In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.

"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

In Nederland zijn ongeveer negenduizend MKB-accountants werkzaam. Het merendeel hiervan zijn zogenaamde Accountant-Administratieconsulenten (AA), een kleiner deel is RA, Registeraccountant. Een accountant kan het MKB met raad en daad bij staan. Carel Verdiesen van Alert Accountants BV in Breda: "De accountant is voor veel MKB'ers het eerste aanspreekpunt, belangrijke adviseur en vertrouwenspersoon."


Carel Verdiesen.

Niet iedereen kan zich zomaar accountant noemen, de titel accountant is wettelijk beschermd. Deze titel is voorbehouden aan diegene die de AA- of RA-studie met succes heeft afgerond en staat ingeschreven in het accountantsregister bij de beroepsorganisaties NOVAA of NIVRA. De AA-accountant is op het MKB gericht. Hij maakt de jaarrekening op, en adviseert de ondernemer over bijvoorbeeld de administratieve organisatie. Een RA-accountant richt zich op de groter bedrijven en doet vooral controlerende werkzaamheden.

Een accountant moet zich houden aan gedrags- en beroepsregels die waarborgen dat hij zijn beroep onafhankelijk, onpartijdig en deskundig uitvoert. Bij verdenking van misstappen kan een accountant voor de Raad van Tucht worden gebracht.

Verdiesen vertelt: "Een accountant is volstrekt onpartijdig, integer en gedraagt zich volgens professionele gedragsregels. Hoewel de accountant wordt betaald wordt door de MKB'er, zal hij ook tegenover deze ondernemer een onafhankelijke houding innemen."

Boekhouder is geen accountant
De werkzaamheden van accountants en administrateurs of boekhouders hebben raakvlakken. Een belangrijk verschil is dat alleen een accountant een verklaring omtrent de getrouwheid van bijvoorbeeld de jaarrekening mag afgeven, een accountantsverklaring. Bij administratiekantoren werken over het algemeen boekhouders en administrateurs, geen accountants. "Hoewel deze soms in hun naamvoering accountancy opnemen zijn het toch écht geen accountants," vertelt Verdiesen. "De accountant voegt zekerheid toe aan financiële informatie."

Hij benadrukt de adviesrol die de accountant kan vervullen en die van verwijzer."Heeft de MKB'er specialistisch advies nodig, dan verwijst de accountant hem door naar een jurist, verzekeraar of wie hij dan ook nodig heeft. " Vervolgens kan de accountant de adviezen voor de MKB'er vertalen naar zijn financiële huishouding.

Nieuwe ontwikkelingen
Carel Verdiesen schetst drie belangrijke ontwikkelingen binnen de accountancy. "Boekhouden gebeurt steeds meer elektronisch. XBRL of eXtensible Business Reporting Language is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het Internet. Het gaat dan om rapportering naar controle-instanties als de belastingen maar ook om uitwisseling van gegevens tussen bedrijven." Een tweede belangrijke ontwikkeling noemt hij de trend dat de accountant steeds meer vooruit kijkt en minder terugblikt. Online boekhouden wordt daarbij een belangrijker hulpmiddel. "De accountant bespreekt samen met de MKB'er hoe zijn toekomst eruit ziet. Een bedrijfsprognose, ja.

De accountant creëert een rustpunt om een plan voor de toekomst te maken en te bedenken wat daar voor nodig is. Hoe zit het met je pensioen? Wanneer zou je willen stoppen met werken? Hoe is de bedrijfsopvolging geregeld? Moet je extra personeel aantrekken? Een goede accountant stimuleert de ondernemer en stuurt bij waar nodig." Hij vindt: "Zeker in tijden waarin het economisch allemaal wat minder lijkt te gaan is het belangrijk vooruit te blijven kijken om tijdig en adequaat op veranderende marktomstandigheden te kunnen reageren."

Toezicht op de sector
Een derde ontwikkeling betreft een niet onbelangrijke ontwikkeling binnen de accountancywereld zelf. "Volgens de nieuwe wet WTA mogen accountantsorganisaties alleen wettelijke controles verrichten als ze een vergunning hebben gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De 'waakhond op de financiële markten' gaat ook toezicht houden op sector. "De recente boekhoudschandalen waarbij sommigen de regels wat ruim interpreteerden, zijn hier de oorzaak van." Voor de MKB'er, waar geen wettelijke controles zijn, is dit echter van minder belang. Toch staat iedere accountant onder toezicht om problemen te voorkomen.

Desgevraagd vertelt Verdiesen dat hij vrijwel alleen integere ondernemers tegen komt binnen zijn praktijk. "Fraude is niet verstandig." Met enig understatement: "Ik heb vaktechnische bezwaren." Hij heeft ervaren dat een ondernemer die eenmaal het rechte pad verlaat, zichzelf ernstig in diskrediet kan brengen. "Maar het hoeft ook allemaal niet zo ernstig te zijn." Uit onwetendheid kunnen sommige ondernemers ook wel eens onbedoelde missers maken, is zijn ervaring. "Een accountant kan die fouten vaak herstellen. Denk bijvoorbeeld aan een privé-declaratie die zakelijk is geboekt. Een accountant wijst de ondernemer op dat soort onvolkomenheden en zorgt ervoor dat het weer netjes in orde komt."

Meer informatie:
Internet: www.novaa.nl


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beheert
Betrouwbaar vermogensbeheer

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...onderneemt
Onbekend maakt onbemind

...verankert
Innovatie verankeren binnen de organisatie

...werkt
Aantal banen in Zeeland groeit flink

...netwerkt
Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

....loont
Duurzaam Ondernemen loont!

...confronteerd
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...wint
Online boekhouden als financiële cockpit

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...verandert
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...kiest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...luncht
Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

...spreekt
De Feyter Group wint BOS 2006

...bracht op
Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006