In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2006
File not found.

De Beleggingsadviseurs

Voetbal en economie.
Rin Visser - ABN Amro Bank, beleggingsadviseur

Rin Visser Afgezien van het feit dat veel economen van voetbal houden en elk excuus zullen aangrijpenom zich tijdens werktijd met voetbal bezig te kunnen houden, denken wij dat voetbal wel degelijk een impact heeft op de economie en daarom een zekere onderzoeksinspanning rechtvaardigt ("soccernomics").
De effecten op macro-economisch niveau en financiële markten zijn niet zo groot dat ze van een recessie een hoogconjunctuur maken, maar moeten zeker niet worden onderschat. Zo is in mei de index voor de detailhandelsverkopen in de eurolanden gestegen van 54,6 naar 56,3. Wellicht goed om de koersontwikkeling van de producenten van LCD schermen ( Philips b.v.) en sportartikelen in de gaten te houden. Kijkend naar het verleden blijkt bijvoorbeeld dat de economische groei bij wereldkampioenen gemiddeld hoger uitvalt dan bij de verliezend finalisten in het jaar van de ontknoping. Ondanks een paar uitschieters geldt in de meeste gevallen: 'the winner takes it all'.
De gemiddelde kampioen krijgt namelijk een economische bonus van gemiddeld 0,7%, terwijl de nummer twee gemiddeld 0,3% groei verliest ten opzichte van het jaar daarvoor. Tussen 1970 en nu zijn er twee belangrijke uitzonderingen op de regel dat de winnaar 'alles neemt'. In 1974 en 1978 beleefden respectievelijk de Argentijnse en de Duitse economie een flinke groeivertraging (in het laatste geval zelfs een zware recessie). Je zou bijna gaan denken dat deze landen onterecht wereldkampioen zijn geworden... Overigens vertraagde ook de economie van de verliezend finalist - in beide gevallen Nederland - enigszins, maar lang niet zo dramatisch als bij de winnaars. Nog veel plezier met de ontknoping van de WK 2006.


Absolute Return
Martin Janse - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Martin Janse Absolute Return is een relatief nieuwe beleggingscategorie die steeds populairder wordt. Fondsbeheerders zijn zeker overtuigd van de mogelijkheden om met deze beleggingscategorie de kans op rendement te vergroten en het risico te beheersen. Maar wat is Absolute Return precies? Absolute Return streeft, zoals de term al aangeeft, een absoluut positief rendement na.
Het gaat niet om het verslaan van een index maar om het behalen van een vooraf bepaald positief rendement. Absolute Return is niet afhankelijk van een bepaalde marktrichting; in zowel een neergaande als opgaande markt kan rendement worden gemaakt. Dit kan doordat een Absolute Returnbeleggingsfonds zowel 'long' als 'short' kan beleggen. 'Long' beleggen houdt in dat er effecten worden gekocht waarvan de koers naar verwachting gaat stijgen, waardoor ze uiteindelijk met winst kunnen worden verkocht.
Het tegenovergestelde hiervan is 'short' beleggen. In plaats van te profiteren van een koersstijging probeert een short-belegger juist voordeel te halen uit de koersdaling van een effect. De te verkopen effecten worden van een andere belegger geleend. Als de koers gedaald is, worden de effecten tegen een lagere prijs teruggekocht en weer teruggegeven aan de lener. Het verschil tussen de koers waarvoor de aandelen verkocht en teruggekocht zijn, vormt - onder aftrek van kosten - de winst voor de belegger. Door zowel 'long' als 'short' te beleggen, kan een Absolute Return-product bij stijgende én bij dalende markten winst behalen. Zeker nu de obligatiekoersen dalen door de stijgende rente kan een Absolute Return-product een welkome aanvulling zijn op een obligatieportefeuille. Uw beleggingsadviseur zal u graag hierover adviseren.


