In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.


Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006

Het eerste halfjaar liet de kantorenmarkt in Nederland een positief beeld zien. Ook het derde kwartaal, traditioneel een rustige periode op de kantorenmarkt, is goed. Het aanbod daalde licht en de opname is vergeleken met dezelfde periode in 2005 met ruim 30 procent flink gestegen.Vanaf het vierde kwartaal vorig jaar is er een daling waarneembaar in het aantal aangeboden vierkante meters kantoor. Ook dit kwartaal zet deze daling -zij het licht- door. Het totale metrage komt nu uit op 5,2 miljoen vierkante meter en is ten opzichte van het vorige kwartaal met 1 procent afgenomen. Het percentage nieuwbouw groeit vergeleken met vorige kwartaal. Ruim 16 procent van het aantal aangeboden vierkante meters is nieuw op de markt.

De overige 84 procent betreft bestaande bouw. Ondanks de grote leegstand van kantoren in Nederland is er aan nieuwbouwplannen geen gebrek. Op dit moment is er een harde planvoorraad van ruim 1,6 miljoen vierkante meter. Het totale aanbod in Nederland daalde 1 procent vergeleken met het tweede kwartaal, regionaal zijn er wel verschillen waar te nemen. In 12 van de 23 onderzochte kantoorregio's daalde het aanbod.

In totaal worden er 2.611 objecten van minimaal 250 vierkante meter op de markt aangeboden en dat betekent een daling van 63 objecten ten opzichte van het tweede kwartaal. Het grootste gedeelte van het aanbod betreft panden tussen de 500 en 1.000 vierkante meter, de gemiddelde grootte komt uit op 1.973 vierkante meter. In totaal zijn er 53 kantoren in aanbod die groter zijn dan 10.000 vierkante meter, 47 van deze panden zijn in de Randstad te vinden. In het Noorden zijn dergelijk aaneengesloten metrages niet te vinden.

Opname: sterk derde kwartaal
Hoewel de opname van het vorig kwartaal niet geëvenaard wordt, is de opname in het derde kwartaal wel hoog. In totaal werd 392.000 vierkante meters kantoor opgenomen en dat is, voor het doorgaans rustige derde kwartaal, goed. Het opnameniveau is ongeveer gelijk aan dat van het eerste kwartaal dit jaar. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is er een stijging te zien van maar liefst 32 procent. De opname betreft voornamelijk bestaande bouw, slechts 14 procent is nieuwbouw.

In totaal hebben er in het derde kwartaal 248 gebruikerstransacties plaatsgevonden in de 23 kantoorregio's. Opvallend is dat de grootte per opname aanzienlijk lager is dan in het vorige kwartaal. De gemiddelde transactie betrof 1.579 vierkante meter, terwijl dit getal vorig kwartaal bijna 100 vierkante meter hoger was. In het derde kwartaal waren er zes opnames van boven de 10.000 vierkante meter, waarvan er vijf plaats vonden in de Randstad.

De kantorenmarktratio (de jaarlijkse opname als percentage van het aanbod) stabiliseert en komt net als vorig kwartaal uit op 33 procent. De meest krappe markt is met 89 procent te vinden in Den Bosch, gevolgd door Maastricht.
(bron: Dynamis).


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beheert
Betrouwbaar vermogensbeheer

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...onderneemt
Onbekend maakt onbemind

...verankert
Innovatie verankeren binnen de organisatie

...werkt
Aantal banen in Zeeland groeit flink

...netwerkt
Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

....loont
Duurzaam Ondernemen loont!

...confronteerd
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...wint
Online boekhouden als financiële cockpit

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...verandert
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...kiest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...luncht
Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

...spreekt
De Feyter Group wint BOS 2006

...bracht op
Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006