In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.

Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

Schandalen bij Enron, Ahold en Parmalat, accountants in de schijnwerpers rondom de bouwfraude-affaire. Gevolgd door regelgeving omtrent WID, Wet MOT, WTA, BTA, IFRS. Het is maar een greep uit de regelgeving waarmee iedere accountant wordt geconfronteerd.


PWC Goes.

En ook niet onbelangrijk: Naleving van deze regelgeving wordt gecontroleerd door een scala van toezichthouders waaronder de AFM (Autoriteit Financiële Markten). De sanctie bij niet naleving van de regels? Een geldboete en in het ergste geval intrekking van de vergunning door de AFM tot het uitvoeren van wettelijke controles. "Naleving van de voorschriften uit bijvoorbeeld de WTA (Wet Toezicht Accountantsorganisaties) is dus van cruciaal belang voor onze dienstverlening", vindt Jan Kousemaker, partner en vestigingsleider van PricewaterhouseCoopers te Goes.

De consequentie van deze ontwikkelingen
De doelstelling van dit artikel is niet om u als ondernemer te vermoeien met het verscherpte toezicht op accountantsorganisaties. Bij PricewaterhouseCoopers is de kwaliteit van dienstverlening en het voldoen aan de wet- en regelgeving een randvoorwaarde. Wij wijzen u liever op de kansen die vanuit regelgeving en technologische ontwikkelingen op u afkomen.

XBRL
Een van de ontwikkelingen die kansen biedt is XBRL. Wat is XBRL eigenlijk? XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. Met XBRL kunt u met een druk op de knop informatie samenstellen en digitaal aanleveren. Met behulp van deze gegevens kan u, al dan niet met behulp van uw adviseur, electronisch data aanleveren aan bijvoorbeeld fiscus, Kamer van Koophandel en CBS. Daarnaast biedt XBRL de technische infrastructuur om geleverde bedrijfsprestaties te benchmarken, en de markt- en concurrentiepositie voortdurend in kaart te brengen. Met XBRL kunt u dus financiële informatie uitwisselen op een eenvoudige en snelle manier. Dit maakt het bijvoorbeeld voor banken mogelijk om kredietaanvragen op een uniforme manier te beoordelen. Of om jaarverslagen op een eenduidige manier te analyseren of te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Het gevolg van deze aankomende wijziging in informatiestromen is dat bestaande rapportageprocessen anders gedefinieerd moeten worden. Jan Kousemaker: "Dit zal dan ook voor de relatie met de dienstverlener een verandering betekenen, doordat routinematige handelingen nog verder worden geautomatiseerd. Dienstverleners zullen hun toegevoegde waarde dus op andere vlakken moeten bewijzen. PricewaterhouseCoopers zal dit doen door nog meer naast de ondernemer te gaan staan en deze van passende adviezen te voorzien."

Nederlandse Taxonomie
Dat XBRL geen luchtbel is blijkt uit het feit dat de overheid in samenspraak met vertegenwoordigers uit de beroeps- en ondernemingsorganisaties, accountantskantoren en softwareleveranciers het product 'Nederlandse Taxonomie' heeft gelanceerd. Met dit product kunnen, naar het zich laat aanzien, vanaf 1 januari 2008 jaarrekeningen en belastingaangiftes in XBRL-formaat worden opgesteld. Uitgaande van de veronderstelling dat een goed product zichzelf verkoopt heeft de overheid de toepassing van Taxonomie (vooralsnog) niet verplicht gesteld. Toepassing mag dus wel, maar op vrijwillige basis.


Leo Louwerse, PWC West-Kapelle.

Samenval commerciële en fiscale jaarrekening
Verdere lastenverlichting voor kleine ondernemingen (eenmanszaken, firma's en kleine BV's) vormt een afzonderlijk onderdeel van het project Taxonomie. In de huidige praktijk is sprake van een afzonderlijke commerciële jaarrekening en een fiscale jaarrekening, waarin activa en passiva op verschillende wijze kunnen worden gewaardeerd. Het project Nederlandse Taxonomie streeft ernaar de voorkomende verschillen tussen de commerciële en fiscale jaarrekening op te heffen. Met als gevolg dat er nog maar één bestand resteert waaruit de wettelijk verplichte stukken (jaarrekening, publicatiestukken en aangifte) kunnen worden samengesteld. Dit zal de administratieve lasten voor de ondernemer verlagen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een oplossing voor de resterende verschillen tussen de fiscale en de commerciële jaarrekening. PricewaterhouseCoopers is intensief bij dit project betrokken.

Wat betekent dat voor u?
Zoekt u een accountant die zich alleen bezig houdt met cijfers en verwerking daarvan in de jaarrekening? Een accountant die zich vooral niet bemoeit met de inrichting van uw interne organisatie en u zeker niet wijst op actuele marktontwikkelingen en daaruit voortvloeiende risico's en bedreigingen? Zoekt u dan gerust verder.

Het handelen en optreden van een goede dienstverlener kenmerkt zich onder meer door een open visie op nieuwe ontwikkelingen en het signaleren van zowel de kansen als bedreigingen die op u afkomen. De wereld verandert, de wetgeving verandert. Mensen veranderen ook, maar kunnen nog steeds niet alles weten. Daarom is het van essentieel belang om kennis vanuit verschillende vakgebieden te delen. En daar profiteert u als ondernemer van. Kennisdeling en een goede relatie met u staat of valt met persoonlijk contact en betrokkenheid bij uw markt. Daarom opent PricewaterhouseCoopers een nieuwe vestiging in Goes. Speciaal om u nóg beter van dienst te kunnen zijn. Kennis komt samen in Goes!

Meer informatie:
E-mail: jan.kousemaker@nl.pwc.com
E-mail: rudi.de.munck@nl.pwc.com
Internet: www.pwc.nl/goes


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beheert
Betrouwbaar vermogensbeheer

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...onderneemt
Onbekend maakt onbemind

...verankert
Innovatie verankeren binnen de organisatie

...werkt
Aantal banen in Zeeland groeit flink

...netwerkt
Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

....loont
Duurzaam Ondernemen loont!

...confronteerd
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...wint
Online boekhouden als financiële cockpit

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...verandert
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...kiest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...luncht
Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

...spreekt
De Feyter Group wint BOS 2006

...bracht op
Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006