Correctie of harde landing?
Arjan Bakker - ING bank, Senior adviseur beleggen ING Private Banking

Arjan Bakker Het is weer eens zover: de aandelenbeleggers lijken anders over de wereld te denken dan de obligatiebeleggers. Op de aandelenmarkten wordt gevreesd voor toenemende inflatie. Dat zou impliceren dat de Amerikaanse monetaire autoriteit (de Fed) de korte rente verder moet verhogen.
Dat zou tegenvallende economische groei betekenen, dus negatief voor de winstontwikkeling van bedrijven; reden om aandelen in de verkoop te doen. Oppervlakkig bezien dit scenario op de obligatiemarkten niet waarschijnlijk geacht. Immers, de koersbewegingen hier zijn na begin mei vrij vlak. Blijkbaar vertrouwen de obligatiebeleggers wel op een beheerste afkoeling van de economie in de VS, ofwel een zachte landing.
Het zou echter ook zo kunnen zijn dat obligatiebeleggers wel degelijk dezelfde vrees hebben, maar alleen niet definitief hebben uitgemaakt welke beleggingskeuze gemaakt moet worden. Sneller stijgende inflatie is immers negatief voor obligatiekoersen, maar een harde landing van de Amerikaanse economie werkt juist in het voordeel van de obligatiebelegger. In het geval van een zachte landing kunnen we constateren dat de aandelenbelegger simpelweg last heeft van de bibberaties en kunnen we spreken van een gewone correctie op de aandelenmarkt. Dan wordt het weer tijd om met kopersogen naar aandelen te kijken. Wordt het een harde landing dan is een tegengestelde beleggingsconclusie te trekken. Want een afkoelende Amerikaanse economie pleit voor uitbreiding van de obligatieposities. Maar dan wel eerst nog even de volgende rentestappen van de Fed absorberen!


Nieuwe spelen, nieuwe kansen,
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Veel particuliere beleggers zijn de afgelopen maanden met de schrik vrij gekomen. In luttele weken zagen ze hun winst over de eerste helft van 2006 verdampen. We zetten een aantal oorzaken op rij. De belangrijkste is de scherp gestegen inflatievrees, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente toch weer verder zal moeten verhogen om die inflatie te beteugelen.
Maar een hogere rente bedreigt echter de economische groei en wakkert weer de vrees aan dat de Amerikaanse groei scherper zal terugvallen dan ingecalculeerd. In Europa begint de economische groei eindelijk meer vorm te krijgen, maar blijft de inflatie hardnekkig boven 2% hangen en dat heeft een centrale bankier de opmerking ontlokt dat het huidige renteniveau van 2,75% beslist laag is.
In Japan is een einde gekomen aan het beleid van de centrale bank om veel liquiditeiten de markt in te pompen om de deflatie te bestrijden. Aan een lange periode van goedkoop geld is daarmee een einde is gekomen en de stijgende rente maakt de belegger schrikachtig. Toch is er veel goed nieuws. De wereldeconomie blijft sterk. In de VS gaat de groei afnemen, maar zal nog steeds om en nabij 3% uitkomen. Voor het 11de kwartaal op rij zullen de bedrijven over het afgelopen kwartaal een winstgroei laten zien van meer dan 10%. Hoewel de markt duidelijk uit het lood is geslagen, biedt ze zodoende nieuwe kansen voor wie mee wil spelen.


