In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.

Innovatie in Zeeland
Onbekend maakt onbemind

Ondernemers in het MKB beschouwen innovatie nog te vaak als een 'ver van je bedshow'. Ze denken dat hun bedrijf er te klein voor is, menen dat de investeringen te fors zijn en zien lang niet altijd de mogelijkheden. Toch leven er vaak goede, innovatieve ideeën onder ondernemers die met relatief weinig inzet tot nieuwe producten of processen kunnen leiden.


Carrosserie Elenbaas transporteert met de nieuwe wagens het materiaal snel en efficiënt van en naar de spuiterij. Hierdoor heeft het bedrijf minder handelingen en minder kans op beschadigen van gespoten materiaal.

Jack Hoogenboom, adviseur bij Syntens het innovatienetwerk voor ondernemers, ervaart nog vaak dat MKB-ondernemers zich afsluiten voor innovatie binnen hun bedrijf. „Veel ondernemers associëren innovaties met complexe technische processen”, meent Hoogenboom. „Dat kan, maar hoeft niet. Je kunt een nieuw productieproces ontwikkelen maar ook bijvoorbeeld een innovatieve marketingstrategie. Als je ziet welke resultaten er dankzij projecten als Strategisch Innoveren in Zeeland bij een breed scala aan MKB-ondernemingen behaald zijn, dan weet je dat innoveren zinvol kan zijn.”

Strategisch Innoveren in Zeeland
Syntens voerde tot 1 januari 2006 in opdracht van de provincie Zeeland het project Strategisch Innoveren in Zeeland (SIZ) uit. Het doel was bij het Zeeuwse MKB concrete en succesvolle innovaties tot stand te brengen in de vorm van nieuwe producten, diensten of bedrijfsprocessen. Hoogenboom: „De strategische aandacht voor vernieuwing lag in Zeeland lager dan elders in Nederland. Toch is innovatie een belangrijke voorwaarde om concurrerend te kunnen zijn. Dankzij SIZ hebben we interessante resultaten kunnen bereiken.” (zie onderste alinea)

Praktijkvoorbeelden
Vooral de individuele adviestrajecten van de Syntensadviseurs spreken de ondernemers aan. De adviseurs kennen de regionale ontwikkelingen en weten wat er binnen het bedrijfsleven en de verschillende overheden speelt. Zij ondersteunen de ondernemer in de ontwikkeling van een visie en strategie. Daarmee kan hij bepalen of hij op de goede weg zit met zijn vernieuwingsideeën. Die functie als adviserend klankbord blijken de ondernemers zeer te waarderen. Dankzij dit individuele adviestraject - in combinatie met een onderzoek door studenten van de Hogeschool Zeeland (HZ) en advies van externe deskundigen - hebben SIZ-deelnemers kans gezien hun product- of dienstenpakket of hun processen te vernieuwen. Op de site www.innovatienetwerkzeeland.nl zijn praktijkvoorbeelden weergegeven van de behaalde resultaten. Soms gaat het om relatief kleine veranderingen. Zo wilde Ontop in Middelburg, producent van modulaire schoorsteensystemen zijn website verbeteren omdat hun afnemers behoefte hebben aan actuele informatie. Ook moest er een webwinkel aan gekoppeld worden. Andere keren wordt een werkplaats geheel heringericht, zoals bij Carrosserie Elenbaas uit Poortvliet. Hans Elenbaas: „Daarmee werd een logisch verloop in het productieproces bereikt en ontstond de mogelijkheid om parallel en modulair te bouwen. Dat bekort fors onze doorlooptijd. De Syntensadviseur heeft voor ons deuren geopend en ons blikveld verruimd.”

Innovatienetwerk Zeeland
Syntens werkt samen met kennisleveranciers als de HZ, TNO, Technische Universiteiten, collega-ondernemers, SenterNovem. „Die samenwerking biedt het bedrijfsleven veel interessante kansen”, meent Hoogenboom. „Zo kunnen studenten onder deskundige begeleiding onderzoek doen en opdrachten uitvoeren. Syntens kan gespecialiseerde deskundigen aanbevelen en samenwerkingsverbanden binnen ketens of clusters bevorderen.” Hoogenboom vervolgt: „De komende tijd wordt het Innovatienetwerk Zeeland omgezet tot een stichting of vereniging. De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) krijgt een grote rol toebedeeld. Behalve de HZ worden ook innovatieve ondernemers, het MKB-Zeeland en de twee Zeeuwse Regionale Opleidings Centra er bij betrokken.
Op die manier kan ondernemend Zeeland binnenkort beschikken over een breed netwerk dat ondernemers graag helpt vernieuwingsideeën te ontwikkelen.”

Het project Strategisch Innoveren in Zeeland leverde onder meer de volgende resultaten op:

 • Ruim honderd individuele adviestrajecten voor ondernemingen in de maakindustrie, voedingsindustrie, zakelijke dienstverlening en de creatieve media;
 • Zes businessclusters;
 • Vier netwerkbijeenkomsten;
 • Zes masterclasses;
 • Acht subsidiespreekuren in samenwerking met SenterNovem.


 • ...inspireert
  Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

  ...beheert
  Betrouwbaar vermogensbeheer

  ...groeit
  Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

  ...onderneemt
  Onbekend maakt onbemind

  ...verankert
  Innovatie verankeren binnen de organisatie

  ...werkt
  Aantal banen in Zeeland groeit flink

  ...netwerkt
  Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

  ....loont
  Duurzaam Ondernemen loont!

  ...confronteerd
  Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

  ...vertrouwd
  "Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

  ...wint
  Online boekhouden als financiële cockpit

  ...levert aan
  Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

  ...verandert
  Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

  ...kiest
  Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

  ...belegt
  De Beleggingsadviseurs

  ...luncht
  Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

  ...spreekt
  De Feyter Group wint BOS 2006

  ...bracht op
  Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

  ...stijgt
  Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006