idee in zijn hoofd en het zijn echt niet alleen de grote ondernemingen die met innovaties komen”, stelde Loek Herman in zijn toespraak. Met de uitvoering van ideeën kan het wel eens tegenzitten, meende hij.
De strakke handhaving van de mededingingswet staat samenwerking met andere bedrijven, noodzakelijk om tot goede uitvoering van innovaties te komen, in de weg. Ook de bureaucratische rompslomp rond octrooiaanvragen maakt het de ondernemer niet makkelijk. Door dergelijke belemmeringen op te heffen, kunnen ondernemers zich richten op innoveren en hun ideeën uitwerken. Wim van Gelder, Commissaris van de Koningin voor Zeeland, legde de bal in zijn openingstoespraak ook bij de ondernemers zelf. „Creativiteit, ambitie, moed en openheid worden niet alleen soms door overheidsbeleid in de kiem gesmoord, maar ook door menselijke karaktertrekken als onwil, zelfgenoegzaamheid en risicomijdend gedrag.”

Van Gelder meende dat het Zeeuws Innovatie Evenement een belangrijke bijdrage kan leveren aan de mentaliteitsverandering door verbindingen te leggen en gesprekken aan te gaan. John Blogg reageerde kort op Hermans door te stellen dat er alleen grote ondernemers bestaan, soms alleen met een kleine zaak. „Vaak word je ondernemer niet omdat je het wilt, maar omdat je een goed idee wilt uitvoeren.” Hij benadrukte het belang van de gemotiveerde, geloofwaardige presentatie van het idee om zo banken te laten investeren. „Hou de ogen gericht op het doel.
Laat je niet afleiden door obstakels, dan worden ze te groot en kom je niet verder”, was zijn advies.

Syntens,
innovatienetwerk
voor ondernemers

Bezoekadres:
Buitenruststraat 225
4337 ER Middelburg

Postadres:
Postbus 8128
4330 EC Middelburg

telefoon: 088 444 0 555
telefax: 0118 628 181

Internet: www.syntens.nl
E-mail: middelburg@syntens.nl


...organiseert
'Innovatiekracht' hoofdthema BOS 2006

...produceert
Vervaardigen van grondbewerkingsmachine

...spreekt
In 't kort

...innoveert
Innovatieve technieken in de fruitteelt

...verdiept zich
Summer Experience beleven met Syntens

...blikt terug
ZIE 2006 succesvol verlopen

...wint
Samenwerking essentieel voor uitvoering innovaties

...stijgt
Logistiek is Zeeuwse banenmotor

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer flink

...herziet
Programma gemeenten onder de loep

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...bereikt meer
Veranderingen bij 'de Ondernemer'

...stimuleert
Durf te ondernemen

...presenteert
Java's Comedy Night

...loodst
Digitaal stappenplan biedt uitkomst

...viert
Nieuwe haring is lekker vet en mals

...verruimt
Kantorenmarkt voortvarend

...kraakt
Startende ondernemers steeds vaker tijdelijk in kantoorpand

...rijdt
Audi TT Coupé: Wonderschoon lijnenspel

...anticipeert
'Trots op de Zeeuwse havens'