Akzo Nobel: juiste medicijn voor een psychotische markt
Paul Koole - Rabobank Beveland, Adjunct directeur Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Paul Koole Ook in de maand juni is het sentiment ter beurze behoorlijk onstuimig geweest. De correctie van de laatste maanden ligt volgens ons vooral aan een toegenomen risicoafkeer van beleggers. Na een aantal goede beursjaren met weinig koersschommelingen, draaien de beleggers naar een voorzichtigere portefeuillesamenstelling. Ook hebben wij de indruk dat veel hedgefondsen, die vaak met geleend geld werken, hun posities aan het afbouwen zijn nu de kostprijs van geld hoger is geworden.
Wij zijn zeker niet negatief over de aandelenmarkten voor de toekomst aangezien de fundamentele ontwikkelingen gezond zijn.
Een leuk aandeel, dat onder het slechte beurssentiment ook bijna 20% in waarde is gedaald, is Akzo Nobel. Er zijn drie redenen te noemen waarom Akzo Nobel naar onze mening een absolute kooptip is op het niveau van circa 41 euro. De eerste reden is de goede winstgroei die wij verwachten voor de komende jaren. Een tweede reden is dat de recente fusie- en overnamegolf in de farmaciesector positief kan uitwerken op de koers van het aandeel. Een derde reden is de afsplitsing van Organon, die als katalysator kan gaan werken voor een opwaardering van het aandeel. Naar onze mening staat Akzo Nobel te laag in vergelijking met de 50 à 55 euro per aandeel die de verschillende bedrijfsonderdelen vertegenwoordigen. Wij verwachten een opwaardering van Akzo Nobel door de afsplitsing van de farmacie-activiteiten en de autonome winstgroei voor de komende jaren. Kortom Akzo Nobel is het medicijn om te profiteren van het huidige marktsentiment.


In de goot: de steepener obligatie
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest Even het geheugen opfrissen. Deze obligaties betalen gedurende de looptijd het renteverschil (spread) uit tussen 2 jaars en 10 jaars staatsleningen, vaak met een bodemrente. Historisch gezien ligt de 'spread' rond 1,25% en vele obligaties hebben de formule om dit verschil 4 maal uit te betalen. Dus het te verwachte rendement ligt op 4*1,25%= 5%.
Het vervelende is (half)jaarlijkse renteherziening. Doordat de inflatie in Europa oploopt heeft de ECB de korte rente verhoogd. Het renteverschil is teruggelopen naar 0,55%. Gevolg is een jaarrente van 2,20%, niet echt veel dus. Grote koersdalingen in steepeners zijn het gevolg geweest, maar ook hier lijken beleggers weer te overdrijven. Enig rekenwerk geeft aan dat het minimale rendement tot aan aflossing boven de 4% uitkomt (bodemrente +aflossingswinst).
En dat voor leningen met een 8-9 jarige looptijd. Het leuke daarbij is, indien het renteverschil weer groter wordt, u een extra rendement kunt behalen. Beperkt risico met de kans op meer. Er zal dan meer rente worden uitbetaald dan de afgesproken bodemrente. Uiteraard kan het renteverschil nog kleiner worden of zelfs negatief worden, maar dan geldt het minimale berekende rendement. Als u van mening bent dat inflatie en economische groei beperkt zal blijven c.q. zal afnemen de komende jaren, kan de steepener interessant zijn. Wel adviseer ik u de condities van deze obligaties goed te (laten) beoordelen gezien de complexiteit en diversiteit van de leningen want hierin schuilt vaak ook de aantrekkelijkheid.


...organiseert
'Innovatiekracht' hoofdthema BOS 2006

...produceert
Vervaardigen van grondbewerkingsmachine

...spreekt
In 't kort

...innoveert
Innovatieve technieken in de fruitteelt

...verdiept zich
Summer Experience beleven met Syntens

...blikt terug
ZIE 2006 succesvol verlopen

...wint
Samenwerking essentieel voor uitvoering innovaties

...stijgt
Logistiek is Zeeuwse banenmotor

...groeit
Aantal Zeeuwse starters stijgt weer flink

...herziet
Programma gemeenten onder de loep

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...bereikt meer
Veranderingen bij 'de Ondernemer'

...stimuleert
Durf te ondernemen

...presenteert
Java's Comedy Night

...loodst
Digitaal stappenplan biedt uitkomst

...viert
Nieuwe haring is lekker vet en mals

...verruimt
Kantorenmarkt voortvarend

...kraakt
Startende ondernemers steeds vaker tijdelijk in kantoorpand

...rijdt
Audi TT Coupé: Wonderschoon lijnenspel

...anticipeert
'Trots op de Zeeuwse havens'