In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.

















Aantal banen in Zeeland groeit flink

Het afgelopen jaar zijn er meer dan 4.000 banen in Zeeland bijgekomen. Daarmee is het aantal arbeidsplaatsen gegroeid tot ruim 172.000, een stijging van 2,5 procent. Met deze flinke groei is de voortdurende daling van de werkgelegenheid bij de ruim 31.000 Zeeuwse bedrijven en instellingen in de afgelopen jaren doorbroken. Zo werd in 2005 nog een verlies van 1000 banen geteld. Positief is dat deze werkgelegenheidsgroei zich in bijna alle sectoren heeft voorgedaan.


'De transport- en logistieke sector spint garen bij het aantrekken van de economie in Europa. Het afgelopen jaar kwamen er zo'n 400 banen in deze sector bij'

Dit blijkt uit het jaarlijkse RIBIZ-onderzoek. Dit onderzoek geeft een beeld van de ontwikkeling van de Zeeuwse werkgelegenheid tussen mei 2005 en mei 2006.
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de industrie past in het algemene beeld: tussen mei 2005 en mei 2006 groeide de industriële werkgelegenheid met ruim 400 arbeidsplaatsen, ofwel met 1,7%. Daarmee kwam de al jaren ingezette daling van het aantal arbeidsplaatsen van deze voor de Zeeuwse economie zo belangrijke sector tot stilstand.
De bouw laat ook positieve cijfers zien. Het afgelopen jaar kwamen er zo'n 1300 banen in de sector bij (+2,4%). Een belangrijke oorzaak is te vinden in het aantrekken van de bouwactiviteiten in Zeeland. Dit uit zich onder andere in een toename te zien van het aantal klusbedrijven en timmer- en bouwinstallatiebedrijven.
De transport- en logistieke sector in Zeeland trok duidelijk profijt van het aantrekken van de economie in Europa. In tegenstelling tot de periode mei 2004 en mei 2005, toen nog sprake was van een daling met 1,6%, steeg na mei 2005 de werkgelegenheid met maar liefst ruim 4%. Het aantal arbeidsplaatsen in deze sector groeide met maar liefst ruim 400 tot ruim 10.700.
In de toeristische sector bleef de werkgelegenheidsgroei achter bij de gemiddelde groei in Zeeland. Het aantal banen groeide met 1,6%. Het beeld van de sector financiële dienstverlening wijkt van de algemene trend af. Vooral als gevolg van voortgaande schaalvergroting in het bankwezen werden zo'n 30 banen minder geteld dan in mei 2005.
De winst aan banen deed zich in bijna alle sectoren voor, maar de grootste groei deed zich voor in de zakelijke dienstverlening. Met een groei van 1200 banen (+ 8%) was de zakelijke dienstverlening goed voor ongeveer een derde van het totaal aantal nieuwe banen in Zeeland. Vooral bij schoonmaakbedrijven en in de beveiligingsbranche groeide de werkgelegenheid. Een andere oorzaak is te vinden in de toename van het aantal adviesbureaus.

Sterke groei in zorg
In de zorg is het aantal arbeidsplaatsen met bijna 600 gestegen. Zo is er een flinke groei te zien in het aantal banen bij de drie Zeeuwse ziekenhuizen. Ook is er een fors aantal banen in de paramedische zorg, zoals psychotherapeuten en pedagogen, bijgekomen. Tevens is er een stijging te zien van het aantal jobs in de verzorgingstehuizen. Tussen mei 2004 en mei 2005 kampte deze sector nog met een verlies van 350 banen. Dit werd toen veroorzaakt door het verlies van banen in de thuiszorg en de kinderopvang.

Ook is er groei van banen te zien in het Zeeuwse onderwijs. Vorig jaar was er nog een verlies van ruim 100 banen te zien. Dit jaar groeide het aantal met ruim 300. (+3,5%). De stijging vond vooral plaats in het basisonderwijs en in het vmbo.

Bron: Ribiz


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beheert
Betrouwbaar vermogensbeheer

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...onderneemt
Onbekend maakt onbemind

...verankert
Innovatie verankeren binnen de organisatie

...werkt
Aantal banen in Zeeland groeit flink

...netwerkt
Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

....loont
Duurzaam Ondernemen loont!

...confronteerd
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...wint
Online boekhouden als financiële cockpit

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...verandert
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...kiest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...luncht
Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

...spreekt
De Feyter Group wint BOS 2006

...bracht op
Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006