In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.

Betrouwbaar vermogensbeheer

Evert Verwer uit Sint-Jansteen verruilde zijn dikbelegde boterham als senior beleggingsadviseur bij de ING Bank voor een onzeker bestaan als zelfstandig ondernemer. Samen met zijn Brabantse compagnons drs. ing. Walter Janssen en mr. Johan van Sprundel richtte hij enkele jaren geleden Verwer & Janssen Vermogensmanagement op.


Evert Verwer: „Ons bedrijf is de eerste en enige onafhankelijke vermogensbeheerder in Zeeland."

Sinds afgelopen mei is de rechtsvorm van commanditaire vennootschap (CV) omgezet naar die van een besloten vennootschap (BV). Formeel gezien zijn de voormalige beherende vennoten Verwer en Janssen algemeen respectievelijk commercieel directeur en Van Sprundel (de vroegere commandiet) financieel directeur. Sinds 1 oktober heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan Verwer & Janssen het statuut voor Vermogensbeheerder toegekend. Het juridisch kader is de per 1 januari 2006 van kracht zijnde Wet Financiële Dienstverlening (WFD). Deze wet beoogt het kaf van het koren te scheiden. Zonder vergunning is het verboden om als financiële dienstverlener actief te zijn. De vergunning staat op naam van de onderneming, maar wordt afgegeven op basis van deskundigheid en betrouwbaarheid van de natuurlijke personen. „Wij hebben toen gemeend het veel zwaardere statuut voor Vermogensbeheerder aan te vragen. Naast het feit dat we als beleggingsadviseur mogen optreden voldoen we ook als vermogensbeheerder aan de hoogste kwalificaties. Als beleggingsadviseur zit je op de bagagedrager en adviseer je om rechts- of linksaf te slaan, als vermogensbeheerderheb je ook de mogelijkheid om zelf te sturen. Ons bedrijf is de eerste en enige onafhankelijke vermogensbeheerder in de provincie Zeeland. Wij voldoen aan zwaarwegende voorwaarden op het gebied van deskundigheid, betrouwbaarheid, managementervaring en financiën", aldus de 40-jarige Evert Verwer.

Ervaring
Temidden van zijn academische compagnons is de welbespraakte Zeeuws-Vlaming de selfmademan van het prille bedrijf. Verwer heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de financiële wereld. „Na de meao in 1985 ben ik eerst gaan werken als cliëntadviseur bij de Rabobank. Vervolgens ging ik naar de ABN/AMRO en de ING Bank. Ik had tot het jaar 2000 veel vrijheid bij de ING Bank, maar vanaf die tijd werd ineens van bovenuit gedirigeerd hoe de klanten moesten worden geadviseerd. Maatwerk veranderde in confectiewerk. De uitdaging was er niet meer, ik voelde me steeds meer een marionet van de bank. Tot 2003 ben ik gebleven, mede door aantrekkelijke salarisverhogingen. Ik vertrok iedere dag om 07.30 uur en kwam pas 's avonds laat thuis. Toen begon ik mezelf af te vragen: 'is me dat allemaal wel waard?'Als zelfstandig ondernemer maak ik nog meer uren, maar zie wel mijn vrouw en kinderen veel vaker omdat ik grotendeels vanaf mijn kantoor aan huis werk", vertelt Evert die gehuwd is met Dominique en vader is van Lisa (9), Nina (6) en Daan (1).

Evert Verwer en zijn compagnons Walter Janssen (midden) en Johan van Sprundel (rechts).

Met zijn eigen bedrijf kan Evert Verwer zijn eigen koers varen. Dat spreekt hem aan, evenals de persoonlijke aandacht voor de klant. „Wij geven de klant het gevoel dat hij bijzonder is. Ook kleinere klanten bieden wij 'taylor made' toegevoegde waarde. We richten ons met name op die beleggers die van de traditionele banken niet meer het advies en de aandacht krijgen van voorheen. Eind jaren negentig, toen was beleggen nog volksport nummer 1, waren beleggers (van groot tot klein) van harte welkom bij de grootbanken. Toen de aandelenkoersen in 2001 behoorlijk daalden, gingen de banken zich anders opstellen. De lat om nog langer persoonlijk advies te krijgen, werd (met veelal minimumbedragen van zo'n 4 ton) bij de meeste banken steeds hoger gelegd. Als je niet aan het criterium van minimaal vermogen voldeed, werd je vriendelijk doch dringend andere kanalen opgestuurd zoals standaardbeleggingsfondsen of zelf beleggen via internet zonder advies. Je hebt echter, zeker ook op het moment van koersdalingen (na aanvankelijke forse stijgingen), recht op gedegen maatwerk."

Kapitaalsgaranties
Verwer en Jansen profileren zich als beleggingsadviseur en vermogensbeheerder op het gebied van 'Structured Products', ofwel gestructureerde beleggingsproducten. „Beleggers hebben steeds meer behoefte aan minimale kapitaalsgaranties met risicospreiding en waarbij vervelende verrassingen worden voorkomen. Inmiddels is in Nederland bijna één op de drie beleggers van 'Structured Products' voorzien. Bij onze klanten is dat percentage zelfs 95 procent. De meeste producten bieden naar boven toe een onbegrensd potentieel, terwijl de neerwaartse risico's zeer beperkt zijn. Wij selecteren de beste marktproducten voor onze klanten en werken daarbij samen met gerenommeerde partijen zoals Société Générale Paris, Armajaro London, Barclays London en UBS Zürich." Verwer & Janssen is niet alleen interessant voor de individuele particuliere belegger. „Wij zijn ook een betrouwbare partner voor intermediairs zoals accountants of assurantietussenpersonen. Het zijn partijen die in hun dagelijkse werkzaamheden regelmatig klanten tegenkomen die zich ook op beleggingsgebied willen laten adviseren. Conform de Wet op de Financiële Dienstverlening moeten veel intermediairs hun klanten verwijzen naar bevoegde vermogensbeheerders of banken. Bij ons ontvangt de klant een deskundig en onafhankelijk beleggingsadvies", stelt Evert Verwer. In het kader van grensoverschrijdende financiële dienstverlening beschikt zijn bedrijf ook over een Europees paspoort.

Meer informatie:
E-mail: info@vermogensmanagers.nl
Internet: www.vermogensmanagers.nl


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beheert
Betrouwbaar vermogensbeheer

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...onderneemt
Onbekend maakt onbemind

...verankert
Innovatie verankeren binnen de organisatie

...werkt
Aantal banen in Zeeland groeit flink

...netwerkt
Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

....loont
Duurzaam Ondernemen loont!

...confronteerd
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...wint
Online boekhouden als financiële cockpit

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...verandert
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...kiest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...luncht
Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

...spreekt
De Feyter Group wint BOS 2006

...bracht op
Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006